Styrk dit introverte – indadvendte barn

10 anbefalinger til forældre. Hjælp dit barn til at få det bedste frem i sin indadvendte personlighed.

Her i artiklen får du en praktisk guide til: 

 • at få resurser og værdifulde kvaliteter frem i dit barns introverte personlighed.
 • at tackle typiske udfordringer for introverte børn.
 • at hjælpe dit barn til at bevare balancen og en sund selvfølelse i mødet med udadvendte udfordringer.

1.Forstå den særlige måde dit barn er introvert på, og tag også højde for andre personlighedstræk, som kendetegner dit barn:

Heldigvis er introverte børn ikke ens, og det er normalt også at have enkelte ekstroverte træk, selvom man er introvert. Få f.eks. inspiration til en dybere forståelse ved at læse de typiske kendetegn i introverte – ekstroverte børn testen.

Tænk også over hvilke andre personlighedstræk, der kendetegner dit barn. F.eks. er der mange introverte børn, som også har sensitive træk Test dit barn her.

Tilpas råd og anbefalinger til DIT barn. Der findes ingen “one size fits all” -model.

2.Anerkend dit introverte barns styrker:

F.eks.refleksion, fordybelse, lytteevne, selvstændighed og vedholdenhed – ofte har børnene et rigt indre liv og er i stand til at se nuancer og vinkler, som andre børn ikke tænker så dybt over. Dit barn har en indre horisont, hvor det ikke kun ønsker at opleve ting. Men i høj grad er optaget af, hvad oplevelserne betyder.

Tal med dit barn om styrkerne og hjælp det til at bruge dem mest muligt i hverdagen. Lær dit barn at fokusere på fordelene ved at være introvert.

3.Tillad dit barn at være tilbageholdende i nye situationer:

Når du accepterer, at dit introverte barn har brug for lidt længere tid inden det engagerer sig i noget nyt, vil du hjælpe det til at stå ved sig selv og føle sig ok. Hvis dit barn ikke lider af angst, vil det i sit eget tempo begynde at deltage. Gevinsten ved at lade dit barn følge sit eget tempo er, at det oplever glæden ved at “have sig selv med”. At tillade og acceptere den adfærd kan styrke dit barns selvværd. Hvorfor? Fordi det opbygger sin evne til ikke at blive udkørt og drænet for energi i en hverdag med mange ekstroverte aktiviteter.

4.Lær dit introverte barn ekstroverte færdigheder:

Dit barn kan have stor gavn af at træne sociale færdigheder som småsnak og netværkeri. Inden en lejrskole, en børnefødselsdag eller en festlig lejlighed kan det have brug for at forberede sig mere end andre børn. Ligeledes på at sige noget i timerne og gå til eksamen.

Via grundig (mundtlig!) træning kan dit introverte barn lære at overgå de ekstroverte i fremlæggelser. Introverte børn er typisk vedholdende, når de får den rigtige støtte og kan se, at de ved at udfordre sig selv bliver dygtige. Den mundtlige træning af ekstroverte færdigheder øger mestringen og giver dit barn oplevelsen af at kunne dele sit rige indre liv med andre.

5.Skab regelmæssige indadvendte åndehuller i dit barns hverdag:

Lær dit introverte barn at respektere og tage vare på sit behov for at genoplade sine batterier. Især efter socialt meget stimulerende situationer. Sørg for at dit barn har et roligt sted i hjemmet, hvor det kan trække sig tilbage, når det har brug for det. Tal evt. med pædagoger og lærere om, hvornår og hvor der i skole og institution er mulighed for at holde pauser og få lidt ro og fred.  Se også vores bog for mere inspiration.

Lav en liste med de aktiviteter, hvor dit barn genoplader sin energi, og sørg for at planlægge dem systematisk hver dag, hver uge og hver måned. F.eks.

 • at læse/lytte til oplæsning
 • at tegne
 • at lytte til lydbog
 • at lege bestemt lege, f.eks. lego, hule, dukker, hvor dit barn kan fordybe sig alene.
 • tage fodbad eller karbad, f.eks. med epsom salt eller beroligende urter og dufte.
 • være i naturen eller lave havearbejde.
 • være sammen med sit kæledyr.
 • lave mad eller bage
 • lave fysiske øvelser eller åndedrætsøvelser.

Vær opmærksom på hvilke og hvor mange indtryk dit barn får. F.eks. er en sjov lydbog mere beroligende end intens visuel stimulation foran skærmen. Støt dit barn til enten at berolige sig selv eller at udtrykke sig selv – dit barn har brug for at indtryk bundfælder sig. I stedet for konstant at få nye indtryk.

6.Stræb efter et godt samarbejde med dit barns lærere, pædagoger og trænere/ledere af fritidsaktiviteter

Når dit introverte barn føler sig tryg og forstået i relation til de voksne nøglepersoner uden for hjemmet, vil det i høj grad påvirke, hvor aktivt og deltagende det er – og hvor meget det føler, at det kan stå ved sig selv og sit behov for at genoplade batterier.

Læs mere i vores artikler og bøger.

7.Giv dit introverte barn mulighed for at dyrke sine passioner og giv det tid til fordybelse.

Støt dit introverte barn i at gå fuldt og helt ind i et område, hvor det kan udfolde sin styrke. Det er typisk for introverte børn, at de virkelig føler sig i sit es, når det kan få lov til at fordybe sig og trænge langt ind i sine interesser. ‘Ekspert-rollen’ kan være meget afbalancerende, fordi den giver plads til at fordybe sig. De positive oplevelser giver dit barn selvværd og energi til at trives og stå ved sig selv i de krævende situationer.

Brug samtidig din sunde fornuft og skelneevn, F.eks. søger mange introverte børn ly bag skærmen, og her er det vigtigt at spørge:  “flygter” dit barn hen bag skærmen, fordi det sociale liv er for svært? Eller tilegner det sig vigtige sociale, faglige og tekniske kompetencer foran skærmen? Eller er det en blanding af begge dele? Stræb altid efter at hjælpe dit barn til at løse sine problemer, så det ikke behøver at flygte.

8.Når dit introverte  barn føler sig socialt usikkert, er din støtte guld værd:

Kan dit introverte barn føle, at det er “intetsigende”? Hvis det f.eks. har været stille i timen, ved en fødselsdag, til en fest eller lignende? Lær dit barn ikke at stemple sig selv negativt som ‘stille, kedelig, genert’ osv. Mind dit barn om, at det har meget at sige ‘inde bagved’. Og at de ting, der er at sige, naturligt dukker op, når det føler sig rolig indeni. Sådan hjælper du dit barn til at bevare et fair billede af sig selv og bevare sit selvværd.

Hvis dit barn bliver socialt udfordret af andre børn eller undervurderet fagligt af en lærer, har det brug for din hjælp til at bryde den onde cirkel: hvad skal det sige og gøre, når det er sammen med de andre  børn? Hvordan kan det forberede sig på at sige noget mere i et bestemt fag? Tal med dit barn om, hvad man kan sige og træn det helt konkret, så dit barn siger det højt.  Evt. i rollespil. Introverte børn klarer sig typisk bedre, når de er godt forberedte

Vigtig pointe: vær opmærksom hvis dit barn udvikler socialangst:

 • har meget negative forventninger til sociale samspil.
 • konsekvent søger at undgå disse samspil.

Læs mere om emnet og søger den hjælp og de redskaber, der kan støtte dit barn til at frigøre sig fra angsten.  Nogle børn bliver fejlagtigt vurderet som introverte. Men det viser sig, at når de har frigjort sig fra angsten, opfører de sig ambivert eller ekstrovert.

9.Lær introverte og ekstroverte familiemedlemmer at forstå og respektere hinandens behov og grænser:

Når et introvert barn ikke får ro og fred i hjemmet, fordi en ekstrovert kultur dominerer, kan barnet blive udkørt og fyldt af negative følelser som vrede, sorg og frustration.

Det introverte barn skal selvfølgelig lære at tage hensyn til, at de ekstroverte i familien indimellem har brug for at “skrue op for volumen” og få den sociale stimulation, de har brug for.

Vigtig pointe: Vær en positiv autoritet og sørg for, at der er en god balance i regnskabet.

Lad alle børn og voksne opleve en fair fordeling mellem de introverte og ekstroverte øjeblikke og aktiviteter. At kunne mestre et positivt samarbejde gavner både de introverte og ekstroverte børn – ikke kun her og nu, men resten af livet.

Sæt ord på familiens værdier om at favne forskellighed. Og forvent af både dine introverte og ekstroverte børn, at de anstrenger sig for at leve efter dem.

10.Støt dit introverte barn til at finde ro i kroppen efter en udadvendt udfordring

Det er normalt, at dit introverte barn kan have svært ved at spise og sove, i og efter situationer med mange sociale indtryk. Nogle gange kan dit barn måske også have svært ved at mærke, om det skal på toilettet, om det fryser eller har det for varmt.

Dit barns opmærksomhed er billedligt talt gået “ud af kroppen”, fordi der har været for meget social stimulation.

Lær dit barn konkrete strategier, der tager højde for problemet med at mærke kroppen: f.eks. at spise lidt på forhånd inden familien skal på restaurant/til fest eller at forberede sig på at spise lidt mere bagefter.

Tal med dit barn om, at det er normalt, at kroppen bliver spændt op, og at det skal vænne sig til at få en god følelse i kroppen tilbage igen. Lær dit barn afspændingsøvelser og vejrtrækningsøvelser og brug evt. fantasirejser der stimulerer det indre liv positivt.

Kunne du lide denne artikel med 10 gode råd til at styrke dit introverte barn? Så er du velkommen til at tilmelde vores gratis nyhedsbreve der kommer hver 4 uge og indeholder praktisk inspiration, redskaber, casehistorier og andre nyheder.

Vil du støtte dit introverte barn?

Via vores samtaler, arrangementer og bøger kan du få flere redskaber, der er meget brugbare i hverdagen med et sensitivt og introvert barn.

Anbefalede tilbud: Sensitive børns følelseslivSensitive teenagere og unge –  Selvværd for sensitive børn

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, forældrerådgivning og individuelle samtaler med fokus
på at opbygge og bevare den sunde evne til at reflektere, regulere følelser og være alene, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER