HSP – Særligt sensitive mennesker

Hvad er det?

HSP står for højt sensitiv personlighed (eng. highly sensitive), og er på dansk blevet oversat til særligt sensitiv. Ifølge den amerikanske psykolog og forsker Elaine Aron er der tale om et nedarvet personlighedstræk, som tidligere i nogen grad er blevet misforstået. Læs mere her.

Vi har samlet nogle – meget korte – svar på ofte stillede spørgsmål om HSP:

1. Hvad kendetegner HSP?

Elaine Aron antager, at man bearbejder indtryk mere dybt og reflekterer mere over små nuancer i omgivelserne end de fleste andre. Indtryk går billedligt talt “dybere under huden”. Man kan blive følelsesmæssigt mere påvirket af sine erfaringer og hurtigere føle sig overstimuleret.
Læs 5 gode råd her.
Eller: Læs tidligere numre af nyhedsbrevet, som indeholder gratis viden og råd om parforhold, arbejdsliv, beslutninger, overstimulering, sensitive børn, sensitives venskaber og mange andre emner.

2. Kan man fjerne HSP og blive mindre sensitiv?

Det særligt sensitive træk er indlejret i nervesystemet og hjernens måde at bearbejde indtryk. Man kan derfor ikke fjerne sensitiviteten, men man kan på forskellige måder tage ansvar for, at den udtrykker sig positivt i stedet for negativt. Det gælder både børn og voksne.
Det handler med andre ord ikke om at fjerne de sensitive træk men om at bruge dem konstruktivt.  Se kort videoklip om at modtage råd.

3. Går HSP i arv?

Ja. HSP er et nedarvet personlighedstræk. I reglen har en eller begge forældre også trækket. Nogle gange går det i arv fra bedsteforældre.  Genetikken er kompleks, og forskellige gener spiller sammen.
Læs mere om forskningen.

4. Viser den særlige sensitivitet sig allerede i barndommen?

Ja. Vi kan genkende særligt sensitive træk hos børn, ofte helt fra fødslen. Læs mere om kendetegn ved særligt sensitive børn og 5 gode råd.

5. Kan man teste sig selv og sit barn for HSP?

Ja. En selvtest kan give et vigtigt fingerpeg. Men inden en endelig vurdering, bør man sætte sig mere grundigt ind i emnet og desuden være opmærksom på tegn på mistrivsel. Læs mere her.
Her er link til testen: Er du særligt sensitiv? – og til testen: Er dit barn særligt sensitiv?

6. Er HSP en diagnose?

Nej. Det er et personlighedstræk inden for normalområdet. Men særligt sensitive kan som alle andre rammes af psykisk og fysisk sygdom. Der er ikke sammenhæng mellem HSP og en bestemt type lidelse. Hvilken sygdom, den særligt sensitive rammes af, afhænger af den enkeltes gener og af samspillet med miljøet. Læs mere om tegn på mistrivsel.

7. Findes der mennesker, som slet ikke er sensitive?

Nej, det er menneskeligt og normalt at være sensitiv. Amerikanske og tyske undersøgelser peger på, at 15-20 % har en høj grad af sensitivitet, 15-20% har en lav grad af sensitivitet og 60-70% er medium sensitive.

8. Er HSP’ere mere modtagelige for stress?

Det særligt sensitive træk er forbundet med, at man hurtigere end andre bliver overstimuleret. Hvis det kun sker kortvarigt, vil det ikke føre til stress. Nogle undersøgelser tyder tværtimod på at de følsomme reaktioner på det omgivende miljø er en fordel, når blot man formår at berolige nervesystemet. Læs mere om Indre ro for særligt sensitive.

9. Er der fordele ved HSP?

Ja. Forskerne antager, at det særligt sensitive træk er forbundet med fordele i bestemte situationer, og at det er årsagen til, at mennesker fra naturens varierer i høj, medium og lav sensitivitet. Lignende forskelle kan observeres i mange dyrearter. For at fordelene skal komme til udtryk, er det nødvendigt, at den særligt sensitive forebygger og håndterer overstimulering. Særligt sensitive mennesker fungerer samtidig bedst, når de erkender, at de har talenter og udtrykker dem – dvs. at man skal finde en levende og fornuftig balance mellem at udfordre og beskytte sig selv. Læs mere om fordele.

10. Er HSP positivt eller negativt?

Om trækket udtrykker sig positivt eller negativt afhænger af samspillet med det omgivende miljø og af andre nedarvede faktorer. Særligt sensitive mennesker fungerer bedst, når de selv og andre hverken ser dem som forkerte eller som specielt udmærkede og “noget særligt”. Det er normalt, at alle mennesker er forskellige, og man skal søge at se kvaliteterne i forskelligheden i stedet for at vurdere forskelle negativt. Læs mere om forskningen i forskellig modtagelighed.

Når man udvikler et “godt venskab” med de særligt sensitive træk hos sig selv, sin partner og sit barn, ser man typisk en markant positiv forandring i livskvalitet. Se videoklip med casehistorie og eksempel på redskab.

Vil du vide mere og have praktiske anbefalinger?

1. Vores gratis nyhedsbrev med viden og gode råd udkommer en gang om måneden. Tilmeld nyhedsbrev her. Læs gode råd og tidligere nyhedsbreve om venskab, arbejdsliv, kærlighed, børn, beslutninger osv.

2. Se videoklip eller køb vores DVD, hvor Elaine Aron og Lise August formidler nyttig viden og praktiske anbefalinger til hverdagen.

3. 1-dagskurset Fra selvkritik til selvaccept hjælper dig til ikke at kritisere dig selv, når du er overstimuleret, og få større glæde i dit daglige liv.

4. Ny DVD om Sensitive fordele med førende ekspert, Elaine Aron, er på vej. Den giver indsigt i positive potentialer i sensitive træk og et overblik over den vigtigste og nyeste viden om, hvordan du kan sætte dem i spil.

5. Der er fokus på den sociale sensitivitet på seminaret om Kærlighedsliv for sensitive.

6. Se også vores efterspurgte kurser om: Indre ro for særligt sensitive, Selvkontrol for udadvendte sensitiveFra vrede til varme og Sensitiv med overskud.

7. Deltag sammen med dit barn i seminaret for sensitive teenagere og unge.

8. Læs mere om sensitive børn og om forskningen. Læs også artikler i presse og fagblade.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser, grupper og individuelle samtaler, der kan gøre dig klogere på det sensitive træk, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER