Kærlighed og parforhold. Redskaber til særligt sensitive og deres partnere

Typiske udfordringer: Få strategier, løsninger og gode råd

Hvilke udfordringer oplever du som særligt sensitiv ofte i parforholdet? Og hvordan finder du og din partner gode løsninger på problemerne?

Hvad skal der til for at styre uden om kedsomhed? Og løfte forholdet fra godt til virkelig godt?

Læs artiklen og bliv klogere på, hvordan du og din partner får det bedste frem i hinanden og forholdet.

Eller få mere inspiration ved at booke en parsamtale eller deltage ved 3-timers online seminaret: Parforhold og kærlighedsliv – praktisk guide til særligt sensitive og deres partnere.

Særligt sensitive og 5 typiske udfordringer i parforholdet: strategier, redskaber og råd.

1. Som særligt sensitiv reagerer dit nervesystem mere følsomt på stress, pres, forandring og modgang

Du kan som særligt sensitiv blive mere urolig end gennemsnittet…

 1. I perioder, hvor I skal tage nye skridt i forholdet og livet – f.eks. flytning, blive forældre, skifte job, gå på pension.
 2. Når I møder modgang, sorg og skuffelse – f.eks. vanskeligheder med arbejde, et barn, sygdom eller aldrende forældre.
 3. Hvis jeres hverdag er meget hektisk og uforudsigelig, og I føler jer fanget i et ‘hamsterhjul’.

Din indre uro kan påvirke din opførsel negativt, så din partner kommer til at savne positiv kontakt til dig. Og du kan måske selv have mere brug for støtte fra din partner. For eksempel:

 • at din partner ikke stiller krav,
 • at du har mere alenetid eller
 • at din partner taler mere med dig om det, der er svært.

Men måske har din partner ikke altid overskud til at give den støtte?

Vigtige ting, du og I kan gøre:

 1. husk, at ‘den du er’ ikke er lig med den stressede udgave af dig selv. Sørg for, at du og din partner ikke identificerer dig og din person som ‘problemet’. Det giver skam, som vil gøre dig mere nærtagende og mindre handlingsorienteret.
 2. tag fat i din personlige udvikling og sæt indre ro højt på din prioritetsliste. Det vil typisk hjælpe dig til flere positive følelser og mere energi – og til at føle dig mere i kontakt med dig selv og din partner.
 3. definer en periode, hvor I laver helt konkrete forandringer, og hvor I løbende evaluerer: er du mere rolig indeni nu? Har I det bedre sammen? Hvad fungerer for jer? Og hvad gør ikke?

Få evt. mere inspiration ved kurset Indre ro med hjertekohærens.

2.Som særligt sensitiv er du optaget af at undgå fejl

En del af den særligt sensitive strategi er at ‘observere, inden jeg gør noget’. Den sensitive zebra er mindre tilbøjelig til at blive fanget af løven, fordi den ser sig grundigt for, når den græsser.

I ‘urhjernen’ kan du føle, at konsekvenserne af at begå fejl er farlige som en løve – det gælder liv eller død, og ting bliver sat på spidsen, selvom du forsøger at beherske dig. Det kan vise sig ved, at du:

 • kan have svært ved at tilgive dig selv eller din partner, hvis du eller din partner har gjort eller sagt noget forkert.
 • bliver meget selvkritisk og/eller meget såret, når du modtager kritik, eller når din partner virker utilfreds.
 • har svært ved at acceptere dine egne eller din partners fejl – dine tanker cirkler om dem. Du ‘tygger drøv’ på det, der er gået galt, så det vokser indeni dig og mellem jer.

Vigtige ting, du og I kan gøre:

 1. sæt fokus på problemløsning og ikke på at placere skyld: Vær konkret og fremadrettet, når I taler om, hvad der skal gøres for at lære af fejlen og bruge det konstruktivt.
 2. skru ned for kritik og selvkritik:  Selvkritik og kritik hæmmer positiv forandring, viser forskningen. Jo mere du kritiserer dig selv eller din partner, des større er sandsynligheden for igen og igen at begå samme fejl.
 3. skab konkret og positiv forandring: det virker meget positivt og dybt, når der helt konkret sker en forandring af adfærd. Hos dig selv såvel som hos din partner vil det give mere selvaccept – og gøre det lettere at tilgive de fejl, der er begået.

Få evt. mere inspiration ved kurserne: Slip bekymringer, grublerier og tankemylder eller Fra selvkritik til selvaccept

3. Som særligt sensitiv reagerer du mere kraftigt, når din partner er i dårligt humør.

Flere undersøgelser viser, at bestemte genmarkører knytter sig til større social sensitivitet. F.eks. har forskere i Schweiz fundet ud af, at når du bærer en bestemt genmarkør for social sensitivitet, vil du efter en times samvær med din partner være mere påvirket af din partners humør – uanset om det er godt eller dårligt.

Den sociale sensitivitet kan udfordre ved, at du….

 1. bliver meget oprevet og ‘forstørrer’ følelsen, hvis din partner er vred, ked af det, irriteret, indelukket osv.
 2. at du kan have et påtrængende behov for, at din partner forklarer, hvad der sker – fordi du ellers har svært ved at rumme de negative følelser
 3. at du til tider er udfordret, når du skal støtte din partner. Du vil meget gerne hjælpe, men du kan også blive meget overvældet og urolig – og måske føle, at du er nødt til at beskytte dig ved at trække dig væk.

Vigtige ting, du og I kan gøre:

 1. håndter den sociale sensitivitet bevidst – og skab et konstruktivt samarbejde:
  1. Din partner kan  give dig “korte overskrifter” (f.eks. min chef var irriterende i dag eller jeg var skuffet over, at du ikke nåede at handle ind i dag –   Giv mig bare lidt tid, så er jeg i godt humør igen).
  2. Du kan træne dig selv i at lade din partners følelser være – og bevidst vælge ikke at bearbejde din partners humør så dybt og reagere så kraftigt på det, som du ellers ville være tilbøjelig til.
 2. tillad dig selv at være glad, selvom din partner er i dårligt humør. Særligt sensitive er mere tilbøjelige til at føle, at de selv SKAL være kede af det, når andre er det. Husk, at du i virkeligheden kan være en bedre støtte for din partner, hvis du selv holder fast i dine positive følelser.
 3. tolk din partners dårlige humør konstruktivt – og vær varsom med at tage det personligt: Som særligt sensitiv er du mere følsom over for den måde, du tolker din partners dårlige humør. Dvs. hvis du tænker: “Nu er han træt af mig” eller “Jeg kan aldrig stille hende tilfreds” kan din partners humør belaste dig langt mere end hvis du f.eks. tænker: “Han skal have lov til at have en dårlig dag,” eller “når hun beklager sig, er det fordi hun har brug for støtte.” Tolkninger, der hjælper dig forståelse og medfølelse, vil berolige dig mere en tolkninger, der aktiverer uro og trussel.

Få evt. mere inspiration ved kurset Redskaber til socialt sensitive. 

4. Som særligt sensitiv er du mere modtagelig ved konflikt og skænderi

Ligesom du er kraftigt positivt påvirket af en god stemning i parforholdet, vil du også være kraftigt påvirket af en dårlig stemning. Særligt sensitive fortæller ofte, at et skænderi ‘sidder i kroppen’ eller ‘kører rundt i hovedet’ i lang tid efter.

Du har som særligt sensitiv svært ved at ‘ryste det af dig’ igen. Måske går du og vender og drejer de sårende ord i hovedet. Eller vreden vokser indeni og danner en mur af is mellem dig og din partner.

Vigtige ting, du og I kan gøre:

  1. håndter vrede bevidst, kompetent og konstruktivt: vrede er et signalflag, som markerer grænser og værdier. Forsøg at falde til ro efter et skænderi og vær sammen om at ‘gå bag om’ vreden. Dvs. prøv at forstå de dybere behov for at blive set, anerkendt og forstået, der ligger bag vreden. Dette er i forskningen kendt som mentalisering, og det er en af de vigtigste ingredienser i et sundt og lykkeligt parforhold.
  2. Lås ikke dig selv eller din partner fast i konflikten:  Husk, at det, der blev gjort eller sagt, under et skænderi, hvor urhjernens trusselssystem er aktivt, sjældent er det, du selv eller din partner inderst inde mener eller står for.
  3. sørg for at blive gode venner efter et skænderi: konflikter og uenigheder er naturlige, og det behøver ikke at gøre forholdet utrygt eller problematisk at skændes i ny og næ. Det afgørende er, at I kan finde hinanden bagefter og igen være kærlige og åbne. Så vil det særligt sensitive nervesystem falde til ro igen, i stedet for at være uroligt og tynget af dårlig stemning over længere tid.

Få evt. mere inspiration ved kurset Fra vrede til varme.

5. Som særligt sensitiv er du mere påvirket af fortidens sår.

Hvis du har følt dig utryg i forholdet til den ene eller den begge af dine forældre, vil du som særligt sensitiv være mere modtagelig for at tilegne dig utrygge tilknytningsmønstre – og føre dem videre ind i dit voksne parforhold.

 • Drenge og mænd kan – i højere grad end piger og kvinder – udvikle et undvigende tilknytningsmønster. I dit parforhold kan det bl.a. vise sig ved, at du…:
  • forsøger at undgå svære følelser. Det kan gøre det svært for dig at lytte til din partner, trøste og bidrage til løsning af problemet. Du kan i stedet komme til at afvise, at problemet findes.
  • kan have svært ved at slappe af sammen med din partner og dele nærhed, samhørighed og intimitet. Du foretrækker at holde din partner på afstand – det beskytter dig mod følelsen af at have brug for tilknytning.
  • forventer, at din partner er ‘tankelæser’. Du beder ikke om hjælp og fortæller ikke, når noget er svært for dig. Men hvis din partner ikke tager hensyn, bliver du alligevel irriteret over den manglende støtte.
 • Piger og kvinder kan – i højere grad end drenge og mænd – udvikle et ambivalent/ængsteligt tilknytningsmønster. I dit parforhold kan det bl.a. vise sig ved, at du…:
  • har svært ved at berolige og styre dine følelser. Sådan at du f.eks. kan blive meget vred, ked af det eller skuffet. Og din partner kan opleve, at du overreagerer.
  • har en stærk trang til nærhed, anerkendelse og støtte. Selv når du får opmærksomhed og kærlighed falder du ikke helt til ro. “Hvor længe varer det?” – spørger du uroligt dig selv indeni. Længslen gnaver og gør dig usikker, og du kan virke umættelig.
  • har svært ved at gøre ting på egen hånd og hurtigt kan føle dig alene. Du deler i høj grad tanker, handlinger, beslutninger og planlægning med din partner. Og du kan føle dig meget afhængig eller som om du ‘mister dig selv’ i et forhold.

Ingen mænd og kvinder er 100 % ‘efter bogen’. Og du kan som mand have ambivalent/ængstelig tilknytningsmønster og som kvinde undvigende tilknytningsmønster.

Vigtige ting, du og I kan gøre:

 1. hel fortidens sår:
  1. Hvis du har undvigende tilknytning: Lær at håndtere svære følelser i stedet for at undgå dem, støt din partner i at anerkende og løse problemer i stedet for at benægte dem, øv dig i også at slappe af sammen med din partner og nyde samhørighed. Og vær mere ærlig og åben, når du har brug for hjælp.
  2. Hvis du har ambivalent/ængstelig tilknytning: Træn dig i selvkontrol, selvstændighed og selvbeherskelse. Prøv at gøre flere ting på egen hånd og giv gradvist slip på den umættelige længsel efter nærhed og anerkendelse. Hold fast i dine meninger, stå ved dig selv og oplev styrken ved at træffe egne beslutninger.
  3. Søg mere viden og hjælp: Sæt dig dybere ind i, hvad der skal til for, at fortidens utrygge mønstre ikke gentager sig i samspillet med din partner. Og søg hjælp, hvis du oplever, at I ‘sidder fast’ i utilfredsstillende mønstre.

Få evt. mere inspiration ved Indre ro og sensitives følelseslivRedskaber til modgang, stress og traume, Selvomsorg for særligt sensitive og Slip stress og traumer.

Kunne du lide denne artikel om typiske udfordringer i parforholdet når du er særligt sensitiv? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, som ca. 1 gang om måneden udkommer med lignende artikler.

Læs videre, hvis du ønsker:

 • gode råd til at gøre et godt forhold endnu bedre
 • gode råd til samliv med en mindre sensitiv partner
 • gode råd til samliv med en særligt sensitiv partner
 • gode råd til at håndtere kedsomhed i parforholdet
 • videoklip om særligt sensitive og kærligheden

Parforhold for sensitive – ønsker du gode råd til at få det bedste frem i sensitive og partnere?

… Ønsker du et parforhold, der er bedre end ok? – at gå fra godt til virkelig godt?

Seks ting kendetegner forhold, hvor parterne virkelig oplever sig berigede i deres kærlighedsliv. Her kan du lade dig inspirere af forskningens ‘opskrift på succes’:

Ungt par smiler til hinanden og er i balance med sensitiviteten i parforholdet

1. Vær bevidst om gaverne i de forskelle, der findes mellem dig og din partner – og nyd de indsigter og oplevelser, det giver.

Pak gaverne ud af papiret og vær sammen om at bruge dem i hverdagen. Den bevidste, aktive og positive indstilling til, at I er forskellige løfter forholdet til nye niveauer.

2.Støt hinandens udvikling:

tænk over, hvad er det virkelig, der skal til, for at din partner opnår sine ønsker og føler sig lykkelig. Hvordan kan du bidrage til din partners udvikling? Hvordan kan din partner bidrage til din?

3.Del nye oplevelser med hinanden:

det kan være fordybelse i noget, I allerede kender, men hvor I sætter nye mål for jeres engagement. Eller det kan være en helt ny interesse. At være sammen om at udvide sin horisont ‘tænder’ for den fascination og åbenhed, som også knytter sig til forelskelse. Gå på opdagelse i livet sammen med din partner.

4.Glæd dig oprigtigt over din partners succes og små og store sejre i livet

Del de positive følelser ved det, der gør din partner lykkelig og oplev varmen, kærligheden og forbindelsen mellem jer vokse.

5.Vis din taknemmelighed:

tag ikke det, din partner bidrager med for givet. Værdsæt din partners indsats. Ikke kun resultatet af den, men også anstrengelserne. Vis med ord, kropssprog og tonefald, at du værdsætter din partner.

6.Fordyb venskaber med andre mennesker i jeres netværk

Det kan være andre par, familiemedlemmer eller professionelle kontakter, hvor I vælger at gå et spadestik dybere i kontakten. Det fælles møde med andre mennesker styrker samhørigheden og oplevelsen af tilfredshed i parforholdet.

Anbefalinger til forholdet med en mindre sensitiv partner

 1. Lav en liste over situationer, der er svære for jer i hverdagen, og undersøg, hvordan forskellen i sensitivitet kan spille ind. Undlad forsøg på at ‘kurere’ hinanden for forskellighederne, da det ofte kan skabe en psykologisk mur, hvor I begge føler jer afvist.
 2. Nå frem til en accept af, at I aldrig bliver helt ens. Det kan på kort sigt indebære en sorg, men vil på lang sigt give jer en stærkere samhørighed, hvor I får det bedste frem i forskellene mellem jer.
 3. Sensitive vil typisk gerne gå i dybden, mens mindre sensitive i højere grad søger bredde. Skab en struktur i hverdagen, hvor I begge får opfyldt nogle af jeres vigtige ønsker. Sørg for at jeres hverdag ikke kun er indrettet efter den ene part, men at begge parter for opfyldt basale behov.

Få mere praktisk inspiration ved forløbet om kærlighedsliv og parforhold for sensitive og ved kurset fra vrede til varme, som kan forbedre kommunikationen.

Anbefalinger til forholdet mellem to sensitive partnere

 1. Glæd jer over, at I har mødt en anden, der ligner jer selv og også har en fintmærkende psyke og som af den grund på mange områder kan trives med samme type behov for ro og dybde i hverdagen.
 2. Ofte kan I mærke de mindste svingninger i hinandens humør. Undgå at gå i ’sensitivt selvsving’ og lade jer rive for meget med af hinandens stemninger eller føle dårlig samvittighed, når I ikke opfylder hinandens mindste behov.
 3. Bliv gode til at træffe beslutninger. I vil typisk begge være tilbøjelige til at overveje dem nøje og bruge lang tid på dem, og det er vigtigt, at I ikke lader jer overvælde af beslutningsprocessen.

Få mere praktisk inspiration ved forløbet om kærlighedsliv og parforhold for sensitive og ved kurset fra vrede til varme, som kan forbedre kommunikationen.

Sensitives kærlighedsliv er mere påvirket af barndommen

Se videoklip, der handler om, hvordan det kan blive en styrke at være sensitiv i parforholdet, når man ønsker at læge sår fra barndommen, der påvirker kvaliteten af det nuværende forhold.

Ønsker du tid til en parsamtale eller vil du have information om vores 1-dagskurser i Hjertekohærens og kommunikation for par, kan du skrive til Martin August på martin@sensitiv.dk

Videoklip med Elaine Aron

Få praktisk inspiration og se videoklip med Elaine Aron – grundlæggeren af arbejdet med særlig sensitivitet – hvor hun bl.a. deler personlige erfaringer fra sit ægteskab med prof. Arthur Aron, som er en af verdens førende forskere i kærlighedsliv.
Se flere videoklip eller køb DVD med Elaine Aron og Lise August

Styrken ved at være modtagelighed i kærlighedslivet

Klippet handler om nyere forskning i særlig sensitivitet i kærlighedslivet, og om hvordan modtageligheden kan være en styrke.

Klippet blev optaget ved et seminar med psykolog Lise August, som hun holdt i København for 150 deltagere i 2012.

Kærlig familie danner hjerte med armene og har empati og respekt for andre

Særligt sensitive og kedsomhed i parforholdet

Særligt sensitive er mere tilbøjelige til at kede sig i parforholdet

Elaine og Arthur Arons undersøgelser har vist, at særligt sensitive er mere tilbøjelige til at kede sig i parforholdet. Og det gælder i højere grad de særligt sensitive kvinder end mændene. Denne viden kan bruges til at oplyse særligt sensitive og deres partnere om risikoen, så de i tide kan gøre noget for at forebygge problemet. I undersøgelserne er der taget højde for andre faktorer, som potentielt kunne påvirke resultatet, bl.a. selvværd, tilfredshed i parforholdet, generel tilbøjelighed til negative følelser, nærhed og følelsen af forpligtelse.

Dybe og meningsfulde samtaler er løsningen

I en opfølgende undersøgelse blev de særligt sensitive spurgt om, hvordan de mente at kedsomheden bedst kunne undgås:

1: Ved at tage ud og opleve flere ting sammen, eller 2: Ved at have dybere samtaler, som er mere personligt meningsfulde?

De særligt sensitive oplevede ikke, at flere nye oplevelser ville “kurere kedsomheden”. De mente derimod, at dybe og meningsfulde samtaler ville være løsningen.

Hvad kan der gøres?

Sæt fokus på alt hvad der giver en følelse af at udvide sig, vokse og lære. Når vi forelsker os, føler vi, at vi udvider vores horisont hurtigt, og det er en stor del af årsagen til, at det føles så vidunderligt. Denne følelse ophører i nogen grad, når man lærer partneren bedre at kende, og det er naturligt. Men hvis følelsen helt hører op, indebærer det en risiko. Nogle gange kan den særligt sensitive med fordel “tage føringen” og sørge for en udvidelse af forholdet på “den særligt sensitive måde”. Det kan være en gave til forholdet at tage initiativ til at reflektere over meningen med livet eller på anden måde følelsesmæssigt og intellektuelt at fordybe sig i fællesskab. Ofte er denne evne noget af det, som andre skatter meget højt ved at kende et særligt sensitivt menneske.

mand og kvinde i kærlighedsforhold går hånd i hånd på sti

Her er nogle ideer at starte med – du kan sikkert selv finde på flere

 1. Tal om personlige målsætninger i livet, og hvordan I kan hjælpe hinanden med at opnå dem
 2. Planlæg ugen sammen og fortæl hinanden, hvad I kunne tænke jer at få ud af ugen sammen, samt bidrage med i forhold til den anden
 3. Tal om en fælles oplevelse I har haft og undersøg, om I oplevede den på samme måde, og om din partner er interesseret i at forstå, hvordan din oplevelse var. Af og til kan det være berigende at undersøge en uoverensstemmelse eller en tilbagevendende konflikt med nysgerrige og åbne øjne
 4. Lær at meditere eller tag på retreat sammen eller læs nogle bøger om personlig udvikling og tal om dem
 5. Læs digte højt for hinanden, lyt til musik eller se kunst – og tal om det I oplever
 6. Opsøg steder i naturen, som giver jer fælles oplevelser af skønhed og fylde
 7. Er der fælles godgørende sager eller frivilligt arbejde, som interesserer jer? Tal om, hvordan I kan bidrage til at gøre verden bedre at leve i.

Accept kan virke godt

Hvis man efter 7 år i et parforhold keder sig sammen med sin partner, stiger sandsynligheden for, at man er mindre tilfreds med ægteskabet end gennemsnittet efter 16 år. Det ved vi i dag takket være længerevarende undersøgelser, som er udført tidligere. Accept kan være en virkningsfuld strategi, modsat uenighed og tilbagetrækning. Undersøgelserne peger på, at mange særligt sensitive har accepteret at kede sig i nogen grad, og at de alligevel kan være tilfredse i forholdet.

Hvis man ikke har accepteret kedsomheden, kan et indre arbejde hen imod accept gøre det lettere at leve med den. At acceptere forskelle og kedsomhed kan gøres lettere, hvis man i en periode tillader sig at sørge over det, der ikke er mulige at have i fællesskab. At rumme denne sorg i stedet for at afvise den, kan være et afgørende skridt på vejen til at mødes om savnet, og samtidig mødes på en anderledes og i øvrigt berigende måde.

Risikoen er der også i forhold til en særligt sensitiv partner

Er problemet løst ved at vælge en særligt sensitiv partner? Nej… her kan kedsomheden også opstå. Hvis to særligt sensitive i deres parforhold bruger for meget tid på at slappe af og ikke har nok oplevelser, som de kan drøfte på en dybtgående måde, undgår de måske overstimulering. Men i stedet risikerer de understimulering, som også er ubehageligt. De kan også have så travlt, at nærvær og mulighed for fordybelse forsvinder i en overstimulerende hverdag.

Risikoen er, at den ene partner keder sig for meget og søger væk fra partneren for at slippe for kedsomheden. I det tilfælde kan det være en ide at prøve at opsøge flere meningsfulde fælles oplevelser. Er de til gengæld fortravlede, kan det skabe større nærhed at bortprioritere det mindre betydningsfulde, og skabe tid til fælles fordybelse, vækst og læring.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser, grupper og individuelle samtaler med fokus på hvordan du kan få et balanceret kærlighedsliv som sensitiv, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER