Langvarig stress

Hvad er stress?

Stress er menneskers fysiske, psykiske og sociale reaktion på omstændigheder i livet, der opleves som truende og udfordrende. Stress tilstanden giver oplevelsen af ubehag, ulyst og anspændthed. Omfanget af tilstanden bliver afgjort af i hvor høj grad, man vurderer at have de ressourcer der skal til for at klare den stressende livssituation. Flere og flere helt almindelige, sunde og raske mennesker i Danmark bliver ramt af stress, fordi de oplever, at deres hverdag er alt for belastende, og at de ikke har ressourcer til at klare den tilfredsstillende.

Langvarig stress reaktion

Hvor kortvarig stress er en god og naturlig reaktion, der hjælper mennesker til at komme “op på dupperne” og tackle en belastning her og nu, er langvarig stress en skadelig forlængelse af den opildnede tilstand, som varer uger, måneder eller i værste fald år. Langvarig stress reaktion er en stor risikofaktor for at udvikle eller forværre fysisk og/eller psykisk sygdom. I visse tilfælde kan langvarig stress udgøre et traume, som efterlader livsvarige spor.

Stress og sensitivitet

De fleste mennesker oplever, at de bliver mere sensitive og ekstra følsomme, når de er stressede. Mange oplever, at de

Anbefaling af links med information om stress

Langvarig stress. Aktuel viden og forslag til stress-forebyggelse – Rådgivning til Almen praksis. Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Den viden, vi formidler via hjemmesiden og nyhedsbrevene, er forankret i forskning inden for psykologien. Den er med andre ord underbygget og udspringer af psykologiens videnskabelige tilgang til psykologiske fænomener.
Vi bestræber os på at formidle emnerne på en måde, som forhåbentlig både giver mening og er forståelig for almindelige mennesker. Det indebærer forenklinger og omskrivninger af de budskaber, som findes i faglitteraturen
Hvis du ønsker at læse mere om den teoretiske baggrund for vores arbejde, kan vi henvise til litteraturlisten nedenfor, som forhåbentlig vil hjælpe dig på vej i dine studier.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER