Indadvendte mennesker – 7 vigtige pointer om introverte børn, unge og voksne

Indadvendt og introvert – hvad er det?

Vi har samlet 7 – meget korte – svar på ofte stillede spørgsmål om at være indadvendt og introvert:

1. Hvad er forskellen på at være indadvendt – introvert og udadvendt – ekstrovert?

I forskningen skelnes der mellem personlighedens “sydpol og nordpol”:

Introverte – indadvendte: nyder eget selskab, er følsomme og gode til at fordybe sig. De bruger tid på at forberede sig, inden de udtaler sig eller deltager i en aktivitet. Efter sociale aktiviteter med mange mennesker, har de brug for at lade batterierne op.

Ekstroverte – udadvendte: er socialt aktive, har et stort behov for stimuli udefra, har kort fra tanke til tale og handling og er mere risikovillige. De får energi af sociale aktiviteter med mange mennesker, og de kan kede sig, hvis de er for meget alene, eller der sker for lidt omkring dem.

2. Kan man teste sig selv eller sit barn?

Ja. Der findes flere forskellige tests og målemetoder, som hver især bygger på forskellige teorier. Her kan du få et vejledende fingerpeg: test dig selv Eller test dit barn.

3. Hvor mange procent er indadvendte – introverte?

Forskerne antager, at mellem 30 – 50 % af befolkningen er kendetegnet ved introverte – indadvendte træk, mens 50 – 70 % er kendetegnet ved ekstroverte – udadvendte træk.
Forskellen i procent skyldes, at der findes mange forskellige tests og definitioner på introvert – indadvendt. En midtergruppe er ambiverte og genkender begge træk i næsten lige høj grad.

4. Er det arveligt at være introvert – indadvendt?

Der efterhånden en stor mængde forskning, der viser, at introverte – indadvendte træk er delvist nedarvede. Studier af tvillinger tyder på, at ca. 50 % afgøres af gener, mens ca. 50 % afgøres af miljøet.
Det er alment anerkendt, at andre forhold end gener også spiller en rolle: f.eks. kultur (Finland er et mere “indadvendt” land end Italien), værdier i familien (hvordan er forældre og søskende?), nummer i søskendeflokken, valg af partner og job, personlig udvikling osv.

5. Kan introverte opføre sig ekstrovert?

Det er muligt – og ofte meget nyttigt – at bevæge sig uden for sin vante “comfort zone”, når situationen kræver det: f.eks. ved festlige lejligheder, præsentation af dine projekter og firmarejser. For børn og unge f.eks.  ved lejrskoler, fritidsaktiviteter og RUS-ture.
De fleste introverte har udmærkede sociale kompetencer. Men inden mødet med socialt meget stimulerende situationer, er det ofte en god ide at træne de påkrævede færdigheder lidt på forhånd. Via træning kan introverte f.eks. overgå ekstroverte som offentlige talere og blive eksperter i social småsnak såvel som netværkeri.
Disse tillærte færdigheder kan være et stort bonus i livet, som sikrer, at de introverte værdier kommer til udtryk.
Dog bør den ekstroverte “maske” ikke fylde for meget i dit liv – der skal stadig være indadvendte åndeholder og frirum til at omfavne og udfolde dine introverte sider.

6. Kan og skal man fjerne de indadvendte – introverte træk?

Hvis din livsstil i det meste af hverdagen følger ekstroverte – udadvendte mønstre og værdier, kan du hurtigt blive meget udkørt og i værste fald udvikle stress og psykisk og/eller fysisk ubalance. Det samme gælder for introverte børn.
Søg hellere at acceptere dine indadvendte og introverte sider og få alle de bedste sider i disse træk frem. Respekter dit behov for ro og refleksion – det er ok at være sådan! – og lær de introverte – indadvendte børn det samme.

7. Er introversion – indadvendthed det samme som generthed og socialangst?

Nej. Introverte – indadvendte træk skal ikke forveksles med en diagnose,
Der er tale om et udbredte og normale personlighedstræk, som berører op mod halvdelen af befolkningen. Vi skal mao. ikke forsøge at fjerne disse træk eller “kurere” børn, unge og voksne, fordi de er stille, eftertænksomme, alvorlige og “dybe.”
Generthed og socialangst er derimod en psykisk lidelse, der er forbundet med negative forventninger til andre mennesker og en undgåelse af sociale situationer, som skyldes frygt for at blive vurderet negativt. Social angst rammer både introverte og ekstroverte og kan behandles effektivt gennem terapi og personligt udviklingsarbejde.
Som indadvendte eller introvert trækker du dig ikke tilbage pga. frygt for andres vurderinger (medmindre du er ramt af socialangst). Du trækker sig tilbage, fordi du holder af ro og fred, og fordi det giver dig energi, glæde og styrke.
Mao. kan man trække sig socialt tilbage af meget forskellige årsager – nogle ekstroverte fejltolkes f.eks. som introverte, fordi de har socialangst. Og nogle introverte anses fejlagtigt for at lide af socialangst, fordi de holder af at være alene eller med få mene

Læs tidligere numre af nyhedsbrevet, som indeholder gratis viden og råd om parforhold, arbejdsliv, beslutninger, overstimulering, sensitive børn, sensitives venskaber og mange andre emner.

Introvert og sensitiv

Mange – især introverte – scorer også højt på sensitive træk og har gavn af samme type praktiske strategier. Læs mere om særlig sensitivitet eller test dig selv. Eller test dit barn.

Hvordan kan du få et godt liv som introvert?

1. Vores gratis nyhedsbrev med viden og gode råd udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her.

2. Eller Læs tidligere nyhedsbreve med viden og gode råd om venskaber, arbejdsliv, kærlighedsliv, beslutninger og mange andre temaer. Læs også mere her om gode råd til introverte og sensitive mennesker.

2. Er du teenager eller ung, kan du få nyttig viden og mange praktiske værktøjer ved vores efterspurgte seminar for teenagere og unge. Læs også gode råd her.

3. Seminaret Sensitive fordele med en af verdens førende forskere i introverte og sensitive mennesker, Elaine Aron, giver dig praktisk inspiration til at forstå dine styrker og bruge dine introverte sider godt. Også velegnet til forældre til introverte og sensitive børn.

4. Se klip fra vores DVD om udfordringer i et udadvendt arbejdsliv eller køb vores DVD med nyttig viden til hverdagen.

5.  Deltag på kurset: Indre ro og få inspiration til at geare ned og være rolig midt i en hverdag, som i stigende grad er domineret af krav til ekstroverte aktiviteter.

6. Hvis du ikke sørger for at geare ned og få pauser med tid til at reflektere og lade batterier op, kan du blive irritabel – og enten “eksplodere” eller “brænde inde” med vrede. Kom på vores efterspurgte kursus Fra vrede til varme og lær at håndtere din vrede bevidst, kompetent og klart.

7. Er du ofte selvkritisk? Ser du negativt på dine introverte sider? Sæt fokus på at slippe selvkritikken og opleve mere indre glæde og styrke. Arbejd på egen hånd eller få inspiration ved kurset: Fra selvkritik til selvaccept.

En personlighed er sammensat af flere sider. Du kan godt være introvert og sensitiv og samtidig virke meget opsøgende og udadvendt, fordi du og har nyhedssøgende træk. I givet fald har du gavn af også at følge råd til de ekstroverte sensitive. Læs mere her.

Få mere viden og flere gode råd via nyhedsbrevet  

Indadvendte børn og voksne – Introvert styrke – om at trives i en udadvendt verden

Har du brug for flere redskaber til at trives og klare dig godt i en udadvendt verden? Eller søger du viden om, hvordan du kan støtte og styrke et indadvendt og sensitivt barn?
Seminaret viser nye veje til mere livkvalitet og livglæde i hverdagen. Voksne får en dybere forståelse af, hvordan de kan udfolde de mange værdifulde og positive sider af deres personlighed i fritid, arbejdsliv, parforhold og familieliv.
Seminaret giver desuden inspiration til forældre og andre voksne, der ønsker at give et indadvendt og sensitivt barn den bedste start på livet. Hvad skal man være opmærksom på i hjemmet? – og i skole og institutioner?
Seminaret er også meget nyttigt for partnere, nærtstående og fagpersoner.

Seminar med psykolog Lise August, 4 timer

Ny dato annonceres i nyhedsbrevet.

Sæt de positive potentialer fri

Introverte og sensitive personlighedstræk indeholder en lang række fordele og positive kvaliteter, som seminaret viser veje til at forstå og frisætte hos børn og voksne. Hvordan kan man opbygge selvværd og en positiv identitet? Hvordan kan man i barndommen og livet igennem skabe de bedste betingelser for at udfolde den introverte styrke? Hvad kan man selv gøre? Og hvad skal forældrene være særligt opmærksomme på?
På grund af gruppepres og negative oplevelser i barndommen kan nogle børn og voksne blive “skabsindadvendte”. De kan forsøge at skjule deres introverte og sensitive sider. I hverdagen kan de de overse egne behov for ro og fordybelse og vænne sig til at sætte dem til side. I bedste fald nedsætter det livskvaliteten og glæden ved det daglige liv. I værste fald opstår der indre uro og psykisk lidelse. I disse situationer ser vi hos børn og voksne et spild af positive potentialer, som ellers kunne have beriget den enkelte og omgivelserne.

Barndommens afgørende betydning

I barndommen skabes den vigtige begyndelse til et godt voksenliv med sunde måder at håndtere sin personlighed. Her er forholdet til forældrene meget afgørende for, at barnet finder styrken til som voksen at trives med at være indadvendt og sensitiv – i familie, arbejde, fritidsliv og parforhold. Seminaret gennemgår, hvordan forældre kan præge det indadvendte og sensitive barns selvværd i en negativ og en positiv retning – og det viser betydningen af forholdet til søskende, kammerater, lærere og pædagoger. Hvordan kan voksne, som har oplevet manglende forståelse i barndommen, se konstruktivt tilbage på barndommens oplevelser? Og hvordan kan de bryde de mønstre, som holder de positive sider af deres personlighedstræk tilbage?

Mødet med udadvendte udfordringer

Seminaret gennemgår nyttige praktiske værktøjer til at klare sig godt i udadvendte sammenhænge: uformelle sociale situationer, at være midtpunkt, at markere sig fagligt, at indgå i gruppearbejde osv. Der findes en række færdigheder, som er fordelagtige for barnet at lære i løbet af barndommen. Men har man ikke som barn tilegnet sig disse færdigheder, er det ikke for sent at lære dem som voksen. Sensitive mennesker har i kraft af deres modtagelighed et stort potentiale for forandring. Dette kendetegn er en stor styrke, når de skal lære at mestre nye strategier og blive bedre til at håndtere udadvendte situationer, som sætter personligheden på en prøve.

Program – der er tale om cirka tider.

13.00 – 13.45 Første del af seminaret introducerer viden og praktiske vinkler på introverte og sensitive træk. Hvad er forskelle og ligheder mellem de to personlighedstræk? – Hvilke positive kvaliteter har introverte og sensitive? Hvad er afgørende for, at disse positive sider kommer til udtryk? Og hvordan skal vi tale om styrkerne og lade dem fylde mere i barndommen og gennem hele livet? Hvilke fordomme er vigtige at gøre op med? Hvordan kan børn og voksne styre uden om angst og hæmninger i overstimulerende sociale situationer? Er det i visse situationer en god ide at benytte en “udadvendt maske”, hvor man lader som om, at man er mere udadvendt end man egentlig er? Og hvad stiller man op, hvis masken begynder at tage overhånd, så man føler, at man er ved at miste sig selv? Denne risiko løber især de nyhedssøgende, som ikke ønsker at gå glip af noget, og de meget hensynsfulde, som lægger stor vægt på social tilpasning.

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 14.45 Spørgsmål og svar. Her er der mulighed for, at deltagere får afklaret og uddybet de temaer, som bliver gennemgået i første del.

14.45 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 Anden del af seminaret stiller skarpt på nogle af de udfordringer, som mange indadvendte og sensitive genkender fra hverdagen: Hvorfor kan konflikter og konkurrence virke så overvældende, at de undgås? Hvordan kan man i stedet tage konflikter, markere sin styrke, “komme ud af busken” og sætte nødvendige grænser? Hvordan finder man mere flow i arbejdslivet? Hvordan styrer man uden om passiv aggression i forholdet til partneren og andre, som står en nært? Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at stå ved sig selv og kommunikere direkte og klart? Hvad er de vigtigste byggesten til at introverte og ekstroverte får det bedste frem i hinanden? Hvordan kan man i familien forstå, forebygge og håndtere konflikter mellem udadvendte og indadvendte?

16.00 – 16.15 Pause

16.15 – ca. 17.00 Spørgsmål og svar. Her er der mulighed for at deltagere får afklaret og uddybet de områder, som bliver gennemgået i anden del – og for at sætte fokus på nogle af de problemer og situationer, deltagerne ønsker inspiration til at kunne håndtere bedre.

Formål

Seminaret gør viden fra nyere forskning enkel at gå til og bruge i hverdagen. Formålet er, at sensitive og introverte  bliver mere bevidste om deres positive potentialer og bedre i stand til at udnytte dem til gavn for sig selv og andre – både i barndommen og senere i livet.

Målgruppe

Introverte og sensitive mennesker, som ønsker inspiration til forstå deres positive kvaliteter og sætte dem mere spil i hverdagen.
Forældre til introverte og sensitive børn, som ønsker at give deres børn en god start på livet.
Seminaret er også meget brugbart for partnere, nærtstående og professionelle.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.
Seminaret indeholder levende eksempler, pointer fra den nyeste forskning og en lang række redskaber og praktiske løsninger, du kan bruge til at forbedre dit eget og/eller dit barns daglige liv. Indholdet er forskelligt fra Særligt sensitiv – find balancen.

Vil du læse mere?

Test dig selv – er du introvert eller ekstrovert?
5 gode råd til et godt liv som introvert og sensitiv
Introvert overskud i arbejdslivet 1-dagskursus med praktisk inspiration og gode råd
Indadvendte sensitive børn. Nyhedsbrev med viden og gode råd.

Seminarleder

Autoriseret psykolog Lise August, specialist i klinisk psykologi.
Lise er kendt for levende formidling, faglig grundighed, varme, humor og et stort engagement i deltagernes spørgsmål. Ved seminaret trækker hun på erfaringer fra sine egne oplevelser som sensitivt og indadvendt menneske, tusindvis af samtaler i privat praksis og omfattende undervisning af indadvendte sensitive mennesker og forældre til indadvendte og sensitive børn. Se videoklip fra tidligere seminarer med Lise. Sammen med den amerikanske pioner inden for særlig sensitivitet Elaine Aron har hun udgivet dobbelt DVD’en særligt sensitive menneskers trivsel. Læs mere her.

Lokaler

København: Sankt Johannes Gården, Blegdamsvej 1B, 2200 København N.

Tilmelding til seminaret

Ny dato annonceres i nyhedsbrevet.

Betaler din arbejdsplads?

Hvis din arbejdsplads betaler for seminaret, skal der lægges moms på købsprisen. Prisen for seminaret inklusive moms er i givet fald 450 kr. Denne pris gælder, hvis du køber seminaret gennem egen virksomhed eller får seminaret betalt via privat eller offentlig ansættelse. Køb af seminaret foregår i givet fald via vores login zoner.

Har du spørgsmål?

Skriv til kontakt@sensitiv.dk, hvor sekretærerne Katrine og Maibritt, som står for det praktiske, vil besvare dine spørgsmål om tilmelding til seminaret.

Praktiske oplysninger

Afbestilling og bytteservice
For at holde billetpris og administrationsgebyr lavt, er det ikke muligt at tilbyde bytteservice, venteliste eller afbestilling af købte billetter.

Salg af DVD og bøger
Der vil være salg af vores dobbelt DVD fra seminaret med Elaine Aron og Lise August i 2010. Prisen er kr. 229,- (du sparer cirka kr. 50,- på porto og håndtering). OBS: Betaling kan kun ske med Dankort.

Forplejning
Mad og drikke er ikke inkluderet i prisen. Vi opfordrer alle deltagere til selv at medbringe kaffe, the, vand, eller andet at drikke. Det vil også være godt at tage spiseligt med, fx nødder og andet snack, som gør det muligt at “holde til” hele arrangementet. Selvom der er et stort udvalg af cafeer, spisesteder og take-away lige i nærheden, levner pauserne ikke tilstrækkelig tid til forsyne sig.

Papir og noter
Medbring evt. notesblok og skriveredskab.

Parkering
Ved behov for parkering er det en god idé at komme i god tid.

Børn
Forældre kan desværre ikke tage børn med til seminaret. Det er vores grundholdning, at børn beriger atmosfæren. Men af hensyn til meget lydfølsomme seminardeltageres koncentration beder vi om forståelse for, at det ikke kan lade sig gøre.

Video- og lydoptagelser
Der er ved nogle seminarer videooptagelser og lydoptagelser for at gøre det muligt senere at opleve øjeblikke fra seminaret via vores hjemmeside. Kamera og microfon er kun rettet mod seminarlederen, så deltagerne er sikret fuld anonymitet.

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn. Tilmeld og få gratis gaver!

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


INDRE RO KURSER