Introvert og/eller Sensitiv? 10 Gode Råd til at Trives i en Udadvendt Verden

Slip fordomme, forstå din styrke, stå ved dig selv og få strategier til udfordrende situationer.


Her i artiklen får du 10 gode råd til at bruge dine introverte kendetegn på en konstruktiv og kompetent måde.
 • få det bedste frem i dine introverte styrker
 • lær at håndtere de situationer, som introverte typisk oplever er belastende
 • forstå hvad der skal til for at du trives med dig selv – og med andre.

1.Tag afstand til fordomme

Er du blevet opfordret til at tro, at dine introverte og sensitive træk er uheldige tilbøjeligheder, som du skal søge at skjule eller overvinde? Har denne misforståelse efterladt ødelæggende spor i dit liv?

Beslut dig i givet fald for at tage afstand til fordommene. Sæt dig i stedet som mål at acceptere din personlighed og skabe et liv, hvor du tager godt vare på dine introverte og sensitive sider, så de kan komme positivt til udtryk.

2.Undlad forsøg på at ‘kurere’ dine indadvendte træk

Ifølge forskningen kan introverte mennesker sagtens være velfungerende, have socialt tilfredsstillende relationer og en velfungerende og robust personlighed. De kan være dygtige ledere, handlekraftige og udmærke sig i arbejdslivet. Deres venskaber og familierelationer er ofte meget dybe og meningsfulde.

At ”fjerne” de indadvendte sider af din personlighed er ikke nødvendigt for tilfredshed og lykke. Typisk vil den slags forsøg i stedet medføre selvkritik, tab af selvagtelse, indre uro, stress og manglende selvomsorg. Få inspiration via kurserne Fra selvkritik til selvaccept og Selvomsorg giver styrke.

3.Skab en udadvendt ‘maske’ til arbejdslivet

Hvornår kan det være gavnligt at lære udadvendte kompetencer?

 • Hvis du ønsker at slå stærkere igennem med dine budskaber.
 • Hvis du oplever, at dit arbejde er meningsfuldt, og fremmer en god sag.
 • Hvis du nærer et oprigtigt ønske om at folde flere sider af dig selv ud.

Udadvendte kompetencer, du kan træne er:f.eks.: offentlig tale, at sælge dig selv og dine projekter, at netværke effektivt som indadvendt, at sige fra, tage konflikter, tale afslappet smalltalk og gå til jobsamtale.

Klik f.eks. på følgende link, hvis du ønsker inspiration til at formulere dine positive kvaliteter på en overbevisende måde: introverte og eller sensitive styrker i arbejdslivet

Mens du træner de udadvendte kompetencer kan du med fordel:

 • acceptere at det er personligt krævende
 • sætte realistiske mål, så du ikke bliver alt for overvældet
 • nyde processen og give dig selv belønninger, når du har gjort indsatsen ‘
 • Lade indsatsen være tidsbegrænset, målrettet og effektiv.

En vigtig og afsluttede advarsel: Tager den udadvendte ‘maske’ over, risikerer du udmattelse, frustration, tab af mening – og i værste fald sygdom. Giv det meget høj prioritet at sikre balancen i dit liv.

Skriv til os på kontakt@sensitiv.dk, hvis du har brug for coaching i forhold til at træne ekstroverte kompetencer og samtidig bevare balancen.

4.Indret fritiden, så du finder balance

Lad ikke andres forventninger eller det udadvendte ideal styre din fritid: Er din partner eller andre nærtstående udadvendte, kan kærligheden motivere dig til at leve mere udadvendt i fritiden end du egentlig kan holde til.

Det kan være meget meningsfuldt at glæde de nærtstående – og udvide din horisont. Men den udadvendte indsats må ikke være konstant.

Hvis arbejdslivet er meget krævende, er det ekstra vigtigt at skabe et roligt og stilfærdigt privatliv. Træn dig selv i at sige nej tak til aktiviteter på en kærlig og bestemt måde.

Få praktisk inspiration til at geare ned på kurset: Indre ro med hjertekohærens

5.Introverte sensitive forældre har brug for et roligt familieliv

At være forældre stiller krav til at indgå i udadvendte aktiviteter sammen med barnet: børnefødselsdage, sammenkomster i institution og skole, netværk med andre forældre osv. Afsæt rolig tid før og efter disse arrangementer. Hvis barnet også er indadvendt, har det brug for positive rollemodeller og accept hos forældrene.

Overdriv ikke forventningerne til, hvor udadvendt barnet eller familielivet skal være. Dit introverte/ indadvendte og sensitive barn bliver mere robust og velfungerende, når det bliver bakket op i at fordybe sig i ”passioner”. Pres ikke dit barn til at sprede sig over mange aktiviteter.

Læs 10 gode råd til at styrke dit introverte og sensitive barn.

6.Afsæt rolig tid til at træffe vigtige beslutninger, som har mange konsekvenser for dig selv og andre.

Som introvert og sensitiv har du typisk flere overvejelser og mere brug for tid til eftertanke, inden du træffer vigtige beslutninger. Det kan godt kræve overvindelse af personlige fordomme om, at ‘tiden er brugt forkert’:

Det er alene, jeg træffer de allerbedste beslutninger og “knækker de svære nødder” på mit arbejde. Jeg er leder og har ekstroverte opgaver meget af tiden.
Når jeg har sammenlignet mig selv med de udadvendte, har jeg fået dårlig samvittighed over mit behov for ro. Derfor har jeg ikke altid taget den tid, jeg egentlig har brug for.   Det er en fantastisk hjælp at indse så klart, at det ikke er spild af tid, men netop det omvendte – ekstremt produktivt og nyttigt både for mig selv og andre.

NÅR JEG TRÆFFER VELOVERVEJEDE VALG, UNDGÅR JEG AT BLIVE UDKØRT AF EN MASSE FEJL, DER ELLERS HAVDE TAGET MIN ENERGI.

Få praktisk inspiration i vores bog om sensitive børn og voksne.

7.Overvind ‘smerten ved uafhængighed’ – og stå ved dig selv trods gruppepres

Fra forskningen er det kendt, at det kan gøre ondt at være anderledes. Når man handler eller tænker på en anden måde end flertallet, kan du som introvert og/eller senisitiv opleve et ubehag. Det er også kendt som “smerte ved uafhængighed”, hvor hjerneområder, som er forbundet med frygt, er aktive. Lignende områder er aktive hos dyr, der føler sig truede af udstødelse fra flokken.

Giver du efter for gruppepres?

Den kortvarige gevinst er, at du slipper for at mærke uafhængighedens smerte. Men prisen for ikke at lytte til dine introverte og/eller sensitive behov rammer dig typisk senere.

Du kan med tiden opleve mindre flow og flere negative følelser i både privatliv og arbejdsliv. En ond cirkel kan fødes, hvor du derved får mindre overskud til ekstroverte udfordringer – og alligevel føler dig endnu mere presset til at indordne dig.

 • find styrken indeni til at afvige fra normen.
 • accepter smerten ved denne styrke: ubehag, tvivl, ensomhed.
 • forstå, at denne styrke er essentiel for din balance: uden denne styrke vil du automatisk næsten altid indordne dig.
 • Find opbakning til svære øjeblikke ved at se på forbilleder, som kan inspirere dig.

8.Sørg for jævnligt at komme i et dybt flow, hvor du føler dig rolig, og samtidig får ting fra hånden.

Det kendetegner introverte og sensitive mennesker, at de kan komme i et meget dybt og produktivt flow, hvor alle styrkerne ved deres personlighed kan komme til udtryk. Flow er forbundet med livets højdepunktsoplevelser, positive følelser og fravær af psykisk uro og ængstelse. Derfor er det meget vigtigt at sikre flow i hverdagen.

Jeg er socialt sensitiv og rigtig god til kontakten med mine kolleger og mine børn – og holder meget af det. Men det er især i enetiden, at jeg kommer ind i et dybt og produktivt flow.  Jeg glemmer tid og sted. Selvom jeg har været uhyre effektiv, føler jeg mig opladet med energi og glæde bagefter – i de tidsrum ‘når jeg det hele på den halve tid’.

Jacob, introvert og sensitiv, far til to introverte og sensitive børn.

9.Stil de rigtige spørgsmål til dine samspil med ekstroverte og mindre sensitive

Er det bedst at være introvert eller ekstrovert? Er det bedst at være mere eller mindre sensitiv?

Spørgsmålene inviterer til, at den ene part skal nedvurderes. Til magtkamp og negativitet.

Andre spørgsmål skaber grobund for, at vi bedre kan samarbejde og knytte os til hinanden:

Hvordan beriger og støtter vi hinanden? Hvad kan vi lære af hinanden?

Fokus bliver på ligeværd og samarbejde. Disse spørgsmål er vigtige at stille både i privatlivet og arbejdslivet. En ekstrovert kvinde, som ønskede at blive bedre til at forstå sin introverte mand, bemærkede til et af vores arrangementer:

Jeg kan bedst lide at have mindst én introvert på mit team. De fleste introverte følger ting til dørs, de er gode til at lytte og giver andre plads. Min mand er én af dem, og jeg værdsætter alt det, jeg lærer af ham. Det ville ikke kun være et kæmpe tab for ham, hvis han mistede kontakt til de introverte sider af sin personlighed. Jeg ville også selv miste rigtig meget.

Det gælder om at skabe rum – fysiske rum, sociale rum og kulturelle rum – der gør det muligt at få det bedste frem i forskellighederne.

10.Husk at du ikke er intetsigende – bare fordi du ikke siger noget…

Har du til tider været helt stille eller ’tillukket’ i nye, uventede eller overvældende situationer? – og har det påvirket din selvfølelses negativt?

Husk i givet fald, at du har meget på hjerte og meget at sige. Det dukker naturligt op:

 • når du føler dig rolig indeni.
 • når du kan skrive det.
 • når du på forhånd har trænet og forberedt dit input.
 • når du kender situationen og forventningerne.
 • når du er sammen med mennesker, du føler dig godt tilpas med
 • osv.

Ved at huske, hvordan du er, når du ikke føler dig overvældet, kan du bedre bevare din tro på dig selv.

Her følger et eksempel:

Som barn var noget af det værste jeg vidste at blive spurgt om min mening. I samme splitsekund og sekunderne efter vidste jeg ikke, hvad jeg skulle svare – det værste ved at blive mor var at se min datter stå med samme problem uden at kunne gøre noget.

Jeres bøger og kurser har hjulpet mig til at anerkende alt det jeg har på hjerte – og at træne mig selv og min datter i at give udtryk for det. Det er også mit bedste råd til andre: “Bliv ved med at forsøge. Giv ikke op! Det du har på hjerte, er også en gave til andre!”

Det gode råd er vigtigt:

Bliv ved med at tro på dig selv og værdien af dine budskaber. Det hjælper dig til at komme positivt videre efter smertefulde situationer, hvor du har lukket i.

Hober smerten sig op indeni efter de negative oplevelser?

Så skal du være opmærksom på, at du ikke udvikler social angst. Her kan du blive ‘spærret inde’ i følelsen af at være forkert og udenfor: den sociale angst viser sig ved,

 • at du har negative forventninger til sociale samspil og
 • at du søger at undgå dem.

Gradvist isolerer du dig fra bestemte sociale situationer  – og i værste fald bliver du mere og bliver ensom.

Hvis du genkender disse tegn, så er det en god idé at læse mere om social angst. Hvis du ikke magter at bryde angsten på egen hånd, anbefaler vi at søge professionel hjælp.

Kunne du lide denne artikel med 10 gode råd til sensitive og/eller introverte? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbreve, som kommer med lignende artikler og gode råd her.

Læs mere her om 10 gode råd til at støtte og styrke dit introverte barn.

Hvis du vil finde ud af, om du er introvert-ekstrovert og/eller sensitiv, kan du teste dig selv her:

 1. Er du særligt sensitiv?
 2. Er du introvert eller ekstrovert?
Bogen Sensitive børn og voksne Lise og Martin August

Sensitive Børn og Voksnes Potentiale

Sluk for de negative tilbøjeligheder i dine eller dit barns gener. Og få det fulde ud af det sensitive potentiale.

Vil du have levende eksempler på, hvordan du genkender særligt sensitive børn og voksne? Vil du forstå, hvordan de fire vigtigste kendetegn påvirker din eller dit barns hverdag? Vil du lære mere om de fascinerende gener og forskellen mellem sensitiv og særligt sensitiv? Og søger du gode råd til, hvad du kan gøre?

Introvert og sensitiv?

Mange introverte scorer også højt på sensitive træk. Introverte og sensitive har gavn af mange af den samme type praktiske strategier.

Billedligt talt giver sensitivitet et ‘forstørrelsesglas’ på både dit indre og ydre liv. Du lægger mærke til flere nuancer og bliver mere kraftigt påvirket af indtryk – såvel som af din egen fortolkning af disse indtryk.

Læs mere om særlig sensitivitet eller test dig selv. Eller test dit barn.

Introvert og nyhedssøgende?

Nogle introverte – med og uden sensitive træk – har også nyhedssøgende sider af personligheden. Se test for disse kendetegn her: nyhedssøgende træk. I givet fald har du typisk gavn af også at følge råd til de ekstroverte sensitive. 

Anbefalede kurser og grupper. Effektiv inspiration til introverte og ambiverte sensitive

Slip grublerier & bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

1-dagskursus: Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression.

Indre ro med hjertekohærens

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Fra Vrede til Varme

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Redskaber til socialt sensitive

Få et stærkere ‘filter’ og nyttige strategier til udfordrende sociale situationer og samspil.

1-dagskursus: Berig dine relationer og styrk dig selv før, under og efter udfordrende sociale situationer. Lær at forblive centreret, åben og afgrænset.

Selvomsorg giver styrke

Hel sårene fra din barndom, føl dig tryg og stærk og find indre kraft til at klare udfordringer

Gruppe med 8 møder: Forstå din sårbarhed, byg dig selv op med den rigtige – og ikke forkerte – selvomsorg, slip fortidens smerte og find styrken i dig selv.

Fra selvkritik til selvaccept

Stands den destruktive selvkritik, der overstimulerer dig indefra, og stå stærkere og mere lykkeligt forankret i dig selv.

1-dagskursus: Stands den ødelæggende selvkritik, når livet er svært, og oplev større selvkærlighed, nærvær og glæde i dit daglige liv.

Indre ro og selvkontrol

Træn din viljestyrke, minimer ulemperne ved at være sensitiv og lad positive mønstre fylde mere i din hverdag.

Gruppe med 8 møder: Træn effektive strategier til ikke at ‘miste dig selv’, når du er overvældet, styrk din psykiske rygrad og skab varige positive forandringer.

Sensitive Teenagere og Unge

Forstå dig selv, styrk dit selvværd, få mere overskud og udfold de lyse sider af din sensitivitet

3-timers seminar: Få ny inspiration til skole, studier, arbejde, fritid, familieliv og venskaber. Vi anbefaler at deltage med forældre og andre, der står dig nært.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at vende vrede til varme er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER