Redskaber til Modgang, Stress og Traume – for Særligt Sensitive

Hel dine psykiske sår, stands gentagelsen af fortidens smerte og få dig selv og dit liv tilbage

Sensitiv kvinde kigger mod solen og slipper nedtrykthed

3-timers online seminar

Få brugbare redskaber til at håndtere belastninger og genopbygge dig selv

Online: Lørdag d. 28. september 2024 kl. 9-12 Tilmeld.

Tip: Vil du i dybden, kan du også vælge individuelle samtaler

Kæmper du i nuet stadig med fortidens smerte?

Helbred sårene og få din livskvalitet igen

Har du smertefulde sår efter ‘livets hammerslag’? Føler du indimellem, at du ‘sidder fast’? Og at destruktive mønstre gentager sig i dit liv? Længes du efter at ‘komme videre’ – uden at vide, hvad du skal gøre?  Og kan du til tider føle dig meget vred, sorgfuld, ensom eller følelsesløs?

Få vigtige indsigter og redskaber, som hjælper dig til at skabe en dyb helbredelse af dig selv, dine relationer og dit liv.

Værktøjerne fra seminaret er effektive mod traume, stress, angst, søvnløshed, vrede, sorg og depression. De kan desuden hjælpe dig til at:

 • åbne mere op for kontakt til dig selv, andre og din krop, når du føler dig tom, tillukket eller frakoblet
 • få mere livsmod til at møde indre smerte og udfordrende situationer, hvor du er ved at give op, og
 • blive mere hel og målrettet, når du føler dig knust, ‘sidder fast’ eller savner retning i livet.

Dit udbytte

Hænder og blomst med redskaber til modgang, stress og traume

Få praktisk inspiration og strategier, der er lige til at bruge i din hverdag.

 • Indsigt i sammenhængen mellem sensitivitet, stress & traumer og øvelser, som hjælper dig til at gøre din sensitivitet til en resurse, når du bearbejder og heler dine psykiske sår.
 • Vigtige redskaber til situationer, hvor du bliver overvældet af intense negative følelser, tomhed eller ensomhed.
 • Konkrete metoder til at opløse angst, vrede, tristhed og indre uro, så du kan leve mere i nuet.
 • Træning i øvelser, som helbreder smerter, og skaber flow i de områder, der er blokeret.
 • Vejledning i at vælge produktive frem for uproduktive strategier til at komme gennem stress og traume.

Seminarets Indhold

Fjern blokeringer i krop, psyke og relationer – og lev mere fuldt og helt

Stress og traume kan medføre, at du ‘lukker ned’ for kontakten til din krop, dit følelsesliv og andre mennesker. Mekanismen er kendt som funktionel nedfrysning: du bevarer kontakten til en del af dine resurser, som sætter dig i stand til at klare hverdagen. Men du er ikke helbredt og lider i det skjulte under ‘nedfrysningen’ og tabet af kontakt til de resterende dele.

Eksempelvis raskmeldes mange efter stress og klarer hverdagens forpligtelser – men uden helt at føle, at de kan følge med eller er blevet sig selv igen.

Eller man har oplevet et svigt i en nær relation, som stadig gør det svært at slappe af og have tillid i andre relationer.

Funktionel nedfrysning findes i mange domæner, sværhedsgrader og variationer, og hvert menneske reagerer forskelligt. På dette kursus får du effektive redskaber til at frisætte de indre og ydre resurser, der er blevet blokeret og ‘gemt i fryseren’, uanset hvilke de måtte være:

 • Når du får dybere kontakt til din krop, kan du bedre sanse, mærke og fornemme livet og bedre modtage de indre signaler om rigtigt og forkert.
 • Når du får bedre kontakt til dine følelser, fjerner du en indre ‘byld af betændelse’ med ophobede negative følelser, og du åbner dig for at mærke flere positive følelser.
 • Og når du får bedre kontakt til andre, kan du bearbejde ensomheden og mørket, der har samlet sig indeni, åbne dit hjerte, berige kontakten og knytte mere tilfredsstillende bånd.

Vend det indre alarmberedskab til indre ro

Dybe og enkle øvelser til at ‘slukke for alarmen’ og genskabe balancen mellem beredskab og afspænding

Når du har fået et dybt chok eller i lang tid har kæmpet med stress, kan der opstå en paradoksal situation, hvor du har brug for ro for at kunne blive helbredt. Men samtidig frygter og undgår du at slappe af  – du føler, at du konstant må være ‘på dupperne’ for at afværge problemer. Sådan bliver du ‘låst fast’ i stressen – og dine sår heler ikke. Du føler ikke, at du kan geare ned: når du forsøger, bliver du ofte urolig og forstyrret af negative tanker og følelser.

Over tid kan alarmberedskabet belaste din krop, din hjerne og din psyke, som bliver ramt på evnen til at huske, fokusere, styre tankerne, regulere følelserne, lade dine batterier op og en lang række andre vitale funktioner. Denne pinefulde tilstand, som kan følge efter kortvarige chokerende hændelser – såvel som langvarig ‘drypvis’ stress – er kendt som allostatisk stressbelastning. Det indre bæger flyder over gang på gang, når krop og psyke bliver mindet om ubehaget. Men du forsøger, som du bedst kan, at holde sammen på dig selv.

Oplevelsen af overhængende fare og indre afmagt kan ‘brænde sig fast’  og gøre dig hypersensitiv over for indtryk, tanker, følelser og handlinger, der minder dig om smerten: selv småting kan ‘hyle dig ud’.  Du kan begynde at forveksle denne pinefulde vagtsomhed med særlig sensitivitet.

Hvis du ikke lærer igen at klare denne stimulation, kan du blive låst endnu mere fast i stress eller traume. Ved seminaret får du en guide til nænsomt og respektfuldt at bearbejde det indre alarmberedskab, så du igen kan åbne dig helt og fuldt for livets oplevelser – og nyde de sunde og positive sider af din særlige sensitivitet.

Det indre kompas

Få din sunde retningssans tilbage – og find vej i livet igen

Modgang kan svække kontakten til dit indre kompas, så du mister retningen i livet, bliver tiltrukket af usunde valg eller føler dig forvirret og ubeslutsom.

Når tiden ikke heler dine sår af sig selv, kan du forsøge at ‘flygte’ fra dem – måske ved at arbejde for meget, søge ly bag skærme, ændre spise- og motionsvaner, fokusere på andres liv for at glemme dit eget, ordne en masse praktiske ting osv. Eller du isolerer dig uden at tale om din smerte og dele den med andre.

Under seminaret får du strategier til at genfinde kontakten til dit kompas og justere nålen, så den igen viser vej til sunde mønstre, der giver dig ro og mening i livet. Dette sætter dig bedre i stand til at afklare eller transformere destruktive kærlighedsforhold, negative arbejdssituationer og smertefulde relationer, der sårer og skuffer dig.

Moden eftertænksom mand i solen med indre ro

Et effektivt ‘slow-fix’

Fra mørk cola til klart kildevand

Forestil dig smerten fra fortiden som et glas cola, du hver dag hælder lidt frisk kildevand i. Gradvist bliver drikken lysere og mere klar og sund. Redskaberne du får under seminaret hjælper dig til at få mere kildevand i glasset. Men strategien, du går frem efter, er på ingen måde et quick-fix.

Der er derimod tale om et roligt og stabilt slowfix. Hvorfor? Fordi det kan være lige så skadeligt at forcere den smertefulde tilstand som at fortrænge den. Du lærer derfor at titrere, dvs. at du nøje sikrer, at processen forløber gradvist, så du kan følge med og ikke bliver alt for overvældet eller giver dig selv nye og dybere sår undervejs.

Seminaret viser dig en farbar og nænsom vej til at rense  dine psykiske sår og give dem fred og ro, så selvhelbredelse naturligt kan finde sted. Målet er, at helbredelsen gradvist bliver en integreret del af din hverdag, som forløber spontant og dagligt.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustSeminarleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjens psykolognetværk og medstifter af Sensitiv Balance.

Speciale i at regulere vanskelige følelser og finde indre ro

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med metoder til at skabe positiv forandring. Han har især mangeårig ekspertice inden for strategier til at finde indre ro, håndtere vanskelige følelser og bruge det sensitive potentiale konstruktivt.

Seminarets formål

Viden, værktøjer og meget anvendelige strategier

Seminaret giver dig vigtige indsigter og effektive redskaber, som du kan bruge til at bevæge dig gennem smerten ved stress og traume i stedet for at ‘sidde fast’.

Seminaret viser dig vej til at helbrede fortidens sår og styre uden om strategier, der fastholder eller forværrer din smerte.

Teknikker og øvelser er egnede til at bearbejde og transformere vrede, sorg, angst, depression, søvnløshed, stress og traume.

Form: Seminaret veksler mellem oplæg med gennemgang af viden, redskaber og øvelser, dialog og spørgsmål & svar.

Standardpris: 620 kr.

Nedsat pris: 550 kr. for studerende, ledige og pensionister.

Deltagerantal: max. 12 deltagere.

Materiale og link:

Efter din tilmelding modtager du link, som hjælper dig til at blive koblet til online-seminaret.

Inden seminaret kan du også få hjælp til at logge på, hvis du har brug for det.  Nærmere information sendes i velkomstmail med seminarmateriale inden seminarstart.

Optagelse: da seminaret afholdes med dialog med deltagere, kan vi ikke tilbyde link til seminar fra kurset, efter det er afholdt.

Afmelding og ændring: Er mulig frem til to uger inden kursusdatoen og koster 200 kr. Herefter er købet bindende.

Målgruppe

Ønsker du at bruge din sensitivitet som en styrke, når du helbreder dine psykiske sår?

Seminaret henvender sig til alle, som ønsker praktiske redskaber til at forstå og bearbejde traumer, chok, langvarig stress og dyb smerte. Metoderne kan bruges i hverdagen, og de er udvalgt specielt med henblik på at styrke særligt sensitive mennesker, som er mere sårbare i modgang.

Som sensitiv har du en stor modtagelighed for de positive virkninger af at lære nye strategier og opleve mestring i stedet for magtesløshed. Det er disse fordele, som seminaret hjælper dig til at genkende og udnytte, så du gradvist kan forbedre din livskvalitet mest muligt.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til seminarets indhold eller vores gruppeforløb, bøger og individuelle samtaler, som guider til at finde indre ro, bryde negative mønstre og skabe varige positive forandringer, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER