Indadvendte mennesker – vigtige pointer og gode råd til introverte børn, unge og voksne

Indadvendt og introvert – hvad er det? Vigtige indsigter du kan bruge til at forstå dig selv eller dit barn

Hvad skal der til for at trives som introvert?
Her i artiklen finder du korte og nyttige svar på ofte stillede spørgsmål om at være indadvendt og introvert.
Læs videre og få desuden 10 gode råd til både indadvendte voksne og børn.

1.Hvad er forskellen på at være indadvendt – introvert og udadvendt – ekstrovert?

I forskningen skelnes der mellem personlighedens “sydpol og nordpol”:

Introverte – indadvendte:

nyder eget selskab, er følsomme og gode til at fordybe sig. De bruger tid på at forberede sig, inden de udtaler sig eller deltager i en aktivitet. Efter sociale aktiviteter med mange mennesker, har de brug for at lade batterierne op.

Ekstroverte – udadvendte:

er socialt aktive, har et stort behov for stimuli udefra, har kort fra tanke til tale og handling og er mere risikovillige. De får energi af sociale aktiviteter med mange mennesker, og de kan kede sig, hvis de er for meget alene, eller der sker for lidt omkring dem.

Introverte har ofte udmærkede sociale færdigheder:

I arbejdslivet kan andre endda af den grund tænke, at de er udadvendte. Men i fritiden søger de tid alene eller med nære og kære. Ofte bruger de tid på bøger, natur eller andre introvert-venlige fritidsinteresser, som de engagerer sig dybt i. Typisk prioriterer de tid og ro til familielivet.

2.Kan man teste sig selv eller sit barn?

Ja. Der findes flere forskellige tests og målemetoder, som hver især bygger på forskellige teorier. Her kan du få et vejledende fingerpeg: test dig selv eller test dit barn.

3.Hvor mange procent er indadvendte – introverte?

Forskerne antager, at mellem 30 – 50 % af befolkningen er kendetegnet ved introverte – indadvendte træk, mens 50 – 70 % er kendetegnet ved ekstroverte – udadvendte træk.
Forskellen i procent skyldes, at der findes mange forskellige tests og definitioner på introvert – indadvendt. En midtergruppe er ambiverte og genkender begge træk i næsten lige høj grad. Flere forskere mener, at denne gruppe er den største.

Sensitive maend og drenge

4.Er det arveligt at være introvert – indadvendt?

Der efterhånden en stor mængde forskning, der viser, at introverte – indadvendte træk er delvist nedarvede. Studier af tvillinger tyder på, at ca. 50 % afgøres af gener, mens ca. 50 % afgøres af miljøet.

Det er alment anerkendt, at andre forhold end gener også spiller en rolle: f.eks. kultur (Finland er et mere “indadvendt” land end Italien), værdier i familien (hvordan er forældre og søskende?), nummer i søskendeflokken, valg af partner og job, personlig udvikling osv.

5.Kan introverte opføre sig ekstrovert?

Det er muligt – og ofte meget nyttigt – at bevæge sig uden for sin vante “comfort zone”, når situationen kræver det: f.eks. ved festlige lejligheder, præsentation af dine projekter og firmarejser. For børn og unge f.eks. ved lejrskoler, fritidsaktiviteter og RUS-ture.
De fleste introverte har udmærkede sociale kompetencer. Men inden mødet med socialt meget stimulerende situationer, er det ofte en god ide at træne de påkrævede færdigheder lidt på forhånd. Via træning kan introverte f.eks. overgå ekstroverte som offentlige talere og blive eksperter i social småsnak såvel som netværkeri.
Disse tillærte færdigheder kan være et stort bonus i livet, som sikrer, at de introverte værdier kommer til udtryk.
Dog bør den ekstroverte “maske” ikke fylde for meget i dit liv – der skal stadig være indadvendte åndeholder og frirum til at omfavne og udfolde dine introverte sider.

6.

Kan og skal man fjerne de indadvendte – introverte træk?

Hvis din livsstil i det meste af hverdagen følger ekstroverte – udadvendte mønstre og værdier, kan du hurtigt blive meget udkørt og i værste fald udvikle stress og psykisk og/eller fysisk ubalance. Det samme gælder for introverte børn.
Søg hellere at acceptere dine indadvendte og introverte sider og få alle de bedste sider i disse træk frem. Respekter dit behov for ro og refleksion – det er ok at være sådan! – og lær de introverte – indadvendte børn det samme.

7.Er introversion – indadvendthed det samme som generthed og socialangst?

Nej. Introverte – indadvendte træk skal ikke forveksles med en diagnose eller psykisk lidelse.
Der er tale om udbredte og normale personlighedstræk, som berører op mod halvdelen af befolkningen. Vi skal mao. ikke forsøge at fjerne disse træk eller “kurere” børn, unge og voksne, fordi de er stille, eftertænksomme, alvorlige og “dybe.”

Generthed og socialangst er derimod en psykisk lidelse, der er forbundet med negative forventninger til andre mennesker og en undgåelse af sociale situationer, som skyldes frygt for at blive vurderet negativt. Socialangst rammer både introverte og ekstroverte og kan behandles effektivt gennem terapi og personligt udviklingsarbejde.

Som indadvendte eller introvert trækker du dig ikke tilbage pga. frygt for andres vurderinger (medmindre du er ramt af socialangst). Du trækker sig tilbage, fordi du holder af ro og fred, og fordi det giver dig energi, glæde og styrke. Mao. kan man trække sig socialt tilbage af meget forskellige årsager – nogle ekstroverte fejltolkes f.eks. som introverte, fordi de har socialangst. Og nogle introverte anses fejlagtigt for at lide af socialangst, fordi de holder af at være alene eller med få nærtstående.

Kunne du lide denne artikel med vigtige pointer om introverte – indadvendte?

Så er du velkommen til at tilmelde nyhedsbrevet, som ca. 1 gang om måneden udkommer med flere artikler og praktiske guides & anbefalinger til trivsel hos børn og voksne.

Introvert og sensitiv?

Mange introverte scorer også højt på sensitive træk. Introverte og sensitive har gavn af mange af den samme type praktiske strategier.

Billedligt talt giver sensitivitet et ‘forstørrelsesglas’ på både dit indre og ydre liv. Du lægger mærke til flere nuancer og bliver mere kraftigt påvirket af indtryk – såvel som af din egen fortolkning af disse indtryk.

Læs mere om særlig sensitivitet eller test dig selv. Eller test dit barn.

Introvert og nyhedssøgende?

Nogle introverte – med og uden sensitive træk – har også nyhedssøgende sider af personligheden. Se test for disse kendetegn her: nyhedssøgende træk. I givet fald har du typisk gavn af også at følge råd til de ekstroverte sensitive. 

Bogen Sensitive børn og voksne Lise og Martin August

Sensitive Børn og Voksnes Potentiale

Sluk for de negative tilbøjeligheder i dine eller dit barns gener. Og få det fulde ud af det sensitive potentiale.

Vil du have levende eksempler på, hvordan du genkender særligt sensitive børn og voksne? Vil du forstå, hvordan de fire vigtigste kendetegn påvirker din eller dit barns hverdag? Vil du lære mere om de fascinerende gener og forskellen mellem sensitiv og særligt sensitiv? Og søger du gode råd til, hvad du kan gøre?

Anbefalede kurser og grupper. Effektiv inspiration til introverte og ambiverte

Slip grublerier & bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

1-dagskursus: Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression.

Indre ro med hjertekohærens

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Fra Vrede til Varme

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Redskaber til socialt sensitive

Få et stærkere ‘filter’ og nyttige strategier til udfordrende sociale situationer og samspil.

1-dagskursus: Berig dine relationer og styrk dig selv før, under og efter udfordrende sociale situationer. Lær at forblive centreret, åben og afgrænset.

Fra selvkritik til selvaccept

Stands den destruktive selvkritik, der overstimulerer dig indefra, og stå stærkere og mere lykkeligt forankret i dig selv.

1-dagskursus: Stands den ødelæggende selvkritik, når livet er svært, og oplev større selvkærlighed, nærvær og glæde i dit daglige liv.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at vende vrede til varme er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER