Lær dit Barn at Være Alene

Sådan lærer du dit barn at nyde sit eget selskab

Hvorfor kan nogle børn nyde at være alene? Mens andre føler sig urolige, ensomme eller har svært ved at beskæftige sig selv? Artiklen handler om, hvordan du kan lære dit barn at være positivt alene:

  • lær om gevinsterne, dit barn opnår ved at være alene.
  • få praktiske fif og gode råd til at styrke dit barns evne til at være alene.
  • stil skarpt på, hvordan dit barn efterligner sine forældres forhold til at være alene.

Hvorfor er det vigtigt, at du lærer dit barn at være alene? Med og uden andre…

Evnen til at være alene gør dit barn psykisk og socialt stærkere

Når dit barn kan være alene med sig selv, vil det bedre kunne klare afvisning fra en ven eller en dag uden legeaftale. Dit barn vil føle større accept af sin egen forskellighed. Og mindre angst for at have lyst til at gøre, sige og mene andre ting end sine venner.

Den ekstra time, hvor det skal vente på et tog, er ikke så lang. Og den dag, hvor nettet er nede, er ikke en katastrofe. Dit barn har et godt forhold til sit indre liv. Derfor kan det finde andre veje til at underholde sig selv.

Det er langt mindre sandsynligt, at dit barn vil føle sig ensomt. Og det er langt mere sandsynligt, at dit barn vil sætte sunde grænser over for andre børn.

Som sensitiv eller introvert er aleneværen en vigtig kilde til indre balance. Her er der mulighed for at ‘slukke for’ ydre stimuli og ‘tænde for’ den indre ro – det giver overskud til igen at være social. Alenetid bliver et værn mod stress i barndommen og livet igennem.

Evnen til at være alene opstår i kærligt samspil

Dit barn har brug for at føle sig nært følelsesmæssigt knyttet og samtidig selvstændigt

Det er et paradoks: Dit barn skal føle sig adskilt fra dig. Og samtidig i sit indre bære fornemmelsen af:

‘mor eller far  – og siden hen andre, der står mig nært – vil altid være der for mig, når noget er svært.

Derfor kan jeg føle mig tryg ved at være mig selv. Derfor kan jeg tro på, at problemer er til at løse, når jeg møder dem. Derfor kan jeg godt være alene.

Sådan kan du styrke dit barns evne til at være alene

1.Tag et trin af gangen og følg dit barns udvikling

Hvis du for hurtigt ‘overlader dit barn til sig selv’, vil dit barn få svært ved at regulere sine følelser, når det er alene: kedsomhed, uro, frustration og ængstelse tager lettere over.

Hvis du griber for meget ind og ikke giver dit barn rum til at være på egen hånd, giver du mellem linjerne ‘budskabet’: Jeg tror ikke du kan klare det.

Husk, at i perioder med store omvæltninger, vil dit barn aldersmæssigt kunne ‘gå tilbage’ i tiden og midlertidigt have behov for støtte fra dig, som svarer til yngre alderstrin. Her skal du være lydhør og følge dit barns udvikling. Sensitive børn har ekstra brug for støtte i perioder med omvæltning. Får de støtten  – uden at det bliver omklamrende – styrker det på sigt evnen til at være alene og klare udfordringer.

2. Start med at lære dit barn ‘at være alene’ mens I er sammen

Væn meget tidligt dit barn til at sysle med noget på egen hånd uden at du griber ind. Når dit barn har mange uforstyrrede oplevelser af at være sig selv i nærheden af dig, udvikler det evnen til at være alene uden at føle sig ensom.

3.

Skab en tryg ramme om aleneværen

Den trygge ramme om aleneværen opstår ved, at dit barn oplever, at du er der, når det har svært ved at regulere sine følelser. Så snart dit barn er på rette spor igen – det behøver ikke være helt i ro, men godt i gang med at finde en løsning – kan du igen trække dig tilbage.

4. Skab balance mellem indtryk og udtryk

Børn i dag skal forholde sig til flere og flere indtryk. I et hurtigere og hurtigere tempo. Der er risiko for, at især sensitive børn, som bearbejder indtryk dybt, ikke kan fordøje de mange indtryk.

Positiv aleneværen kan genskabe den naturlige balance, når du hjælper dit barn til at udtrykke sine egne oplevelser. I stedet for konstant at modtage indtryk udefra.

Her er eksempler på ting, du kan stimulere dit mindre barn til at gøre:

  • at tegne, bygge eller efterligne de ting og situationer, det har oplevet i virkeligheden eller på skærmen.
  • at eksperimentere med mad og smagsoplevelser i køkkenet.
  • at få dit barn til selv at opfinde gættekonkurrencer og quiz-spørgsmål, som du besvarer.

Det vigtige er ikke det konkrete indhold i aktiviteten, Det vigtige er, at du lærer dit barn at sysle med noget på egen hånd, som det selv skaber. Du giver dit barn et frirum til at være sig selv uden styring fra en skærm og uden at føle sig styret af dig. Her kan dit barn opfinde, udtrykke sig og finde mening.

5.Lær dit barn at reflektere

Evnen til at være alene handler i høj grad om at kunne reflektere over indre tilstande: at se ‘ind i’ sig selv…. at se sig selv ud fra andres synspunkt… at se ‘ind i’ andre…

Stil dagligt dit større barn spørgsmål, der stimulerer evnen til reflektere:

  1. Hvad følte du om xxxxx? Hvad tror du din ven følte om xxxx? Hvorfor tror du, at I følte noget forskelligt?
  2. Fortæl om én svær eller ubehagelig ting, du har oplevet i dag? Hvad tror du, at du kan lære af det?
  3. Fortæl om én god ting, du er taknemmelig over? Hvorfor tror du, at det skete? Hvad kan du lære af det? Og hvordan kan du få flere af den slags ting til at ske?

Når du vænner dit barn til at reflektere lidt dybere over både dårlige og gode oplevelser, vil det lettere kunne skabe positive ‘møder med sig selv’. Det er øjeblikke, hvor dit barn lægger mærke til hvad det føler, hvad andre føler, og herudfra beslutter sig til, hvordan det kan handle bedst muligt.

Refleksionen sætter dit barn i stand til at føle sig tryg ved at være alene.

6. Lær dit barn at acceptere intense og modstridende følelser

Nogle sensitive børn er bange for at være alene, fordi de har svært ved at acceptere egne følelser. De tænder for skærmen for at komme væk fra følelserne, fordi de er intense.

Her kan du lære dit barn at det må føle lige præcis som det gør. Også når følelserne ikke er ‘politisk korrekte’. Også når livet er svært. Og også når mange følelser strider mod hinanden.

7. Tal med dit barn om værdien af at være alene

Aleneværen bliver i stigende grad tabubelagt i nutidens samfund. Især blandt lidt større børn, teenagere og unge indfinder der sig et stigende gruppepres, som kan udvikle sig til en kvælende spændetrøje i mange børns liv.

Tal om de positive sider ved at være alene – og om forskellen mellem ensomhed og at nyde at være alene. Fortæl dit barn om positive øjeblikke du selv har haft, hvor du har været alene. Spørg dit barn om, hvornår det har det godt og skidt med at være alene i skole, til fritidsaktiviteter og i andre sammenhænge

Stil skarpt på, hvordan dit barn efterligner sine forældre

Spørg dig selv: hvilket eksempel er jeg?

Dit barns evne til at reflektere og føle sig tryg alene handler i høj grad om, hvilket eksempel det ser hos sine forældre. Hvad du lærer dit barn. Ikke kun ved det du siger. Men i allerhøjeste grad ved at efterligne det, du føler og helt konkret gør i hverdagen.

Har dit barn udviklet angst for at være alene?

Sensitive børn er mere sårbare, når de har negative oplevelser.

Hvis dit barn har udviklet angst for at være alene, er det vigtigt, at du opsøger professionel hjælp. Blot én eller få negative oplevelser, hvor dit barn ikke har følt sig tryg, kan afstedkomme angst for f.eks. at sove ude alene uden forældre eller at skulle sige farvel og være adskilt i løbet af dagen.

Forskning viser, at sensitive børn bliver langt mere påvirket af det svære i livet. Men samtidig har de unikke muligheder for at blive gode til at håndtere de krævende situationer – især hvis de får de rigtige redskaber .

Vigtige nøgler er, at dit barn får redskaber til at håndtere sine bekymringer og få dem på afstand. Og at det gradvist træner sig op til at kunne håndtere de situationer, hvor angsten dukker op.

Undgåelse forværrer vanskelighederne.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, forældrerådgivning og individuelle samtaler med fokus
på at opbygge og bevare den sunde evne til at reflektere, regulere følelser og være alene, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER