Sensitiv og Stærk i Svære Situationer. 10 Gode Råd til Karakterstyrke, når du er mere følsom og påvirkelig

Hæv dig over sårbarheden og lad din styrke vågne op

sensitiv og staerk

Oplever du, at din følsomhed bliver en svaghed for dig, når du er under pres? Og ønsker du at bevare humøret og handlekraften, når du bliver udfordret?

Som sensitiv har du sjældent råstyrke. Men du kan derimod udvikle karakterstyrke – og ad den vej lære at gøre livets svære opgaver til gaver for dig selv og andre.

Læs artiklen og få en praktisk guide til at forstå dit sensitive potentiale og bruge det optimalt.

10 tegn på karakterstyrke: vigtige kendetegn på et modstandsdygtigt sensitivt sind.

Disse egenskaber er værd at stræbe efter

1.Du lader dig styre af værdier

Din karakterstyrke er ikke baseret på flygtige følelser og tanker, der kommer og går. Din karakterstyrke slår rødder i varige værdier.

2.Du er indstillet på at anstrenge dig

Det kommer ikke bag på dig, at du er nødt til at ‘få sved på panden’ for at nå dine mål.

3.Du er optimistisk, selvom du har mangler og begår fejl

Du giver ikke op på forhånd, når du har begået en fejl og tænker: “Det kan jeg ikke.” Du ved, at du som sensitiv bliver mere overstimuleret af en ny og krævende situation. Og du husker, at når du får erfaring og har vænnet dig til situationen, folder dit sensitive potentiale sig ud.

4.Du er vedholdende

Selvom du ikke egner dig til ‘hurtige hårde ryk’ – som typisk overvælder din sensitivitet – tager du i stedet ‘lange seje træk’, hvor du holder ud. Derfor kan du vinde på den lange bane.

5.Du er beslutsom

Selvom du som sensitiv overvejer mange flere aspekter i et valg end de fleste andre, holder det dig ikke fra at træffe valg. Du ved, at beslutninger gør det muligt for dig at handle og finder ro med at følge ‘dit bedste bud’ på en løsning.

6.Du tilgiver dig selv og andre

I svære situationer vil både du selv og andre kunne tænke, sige og gøre skuffende ting – og som sensitiv bliver du følelsesmæssigt mere overvældet og ramt af det. I stedet for at låse dig selv og andre fast i svære følelser fra fortiden, skaber du et rum for at kunne fortryde, tage ved lære og forbedre sig.

7.Du er fleksibel

Du formår at tage initiativ til forandring. Du fokuserer på de forbedringer, du kan skabe – selvom du som sensitiv oplever uro ved at skulle omstille dig.

8.Du fokuserer på langsigtede mål – som giver dig ro.

Når du bliver overvældet af intense følelser og føler dig svækket – hvilket de sensitive træk disponerer dig for – beroliger du kærligt dig selv. Du styrer dit kompas i retning af fornuftige, sunde og langsigtede mål.

9.Du viser medfølelse

Når du som sensitiv mærker andres følelser og stemninger mere tydeligt, lader du ikke empatien overvælde og trætte dig. Du er hverken følelseskold eller overansvarlig, Og forholder dig respektfuldt og medfølende til andres vanskeligheder

10.Du er tålmodig

Du besidder ‘modet til at tåle’. I stedet for at synke ned i smerte, når du bliver udfordret, hæver du dig over situationerne og opbygger din evne til at bære det, der er svært.

Ikke råstyrke – men karakterstyrke

De sensitive træk er ikke af sig selv en fordel, når du befinder dig i en svær situation. Tværtimod viser forskningen, at dit sensitive nervesystem hurtigere kan blive ramt af smerte, modløshed og intense negative følelser. Du skal derfor indstille dig på at gøre en ekstra indsats. .

Som sensitiv er du ikke begavet med råstyrke. Men du kan udvikle karakterstyrke, når du anstrenger dig og er vedholdende. Karakterstyrken sætter dig i stand til at klare modgang og samtidig bruge din sensitive modtagelighed som en gave for dig selv og andre.

Karakterstyrke: sensitiv og stærk i svære situationer. 10 gode råd.

1.Opbyg beskyttende hud, når du føler dig hudløs

Tag det alvorligt, når du som sensitiv reagerer mere kraftigt på skuffelser, sår, problemer, konflikter, forandringer mm.

Prøv at acceptere din følsomhed i stedet for at tænke: “Sådan bør jeg ikke reagere, fordi det gør de andre ikke.” Og spørg så dig selv: “Hvordan giver jeg mig selv et lag beskyttende hud i denne situation?” Det handler om at respektere dine grænser og tage højde for dem. Her er eksempler…

 1. jeg har svært ved at udholde uretfærdighed i verden. I stedet for at bombardere mig selv med dårlige nyheder, vælger jeg de nyheder, der giver håb. Og jeg donerer til velgørenhed, så jeg føler, at jeg gør en forskel i stedet for at give op.
 2. jeg har svært ved at håndtere mine børns indbyrdes skænderier i ulvetimen. Jeg tager en kort powernap i stedet for at tjekke facebook i toget hjem, og jeg læser om redskaber til at håndtere børns konflikter. Så er jeg både mere udhvilet og bedre rustet.
 3. jeg bliver meget overvældet af at skulle flytte. Jeg forbereder mig langt mere grundigt end de fleste andre. Desuden skruer jeg ned for andre krav til mig selv i stedet for at skrue op.

Grundprincippet i at give dig selv beskyttende hud.

I stedet for at tænke: “det er for dårligt, at jeg er så sensitiv”, tænker du; “det er helt afgørende, at jeg gør de ting, der skal til for at jeg fungerer godt.”

Selvværd er afgørende: Forskere har fundet ud af, at hvis du har lavt selvværd, presser du dig selv mere, når du er i en svær periode. Har du omvendt højt selvværd, presser du dig selv mindre, når du går gennem en svær periode.

Vigtig pointe: Husk, at din sensitivitet er kun en fordel, når du bevarer den indre ro. Er du urolig indeni, bliver dine sensitive træk lynhurtigt en ulempe.

Lær mere ved 1-dagskurset Indre ro med hjertekohærens og ved gruppeforløbet Indre ro og sensitives følelsesliv.

2.Hold pauser, så du er rustet til at tackle ubehag

Styr uden om tanken: “jeg skal liiige nå at….”. Hold i stedet regelmæssigt pauser. Før du når bristepunktet, hvor dit nervesystem er blevet for belastet, og du ikke længere kan rumme de negative følelser.

F.eks. kan du:

 • lukke øjnene i 2 min hvert kvarter, hvis du sidder i mange timer foran skærmen.
 • bruge 15 minutter på at ‘falde ned’ efter en arbejdsdag med et højt tempo. I stedet for blot at skynde dig videre.
 • følge en fast plan for dagens pauser, som du tager lige så alvorligt som dagens opgaver.

Husk, at dit sensitive sind præsterer OVER middel, når du sikrer ro og fred til at integrere indtryk, men UNDER middel, når du kører på uden pauser.

Hvis du har været ‘nede i gear’ regelmæssigt, er dit indre batteri bedre rustet til at tackle ubehag. Tænk, at hver pause du holder, gør dine ‘ubehagsmuskler’ lidt stærkere.

3.Tillad din glæde. Find tid til at le fra hjertet

I en svær situation graver du naturligt dybt ned i dig selv for at finde dine resurser og dit fokus. Det kan føre til, at du forcerer dig selv. Men forcerer du krop og sind, opstår der efterhånden en stivnen og alvor. Det gør din tænkning mindre fleksibel og dine tanker mere negative.

Du bliver mindre optimistisk, mindre nytænkende og mere modløs.

Vigtig pointe: giv dig selv lov til at slappe af, nyde livet og le fra hjertet, selvom du er under pres.

Glæde er ikke en følelse, der bare kommer og går af sig selv. Glæde kan vækkes til live som en beslutning, du kan træffe: jeg under mig selv at være glad i alle livets omstændigheder.

Ofte har vi en ubevidst indre beslutning: “Hvis jeg er glad, tager jeg ikke situationen alvorligt.”

Føler vi glæde, kan vi kort efter føle skyld, uro eller frygt. Vi tror, at vi blive dårligere til at håndtere et problem eller en krise, når vi bevarer glæden.

Men i virkeligheden beroliger glæden dit sensitive nervesystem og vækker din styrke, så du bliver bedre til at håndtere det svære.

Glæden er smittende og spreder en god energi omkring dig. Og glæden gør dig mere handlekraftig, så du bedre kan håndtere situationen.

4.Lær af andre – men tilpas deres erfaringer til dit sensitive nervesystem

Sensitive træk knytter sig til evnen til at ‘lære fra sidelinjen’. Dvs. at du behøver ikke altid springe midt ud i ting for at finde ud af, hvordan du skal håndtere dem. Du er god til at opsnappe viden ved at observere andre.

Brug denne fordel og styrke til fulde. Søg viden, gode råd og anbefalinger fra andre. Observer andres succes og fiasko. Lær af deres problemer og måder at løse dem på. Lad dig inspirere og berige. Og bliv på den måde bedre rustet til at klare dine egne udfordringer.

Stil dig selv et vigtigt spørgsmål: Har dem, du bliver inspireret af også sensitive træk?

Og frem for alt: Vil deres strategier spille godt sammen med dine sensitive kendetegn?

Det kan være meget inspirerende at se et mindre sensitivt menneske uberørt midt i konflikter, tidspres og en hverdag med få pauser. Men måske er det ikke realistisk for dig at nå dertil på kort tid, fordi du er meget sensitiv?

Vigtig pointe: Sørg for, at de strategier, du vælger at bruge, passer godt til dine sensitive personlighedstræk. Sådan er du mere sikker på at lykkes.

5.Skab systemer, der fungerer for dig.

Når du står over for en kompleks opgave, hvor du skal få mange forskellige hensyn til at spille sammen, er systematik en styrke.

Systematik kan…

 • forenkle det, der virker uoverskueligt.
 • skabe et hurtigt overblik, der gør det lettere at træffe beslutninger, du kan handle ud fra.
 • give enkle rutiner, som ‘kører af sig selv’, og som derfor nedsætter behovet for at anstrenge sig. Dvs. du når mere, men bruger mindre energi.
 • berolige dit sensitive nervesystem, fordi du får oplevelsen af overskuelighed.

Her er to vigtige faldgruber ved systematik, du som sensitiv skal styre udenom:

 1. Undgå at blive tvangspræget. Dvs. at du føler ‘alt eller intet’ – uden systemet klarer jeg intet – og oplever en intens uro i fravær af dit system. Hvis du er tvangspræget, har du gavn af at slække på systematikken og helbrede din angst.
 2. Undgå at systematikken bliver alt for nuanceret. Sensitive kan til tider lave systemer ned i de mindste detaljer. Resultatet er, at systematikken bliver så tidskrævende at efterleve, at den ikke længere er en reel hjælp. Sig stop før systematikken bliver overdrevet.
Sensitiv mand og kvinde loeber

6.Hav indstillingen ‘jeg er nybegynder, jeg er ved at lære det her’

Det er typisk for særligt sensitive gerne at ville ‘ramme rigtigt første gang’ og blive meget overvældet over egne fejl og mangler. Men vurderer du dine anstrengelser med bedrevidende hårdhed, kan du blive opgivende, modløs og miste gejsten:

 • der er andre, som klarer det her bedre.
 • det er for dårligt, jeg burde på forhånd have været klar over det.
 • nu har jeg nogle erfaringer. Hvorfor er jeg så ikke dygtigere til at xxx?

Fravælg den bedrevidende kritiker. Vær i stedet ydmyg og åben. Det gør det lettere for dig at lære. Tænk på dig selv som en nybegynder. Også selvom du har erfaring.

Giv slip på egoets krav om at ‘være noget’. Se hver dag som en frisk og ny dag, hvor du kan lære noget nyt.

Vigtig pointe: Når du fokuserer på, hvad du ønsker at lære, i stedet for hvad du forventer at kunne, bliver du stærkere, mere udholdende og mere tålmodig.

Styrke og sensitivitet

7.Accepter det ufærdige – og tag vare på de løse ender

Det sensitive sind søger fuldkommenhed, ofte ned i mindste detalje. Den ufærdige kirke, Sagrada Família, i Barcelona er en smuk påmindelse om, hvor dybt vi kan blive beriget af det, der ikke er afsluttet. Refleksion over dette princip kan gøre det lettere at acceptere:

 • et rum, der ikke blev helt ordnet eller rengjort.
 • en samtale, hvor du ikke fik formuleret alt det, du ønskede.
 • en arbejdsdag, hvor du ikke nåede alt, du havde sat dig for.
 • osv.

De løse ender, vi ikke kan acceptere, vil typisk hvirvle rundt i hovedet: gøre os mindre fokuserede, mindre nærværende og mindre rolige indeni. Tankerne begynder at myldre.

 • vælg områder hvor du vælger at skære ned: ‘kun’ gør 50-60 % af det, du kunne helt med vilje. F.eks. mindre ambitiøs madlavning 5-6 dage om ugen og 1-2 dage med fuld udfoldelse i køkkenet.
 • få overblik over det ufærdige: hold en pause efter du lægger et projekt, en arbejdsdag eller en dag bag dig. Luk øjnene og reflekter: “Er der ufærdige ting, der rumsterer i mit baghoved?” I givet fald får dit sind ofte fred, når du skriver det ned på en liste

Du kan få flere redskaber til at styre uden om tankemylder ved 1-dagskurset Slip bekymringer, grublerier og tankemylder.

8.Hold dig til det væsentlige – lad ikke nuancerne føre dig på vildspor

Ligesom paraplyens sider holdes sammen af stangen i midten, vil et fokus på det væsentlige skabe samling i dit liv. Billedligt talt er du som sensitiv tilbøjelig til at se flere sider af paraplyen.

Det kan give en åbenhed, som beriger dig selv og andre. Men det kan også få dig på vildspor, medmindre du holder fast i et indre samlingspunkt. Det gælder f.eks.:

 • i samtaler: prøv at holde den røde tråd. Fortab dig ikke i nuancer, så den du taler med mister fornemmelsen af, hvad du står for, og hvilket budskab, der er vigtigt.
 • når du udfører opgaver: spring f.eks. ikke ufokuseret fra ét sted til et andet sted i din indbakke, mens du fordyber dig i uvigtige ting, der ikke haster.

Reflekter over situationer, hvor du mister følelsen af at være samlet og fokuseret og spørg dig selv: hvordan bliver jeg ved det væsentlige?

 • Hold roligt og fokuseret det essentielle for øje – og nyd fornemmelsen af at være samlet indeni.

9.Træn din vedholdenhed

Vedholdenhed handler om at sætte sig et mål – og holde fast i målet, selvom det tager tid at nå dertil. Og selvom der er modgang på vejen.

Din vedholdenhed bliver udfordret, når du tænker:

 • det her er for hårdt. Jeg giver op.
 • selvom jeg har anstrengt mig, har jeg gjort det forkerte/er ikke nået i mål.
 • jeg er alt for skuffet, ked af det, træt osv. De følelser må være tegn på, at jeg skal stoppe.

Brug tid hver dag på tanker, der opbygger vedholdenheden: at dvæle ved og ‘smage på’ den fornemmelse, du får indeni, når du i stedet tænker:

 • det her er svært, det tager noget tid, men jeg klarer det.
 • jeg lærer hele tiden noget nyt. Selvom det er frustrerende, skal jeg bare blive ved, så finder jeg til sidst ud af det.
 • det gør mig stærkere at gøre mig umage, komme igennem de svære følelser og blive ved.

Vigtig pointe: træn din vedholdenhed

Modsat begavelse og talent, som du ikke selv har stor indflydelse på, kan du via træning forandre din vedholdenhed. Og vedholdenheden har stor betydning for, hvordan dit potentiale udtrykker sig.

Vedholdenheden er ofte vigtigere end dit talent, når det handler om at lykkes inden for et område. Denne pointe understøttes af flere og flere forskningsundersøgelser.

10.Bevar din passion for dine mål

Som sensitiv er det en styrke for dig, at du i højere grad end andre kan blive beriget af dine positive følelser. Du føler dem stærkere, og de kan motivere og inspirere dig i højere grad.

 • skab et positivt billede af, hvordan du vil håndtere den svære situation, du er i og skal igennem.
 • reflekter over de følelser, det vækker i dig, at håndtere situationen sådan. Dvæl ved dem og vær fortrolig med dem.
 • bevar passionen: hold fast i de positive følelser, der knytter sig til dine mål, når du er midt i noget svært.
 • lad dine dybe følelser smitte andre: følelser smitter og motiverer andre. Lad andre blive beriget af din passion.

Var du tilfreds med denne artikel om at være sensitiv og stærk i svære situationer. Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede tilbud

Indre Ro og Sensitives Følelsesliv

Lær at finde ro, positive følelser og varig indre ligevægt.

Gruppe med 8 møder: Du får intensiv træning & stærke redskaber:Vend negative til positive følelser, vær mere afslappet, sov bedre, skærp dit fokus og  styrk dit fysiske og psykiske helbred. Også nyttig ved stress, angst og depression.

Indre ro med hjertekohærens

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online 1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at udvikle indre styrke og selvtillid, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER