Løs Konflikter i Parforholdet. 11 Gode Råd. Vend Konflikt til Kontakt

Få praktisk inspiration til at løse konflikter og få et bedre parforhold

Svært ved at håndtere konflikt

Uløste konflikter i parforholdet kan….

 • skabe stress hos begge partnere,
 • svække og afkorte forholdet,
 • påvirke humør, helbred og overskud til andre udfordringer.

Det nytter at gøre en indsats – og er du socialt sensitiv, bliver du endnu stærkere påvirket af forskellen. De gode råd i artiklen er anbefalet i forskningen.

Læs også artikler om at skabe tryg tilknytning: 20 tegn og 10 gode råd Og få praktiske råd til at modvirke utrygge ængstelige/ambivalente og afvisende/undvigende mønstre.

undvigende tilknytning

Fra konflikt til kontakt: 11 Gode Råd til Parforholdet

1.Fald ikke i vredens 2 fælder

Når konflikter fører til uenighed og frustration, kan du måske blive fristet til:

1.at hidse dig op

Din vrede kan forårsage uløste problemer – og føre dig og din partner på vildspor

2. at vende ryggen til din partner og ignorere konflikten

– indestængt vrede har konsekvenser for dit helbred og forringer kontakten.

Forskningen er tydelig: ingen af delene hjælper

Læs mere og få gode råd i artiklen: Vred for ofte? – eller indestængt? Eller kom på kursus og få redskaber.

2.Vær engageret og konstruktiv

Disse vigtige strategier kendetegner “det konstruktive engagement.” Og forskningen viser, at det er en vigtig nøgle til kompetent håndtering af konflikter.

 • Lyt til din partners følelser og holdninger: Fokuser på at forstå. Også selvom du ikke er enig.
 • Tal åbent om problemerne: vær oprigtig – og vis tillid til din partner.
 • Samarbejd om løsninger: Vær konkret, fremadrettet og realistisk.
 • Vis medfølelse: Tænk “hvis du har et problem, har jeg også et problem.” I stedet for “Jeg passer min butik, og du passer din.” Prøv at finde løsninger, som møder begges behov.
 • Tag ansvar: Vær villig til at gøre en indsats, og kom din partner i møde. Tænk ikke: “Jeg er som jeg er. Jeg vil ikke lave mig selv om.”

3. Genkend det destruktive engagement

Her er de vigtige kendetegn:

 • Forsøg på at dominere samtalen: F.eks. ved at tale højt og hurtigt, modargumentere uden at vise forståelse, afbryde osv.
 • Optrapning med negative konsekvenser: Hvis du gør xxx, gør jeg xxx.
 • At give hinanden skyld: Du er forkert, fordi du gør xxxx. Dvs. rette skyts  mod partnerens personlighed i stedet for at angribe problemet.
 • At sætte hinanden i en negativ bås: “Du vil aldrig lytte!”,”Du tænker hele tiden på dig selv!” osv.
 • Følelsen af ikke at forstå og ikke blive forstået: den manglende forståelse får frustrationen til at vokse

4. Forstå ‘det negative filter’ i hjernens trusselssystem.

Destruktivt engagement knytter sig til aktivitet i hjernes trusselsystem. Når systemet er aktivt, får du et negativt filter på din partner og samtalen. Du vil hurtigere:

 1. huske det negative om din partner.
 2. forudse det negative om din partner.
 3. opleve et ‘du’ og ‘jeg’, som er modstandere – i stedet for et ‘vi’, der er på samme hold.

Vigtig pointe: Et ømt punkt kan på et splitsekund vække hjernens trusselsystem.

5. Bliv ikke forført af ‘det negative filter’:

Det negative filter dukker typisk op, når partneren har ramt et sårbart sted.

 • Husk, at du først ser dig selv og din partner klart, når filtret er væk.
 • Hæft dig ikke for længe ved det forvrængede billede, du ser.
 • Tro ikke, at det negative filter viser “sandheden” – heller ikke, selvom det kan fremkalde stærke følelser, der synes meget virkelige

Det negative filter er udtryk for et forsvarsværn – som skallen omkring en musling. Søg ind til de bløde punkter bag skallerne, og her findes løsningerne.

 • Tænk på det, du selv og din partner siger og gør, mens det negative filter er aktivt, som primitive mekanismer, vi deler med krybdyr

6. Skab et mellemrum mellem dine impulser og dine ord & handlinger.

Værdien af dette mellemrum er stor. Du…

 • giver hjernen tid til at ‘skifte gear’ fra trussel til refleksion.
 • sætter det destruktive engagement på stand-by.
 • Når de mere veludviklede dele af hjernen igen er ‘online’, kan du og din partner bedre engagere jer konstruktivt – og løse konflikten.
Konflikter i parforholdet

7.Genkend gennemgående uenigheder – og lær af hinanden

Børneopdragelse er et typisk eksempel på en gennemgående uenighed:

Hvor den ene partner ønsker mere disciplin og rygrad, søger den anden partner mere forståelse og hjerte. Den fundamentale uenighed viser sig, når barnet skal sove, spise, lære en ny færdighed, udføre en pligt osv.

Dvs. mange små konflikter har ét fælles omdrejningspunkt, hvor hver partner ‘trækker i sin egen retning’. Frustrationen vokser… – og barnet bliver smittet af den anspændte stemning. Følelsen er: når far er tilfreds, er mor utilfreds – og omvendt. Barnet bliver usikkert på sig selv.

Flere forskere har bemærket, at i velfungerende parforhold lærer partnerne af hinanden.

Hvis de er meget forskellige, bliver de med tiden mere ens. I stedet for at forskanse sig i hver sin yderpol, mødes de mere og mere på midten.

5 vigtige trin

 1. Sæt ord på den gennemgående uenighed: hvad består den af? I hvilke situationer viser den sig?
 2. Anerkend det positive ved hver partners side af sagen: F.eks. har et barn både brug for grænser og varme, når det vokser op.
 3. Prøv i konkrete situationer at ‘låne’ det positive fra partnerens strategi: Den forstående partner kan lære at stå mere fast over for barnet, og den disciplinerende partner kan være mere varm og kærlig i sin grænsesætning.
 4. Definer en træningsperiode: træn de nye færdigheder, du ‘låner’ fra din partner igen og igen, indtil de bliver mere naturlige for dig selv.
 5. Giv konstruktiv feedback: Læg mærke til positive forandringer hos din partner og hos dig selv. Vær opmærksom på, at det tager tid at ændre vaner og vær tålmodig.

8.Følg op på stressende situationer, hvor ting spidser til

Nogle perioder er mere pressede end andre. En flytning, en fyring, sygdom i familien osv. kan betyde, at begge partnere får tyndere hud.

Aftal på forhånd, at I altid vil følge op på konflikter, der opstår, når I er under pres. Spørg jer selv:

 • Hvad har vi lært af situationen?
 • Hvilke af de ting, vi har sagt og gjort fortryder vi nu, hvor der er mere ro på?
 • Kan vi tilgive hinanden? Hvis ikke, hvad skal der så til? 

9.Brug humor – men på en positiv måde

Humor og latter afvæbner, forløser og åbner op. Men kun når begge morer sig, og når humor kommer fra hjertet. Hvis ikke, kan det skabe distance.

Hvis din partner har et problem med din brug af humor før under og efter en konflikt, så spørg ærligt dig selv:

 • bruger jeg sarkasme og ironi til at lufte mine frustrationer?
 • kan jeg kommunikere de samme budskaber mere respektfuldt og mindre nedgørende?
 • hvad synes min partner om mit tonefald og mit kropssprog, når jeg bruger humor? Bringer det os nærmere eller fjernere hinanden? 

10. Stil de rigtige spørgsmål

Du kan skelne mellem spørgsmål, der er rettet mod at argumentere eller undgå, og spørgsmål, der er rettet mod at forstå og løse konflikten:

Eksempler på spørgsmål, der inviterer til argumentation:

 • men kunne du ikke i stedet have gjort xxx? (Understået: det er dine handlinger, der har forårsaget problemet )
 • hvorfor er xxx egentlig så stort et problem? (Underforstået: det, du oplever, er et problem, ser jeg ikke som et problem).
 • skulle vi ikke bare lade det ligge? (Underforstået: vi kan ikke finde en løsning, det er for besværligt at tale om)

Eksempler på spørgsmål, der inviterer til dialog: 

 • vil du gentage det, du sagde? Jeg tror, der er noget vigtigt, jeg ikke har forstået – hvad er det?
 • hvad føler du, når jeg gør eller siger xx? Hvorfor er xxx vigtigt for dig?
 • hvad tror du, vi skal lære af det her? Hvad kan vi gøre anderledes næste gang?

Vigtig pointe: Gode spørgsmål inviterer til gode svar og gode løsninger. 

11.Skab en positiv modvægt til konflikterne

Hvor konflikter tærer på energien i forholdet, vil dybe, gode snakke, sjove oplevelser, intimitet & nærvær, et aktivt sexliv og meningsfulde fælles mål bygge forholdet op.

Sørg for, at konflikterne ikke får lov til at fylde al tiden ud. Afsæt tid til at finde løsninger, hvor I begge er oplagte og konstruktive. Lad derefter konflikterne ligge, slap af og nyd hinandens selskab.

Det er evnen til at gå ind i de problemfyldte emner – og ud af dem igen med forståelse og konkrete løsninger – som skaber et mere lykkeligt parforhold.

 • at holde sig fra at gå ind i tingene, får problemerne til at hobe sig op.
 • at lade konflikter fylde mere og mere, får også problemerne til at hobe sig op.

Især konflikter, der igen og igen kommer tilbage, er vigtige at afbalancere. Vær opmærksom på, om uløste konflikter begynder at udvikle sig til en krise i parforholdet. Og gør en fælles indsats. 

Læs artiklen om 10 tegn på krise i parforholdet og få 10 gode råd.

Kunne du lide denne artikel om, hvordan du håndterer konflikter parforholdet? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Har du og din partner brug for vejledning i at vende konflikt til kontakt, kan I skrive til kontakt@sensitiv.dk og booke en tid til parsamtale eller en plads på et af vores seminarer, som kan hjælpe på vej.

Anbefalede arrangementer

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER