Styrk dit introverte – indadvendte barn
10 anbefalinger  til forældre

1. Forstå den særlige måde dit barn er introvert på, og tag også højde for andre personlighedstræk, som kendetegner dit barn.

Heldigvis er introverte børn ikke ens, og det er normalt også at have enkelte ekstroverte træk, selvom man er introvert. Få f.eks. inspiration til en dybere forståelse ved at læse de typiske kendetegn i introverte – ekstroverte børn testen.
Tænk også over hvilke andre personlighedstræk, der kendetegner dit barn. F.eks. er der mange introverte børn, som også har sensitive træk Test dit barn her.
Tilpas råd og anbefalinger til DIT barn. Der findes ingen “one size fits all” -model.

2. Tillad dit barn at være tilbageholdende i nye situationer:

Når du accepterer, at dit introverte barn har brug for lidt længere tid inden det engagerer sig i noget nyt, vil du hjælpe det til at stå ved sig selv og føle sig ok. Hvis dit barn ikke lider af angst, vil det i sit eget tempo begynde at deltage. Gevinsten ved at lade dit barn følge sit eget tempo er, at det oplever glæden ved at “have sig selv med”. At tillade og acceptere den adfærd kan styrke dit barns selvværd. Hvorfor? Fordi det opbygger sinevne til ikke at blive udkørt og drænet for energi i en hverdag med mange ekstroverte aktiviteter.

3. Lær dit introverte barn ekstroverte færdigheder:

Dit barn kan have stor gavn af at træne sociale færdigheder som småsnak og netværkeri. Inden en lejrskole, en børnefødselsdag eller en festlig lejlighed kan det have brug for at forberede sig mere end andre børn. Ligeledes på at sige noget i timerne og gå til eksamen. Via grundig (mundtlig!) træning kan introverte børn lære at overgå de ekstroverte i fremlæggelser, fordi de typisk også er vedholdende – denne træning giver dem tilfredsstillelsen ved at kunne udtrykke deres ofte meget rige indre liv til gavn for sig selv og andre. Samtidig er det vigtigt, at dit barn efter en socialt stimulerende situation får tid og ro til at genoplade sine batterier.

4. Skab regelmæssige indadvendte åndehuller i dit barns hverdag:

Sørg for at dit barn har et roligt sted i hjemmet, hvor det kan trække sig tilbage, når det har brug for det. Tal evt. med pædagoger og lærere om, hvornår og hvor der i skole og institution er mulighed for at holde pauser og få lidt ro og fred. F.eks. er der i nogle SFO’er et stille hyggerum, men barnet skal huske at skrive sig op på en liste for at kunne bruge det, og et mindre barn kan have brug for hjælp til det.  Lav (for mindre børns vedkommende tegn) en liste med de aktiviteter, hvor dit barn genoplader sin energi, og sørg for at planlægge dem systematisk hver dag, hver uge og hver måned. f.eks. at læse, tegne, lege bestemt lege, tage fodbad, være i naturen, lave fysiske øvelser eller åndedrætsøvelser.

5. Lær introverte og ekstroverte familiemedlemmer at forstå og respektere hinandens behov og grænser.

Når et introvert barn ikke får ro og fred i hjemmet, fordi en ekstrovert kultur dominerer, kan barnet blive udkørt og fyldt af negative følelser som vrede, sorg og frustration. Det introverte barn skal selvfølgelig lære at tage hensyn til, at de ekstroverte i familien indimellem har brug for at “skrue op for volumen” og få den sociale stimulation, de har brug for. Vær en positiv autoritet og sørg for, at der er en god balance i regnskabet. Dvs. at alle børn og voksne skal opleve en fair fordeling mellem de introverte og ekstroverte øjeblikke og aktiviteter. At lære dette positive samarbejde vil gavne både introverte og ekstroverte børn – ikke kun her og nu, men resten af livet.

6. Giv dit introverte barn mulighed for at dyrke sine passioner og giv det mest mulig tid til fordybelse.

Når dit indadvendte barn har mulighed for at gå fuldt og helt ind i et område, vil det udfolde sin styrke. Det er typisk for introverte børn, at de virkelig føler sig i sit es, når det kan få lov til at fordybe sig og trænge langt ind i sine interesser. De positive oplevelser giver dit barn selvværd og energi til at trives og stå ved sig selv i de krævende situationer.

7. Hvis dit introverte barn bliver usikker på sig selv socialt, er din støtte guld værd

Hvis dit introverte barn f.eks. begynder at tænke om sig selv, at det er “intetsigende”, fordi de ikke har fundet på noget at sige i socialt meget stimulerende situationer, skal du ikke lade dit barn holde fast i den negative opfattelse. Når dit barn føler, at det bliver hørt og respekteret af dig og andre, der står det nært, mindskes risikoen for at de overvældende oplevelser rammer dit barns selvværd.
Hvis dit barn bliver afvist socialt af andre børn eller undervurderet fagligt af en lærer, har det brug for din hjælp til at bryde den onde cirkel: hvad skal det sige og gøre, når det går hen til en gruppe børn? Hvordan kan det forberede sig på at sige noget mere i et bestemt fag? Tal med dit barn om, hvad man kan sige og træn evt. i rollespil.
Hvis dit barn udvikler socialangst er det vigtigt, at du læser om emnet og søger den hjælp og de redskaber, der kan støtte dit barn til at frigøre sig fra angsten. Vær især opmærksom, hvis dit barn har meget negative forventninger til, at andre vurderer det negativt. Og hvis det samtidig konsekvent undgår bestemte sociale situationer, fordi det frygter at fejle.

8. Stræb efter et godt samarbejde med dit barns lærere og pædagoger
Når dit introverte barn føler sig tryg og forstået i relation til de voksne nøglepersoner uden for hjemmet, vil det i høj grad påvirke, hvor aktivt og deltagende det er – og hvor meget det føler, at det kan stå ved sig selv og sit behov for at genoplade batterier.

9. Anerkend dit introverte barns styrker:

F.eks.refleksion, fordybelse, lytteevne, selvstændighed og vedholdenhed. Tal med dit barn om styrkerne og hjælp det til at bruge dem mest muligt i hverdagen. Lær dit barn at fokusere på fordelene ved at være introvert.

10. Støt dit introverte barn til at finde ro i kroppen efter en udadvendt udfordring

Det er normalt, at dit introverte barn kan have svært ved at spise og sove, i og efter situationer med mange sociale indtryk. Nogle gange kan dit barn måske også have svært ved at mærke, om det skal på toilettet, om det fryser eller har det for varmt. Det er billedligt talt gået “ud af kroppen”, fordi der har været for meget social stimulation.
Lær dit barn konkrete strategier, der tager højde for problemet med at mærke kroppen: f.eks. at spise lidt på forhånd inden familien skal på restaurant/til fest eller at forberede sig på at spise lidt mere bagefter. Tal med dit barn om, at det er normalt, at kroppen bliver spændt op, og at det skal vænne sig til at få en god følelse i kroppen tilbage igen. Lær dit barn afspændingsøvelser og vejrtrækningsøvelser og brug evt. fantasirejser der stimulerer det indre liv positivt.

Vil du støtte dit sensitive barn?

Deltag i et af vores 1-dagskurser: Sensitive børns følelsesliv eller giv dit sensitive barn overskud, eller i vores 4-timers seminarer Særligt sensitive børn og Selvværd for sensitive børn, som alle indeholder redskaber, der er meget brugbare i hverdagen med et sensitivt og introvert barn.

Vil du løbende have mere viden og flere gode råd?

Vores nyhedsbrev udkommer hver 3 uge og indeholder praktisk inspiration, redskaber, casehistorier og andre nyheder.

Tilmeld nyhedsbrev. Læs tidligere nyhedsbreve.

Hvorfor holder indadvendte meget af at observere?

At deltage kræver noget andet af hjernen end at observere. Deltagelse kræver en mental multitasking, som er en evne til på stående fod at rumme en masse her-og-nu information uden hverken at blive distraheret eller alt for stresset.

Udadvendte børns hjerner er gode til at behandle mange forskellige krav om opmærksomhed på én gang. De indadvendte børn kan omvendt føle sig frastødt af situationer, hvor de er nødt til at forholde sig til mange informationer og mennesker på én gang. Især hvis de andre er nogen, de ikke kender godt og ikke på forhånd ved, hvad de kan forvente sig af. Her følger nogle eksempler

Jeg elsker at spille fodbold. Men jeg kan ikke så godt lide at spille fodbold i en stor hal med en masse børn, jeg ikke kender. Jeg vil hellere spille fodbold nede i gården sammen med mine venner, som jeg er vant til. – indadvendt og sensitiv dreng på 7 år.

Hvis der er 5-6 børn i min gruppe, og jeg har lov til at vælge, så er jeg hende, der ikke siger noget.” Hvis andre spørger: “Hvorfor er du så stille?” Så er det næsten altid mig, de siger det til. Jeg kan bedst lide at arbejde alene eller i en gruppe hvor de andre også tænker over tingene og ikke bare snakker hele tiden. – indadvendt og sensitiv pige på 11 år.

Når vi holder børnefødselsdage for vores indadvendte og sensitive børn, har de aldrig brudt sig om at sidde rundt om et stort bord. De har sagt til mig: “Jeg kan bedst lide, når der ikke er så mange, der sidder og snakker sammen på én gang” eller “Jeg har ikke lyst til at spise noget, når vi er så mange.” Derfor laver vi næsten altid en buffet, når vi har fester og familiesammenkomster. Børnene sidder rundt omkring i små uformelle grupper. Nogle gange tager de en pause i en stille krog, mens de bare slapper af og kigger lidt på de andre. De ligner deres far, og jeg synes, det er rigtig rart, at vi har lært at tage hensyn til det. De hygger sig meget bedre på den måde.” Udadvendt mor til en pige og en dreng, der begge er indadvendte og sensitive.

Den amerikanske hjerneforsker M. Liebermann ved Harvard Universitet i USA har sammenlignet forskelle mellem indadvendte og udadvendte i socialt samspil.
Hans undersøgelser viser, at social multitasking ikke passer så godt til de introvertes hjerner: de indadvendte bliver distraherede og har sværere ved at aflæse andre, når der sker en masse omkring dem. Det er derfor helt naturligt, at de trives med at fokusere på færre ting og fordybe sig i en leg, en opgave eller en samtale i længere tid af gangen.

Sker der for meget omkring børnene og uden pauser til at lade de forskellige indtryk bundfælde sig, kan de blive udmattede og irritable. Mange søskendeskænderier opstår, fordi børnene har forskellige behov for at være sammen. I skoler og institutioner kan de indadvendte føle sig som “fisk ude af vandet”, når legepladsen er fyldt med aktive og højlydte børn, og når der ikke er nogen ledig krog, hvor de kan finde ro.

Indadvendte sensitive børn har brug for voksnes støtte til ikke at tænke negativt om sig selv – eller tænke negativt om andre -af den grund og i stedet fokusere positivt på de muligheder, resurser og værdifulde kvaliteter, som deres personlighed indeholder.

Hvordan bliver socialt samspil en succes for de indadvendte, sensitive børn?

De indadvendte. sensitive børn har brug for mere ro og færre indtryk, hvis de skal føle, at det sociale samspil er en succes.
Når de har mulighed for indimellem at trække sig tilbage og observere, vil de fungere bedst.

Indadvendte og sensitive børn kan sidde længe og fordybe sig i leg på egen hånd. De trives i reglen bedre med at arbejde selvstændigt end ved at deltage i gruppearbejde. De foretrækker individuelle sportsgrene frem for holdsport. Når de indgår i grupper, har de det allerbedst i de grupper, hvor strukturen er fast, hvor medlemmernes opgaver er klare, og hvor alle kender hinanden og dynamikkerne i gruppen.

De indadvendte og sensitive børn kan sagtens finde energi til at klare udadvendte udfordringer og krav om deltagelse, så længe der på andre tidspunkter i løbet af dagen og ugen er mulighed for at finde ro. Der er ikke et enten – eller, men balancen mellem udadvendt tid til at deltage og indadvendt tid til at observere, der skal indstilles lidt anderledes.

3 gode råd til at støtte og styrke indadvendte og sensitive børn

  1. Giv barnet mulighed for at dyrke sine passioner, anerkend indsatsen og giv det mest mulig tid til fordybelse.

Når det indadvendte og sensitive barn har mulighed for at gå fuldt og helt ind i et område, vil det udfolde sin styrke. Det kan føle sig i sit es og virkelig udmærke sig på de områder, som det går op i. De positive oplevelser giver det indadvendte og sensitive barn selvværd og energi til at trives og stå ved sig selv i de krævende situationer, som f.eks. kræver social multitasking.

  1. Hvis barnet er meget stille og tilbageholdende, er træning i sociale færdigheder guld værd

Nogle indadvendte og sensitive børn begynder at tænke om sig selv, at de er “intetsigende”, fordi de ikke siger så meget – lad ikke barnet holde fast i den opfattelse. Så længe barnet føler, at det bliver hørt og respekteret af dem, der står det nært og kender dem i hverdagen, behøver det ikke at give problemer og ramme barnets selvværd, at det foretrækker at holde sig tilbage. Men hvis det bliver afvist socialt af andre børn eller undervurderet fagligt af en lærer, har barnet brug for hjælp til at bryde den onde cirkel: hvad skal det sige og gøre, når det går hen til en gruppe børn? Hvordan kan det forberede sig på at sige noget mere i et bestemt fag? Gennem rollespil, leg og samtale kan nærtstående voksne give barnet nogle sociale færdigheder, som hjælper barnet til at “bryde isen” og føle sig mindre fortabt og overvældet, når det skal deltage. Lærere og pædagoger kan arbejde aktivt med at bryde fastlåste roller i børnegruppen og skabe strukturer, som gør det muligt for alle at tale.

  1. Lær det indadvendte og sensitive barn at få ro i kroppen igen efter en udadvendt udfordring

Ofte kan barnet have svært ved at spise og sove, hvis der har været mange sociale indtryk. Nogle gange har barnet også svært ved at mærke, om det skal på toilettet, om det fryser eller har det for varmt. Det er billedligt talt gået “ud af kroppen”, fordi der har været for meget stimulation. Lav en liste over de aktiviteter, som beroliger barnet og støt barnet i gøre de ting, som giver ro: f.eks. at læse, tegne, lege bestemt lege, tage fodbad, lave fysiske øvelser eller åndedrætsøvelser. Lær barnet konkrete strategier, der tager højde for problemet med at mærke kroppen: f.eks. at spise lidt på forhånd inden familien skal på restaurant/til fest eller at forberede sig på at spise lidt mere bagefter. Tal med barnet om, at det er normalt, at kroppen bliver spændt op, og at det skal vænne sig til at få en god følelse i kroppen tilbage igen.

Vil du lære mere?

Ved seminaret Introvert styrke – for indadvendte og sensitive børn og voksne kan du lære mere om barndommens betydning og hvad der kan gøres for børnene. Seminaret sætter bl.a. fokus på: Hvad betyder forholdet til forældre, søskende, kammerater, lærere og pædagoger for barnets evne til at trives som voksen? Hvordan kan udadvendte og indadvendte forældre være gode rollemodeller for et indadvendt og sensitivt barn? Seminaret varer 4 timer og holdes næste gang lørdag den 24. maj 2014.

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE