Føler du dig Forkert? Enkle Ting du kan Gøre

Tips til at håndtere kritik og selvkritik, når du er socialt sensitiv

Oplever du til tider, at din sensitivitet er uønsket og kritiseret? Af dig selv eller andre? Ønsker du et mere positivt syn på din sensitivitet? Vil du slippe en byrde? Læs om:

10 ting sensitive ofte kritiserer sig selv for

En rørende erfaring med at slippe selvkritik 

5 enkle ting, du kan gøre

10 gode fif til at håndtere din sociale sensitivitet

10 ting sensitive ofte kritiserer sig selv for

Hvis du genkender ét eller flere punkter, så forsøg at erstatte selvkritikken med selvaccept.

Du kritiserer dig selv for…

 1.  …at være alt for følsom og sensitiv.
 2. …at have begået fejl, mens du var overstimuleret.
 3. …ikke at kunne styre dit temperament i bestemte situationer.
 4. …at være nødt til at sige nej til ting, som overstimulerer dig, og som andre ikke bliver lige så generet af.
 5. …at være for eftergivende.
 6. …at være for let at påvirke og hurtigt blive farvet af andre holdninger og stemninger.
 7. …at tage ting andre siger nært.
 8. …at få tårer i øjnene, når noget er smukt eller svært.
 9. …ikke at være ‘god nok partner’, ‘god nok ven’ eller ‘god nok forælder’, når du når din grænse.
 10. …at have svært ved at klare tidspres. Og at sige nej til udfordringer i arbejdslivet på grund af behovet for ro i hverdagen.

Vigtig pointe: forskningen viser, at selvkritik er farlig, fordi…:

 • den holder dig fast i negative tanke-, føle- og handlemønstre.
 • den øger din risiko for stress, angst, depression og psykiske lidelser generelt.
 • den gør dig mindre tilbøjelig til at se, forstå og bruge dine resurser.
 • den belaster dit forhold til andre, hvor du bliver mere sårbar.
 • du er mindre tilbøjelig til at tage ved lære af fejl og styrke de sårbare områder af din personlighed.

Bevar et konstruktivt fokus

Bevar fokus på de positive ting, du kan gøre for at tage ansvar. Og husk dine gaver som sensitiv. Forskningen viser, at det giver dig frisk energi og langt bedre resultater end den belastende selvkritik.

Øvelse:

 1. Overvej hvordan hvert af de kritikpunkter, du genkender, påvirker dig. Alene eller med nogen, der står dig nært. Er de retfærdige eller uretfærdige?
 2. Forstå dig selv med samme varme som du ville forstå en god ven eller veninde. Giv dig selv fuld accept: du er ikke perfekt, og det er i orden.
 3. Giv dig selv konstruktiv feedback på, hvordan du kan tage ansvar. Skriv én og max 3 ting, du kan gøre hver dag, som vil få dig til at opleve, at du bevæger dig hen mod en bedre version af dig selv.

Om at slippe en byrde

Læs en sensitiv kvindes tankevækkende erfaringer med at vende et negativt fokus til at positivt fokus

En kvinde, der har deltaget på kurserne  Fra vrede til varme, Redskaber til socialt sensitive og Fra selvkritik til selvaccept forklarer:

“Det var som om der blev trukket en tråd ned igennem mit liv. Fragmenter og følelser blev bundet sammen til det sensitive menneske, jeg pludselig turde stå ved, jeg var og er:

Jeg har ophobet enorme mængder af skyld i mit liv. Skyld over ikke at kunne “stå distancen”, have let til tårer, blive meget vred og overvældet, m.m. Samtidig har jeg også følt, at jeg har haft en værdifuld evne til at aflæse og fornemme mine omgivelser, haft stor samvittighed og et talent for at bevæge andre.

Efter kurset følte jeg bogstavelig talt, at noget af den psykologiske byrde, der har tynget min krop, og som jeg har båret på hele mit liv, aftog. Faktisk aftog den så meget, at jeg kunne trappe ud af den morfinlignende medicin lige efter kurset. Min fysioterapeut kunne begynde at behandle min nakke, hvilket førhen ikke havde været muligt. I den følgende tid og gennem flere samtaler har jeg sluppet flere og flere byrder…

Det har været uvurderligt og starten på en proces, hvor jeg kan begynde at stå ved mig selv og min sensitivitet. Jeg kan “få min krop tilbage”. De gyldne ord, jeg ofte er vendt tilbage til, er:

Det er ikke din skyld, at du er født med et sensitivt nervesystem.

I stedet for at føle skyld kan jeg erkende og acceptere mine sensitive træk. Nu øver jeg mig i at udvise selvomsorg, men også ansvarlighed. Både for mig selv og mine omgivelser. Jeg har fået gode trædesten på en vej, hvor jeg kan blive ven med mig selv i livet.”

Kvindens rørende ord minder så klart om, at alt for mange psykiske byrder hænger sammen med kritik af de sensitive træk. Byrderne kan give smerte – både fysisk og psykisk. Og de er ikke nødvendige at bære videre. Når voksne gradvist slipper byrderne, lærer de sensitive børn via deres eksempel, at de heller ikke behøver at bære dem.

5 enkle ting, du kan gøre

Slip selvkritikken og den dårlige samvittighed, tag ansvar og lyt til din dybe samvittigheds stemme

1.Genkend den dårlige samvittighed.

Det er en byrde at opleve, at du er forkert, fordi du er sensitiv. Den dårlige samvittighed kan binde din energi. Du kan have svært ved at sige: “hertil og ikke længere. Her går min grænse!” Det kan føre til indestængt vrede og anspændthed i kroppen – vrede, som du retter indad mod dig selv. Eller måske udad mod andre. Risikoen er, at du gennem denne “indre stress” mister vital energi. Det er en energi, du kan bruge langt mere positivt på andre måder – f.eks. til at udfolde dine kvaliteter, tage omsorgsfuldt vare på dig selv, møde livets udfordringer og bidrage ansvarligt til andre menneskers liv.

2.Stil kritiske spørgsmålstegn til den dårlige samvittighed.

Så længe du tror på det, den dårlige samvittighed fortæller dig, har du svært ved at slippe ud af dens greb. Tillad dig selv at stille kritiske spørgsmålstegn: hvad sker der med mit forhold til mig selv, når jeg lytter til den? Ønsker jeg EGENTLIG det resultat? Er jeg i stand til at behandle mig selv som en god ven, når jeg lytter til den dårlige samvittighed? Hvordan påvirker den dårlige samvittighed mit forhold til andre? Hvordan påvirker den dårlige samvittighed min krop? Hvilke handlinger får den dårlige samvittighed mig til at sætte i gang? Ved at svare ærligt på disse spørgsmål, kan du finde større klarhed.

3. Erstat den dårlige samvittighed med accept.

Når du befinder dig i en situation, som normalt vil tynge dig med dårlig samvittighed, kan du bevidst søge en anden indstilling: accept – det er ok. Det er ikke min skyld, at jeg er født med et sensitivt nervesystem. Sæt en parentes om de negative tolkninger, du er vant til at bruge. Ved at acceptere dig selv, situationen og andre, kan du mere klart forstå, hvad situationen egentlig handler om. Du får derved flere positive muligheder for at handle ansvarligt.
Se f.eks. kurset Selvkritik til selvaccept,og husk at selvkritik ofte udspringer af sociale situationer, hvor du før, under og efter dømmer dig selv.

4.Opbyg ansvarlighed – lyt til samvittighedens dybere stemme.

De valg, du træffer ud fra dårlig samvittighed, kan føles negative, fordi de udspringer af uro, selvkritik og frustration. Når du fjerner støjen fra den dårlige samvittighed, kan du bedre lytte til samvittighedens dybe stemme. Det kan give dig modet og styrken til at møde vigtige udfordringer, du tidligere har vendt ryggen til. Når du kan vælge fra og til på en mere bevidst måde, oplever du mere indre ro. Du kan satse mere på det, der er virkelig vigtigt og nødvendigt.
Resultatet af denne ansvarlighed vil være, at du udtrykker din sensitivitet positivt – i stedet for at undertrykke den. Når du siger ja til at bidrage og ja til at være der for andre, kan du være der mere helt og fuldt.

5.Vær en god ven ved dig selv

I dit daglige liv kan du øve dig på at være din egen bedste ven. Du er som sensitiv ikke kun påvirket af ydre stimulation – du er også mere påvirket af den indre stimulation. Gennem hele livet – i alle dets øjeblikke – er du sammen med dig selv. Derfor er forandringen i din egen indstilling til dig selv en af de dybeste og mest virkningsfulde veje til at skabe en varig positiv forandring

Husk, at give slip på byrden er en rejse:
Byrder kan være små og store. De kan være tunge at bære på meget forskellige måder. At give slip er ikke ét enkelt ryk, der fjerner al smerte på én gang. Det er en lang og meningsfuld rejse. Når du hen ad vejen får flere og flere positive oplevelser med at bruge sensitiviteten godt, vil du få en mere positivt syn på den.

Kunne du bruge denne artikel om, hvordan du slipper selvkritik og finder et mere konstruktivt fokus?

Så kan du få mere inspiration ved at tilmelde dig nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge udkommer med lignende artikler.

Anbefalede tilbud

Fra selvkritik til selvaccept

Stands den destruktive selvkritik, der overstimulerer dig indefra, og stå stærkere og mere lykkeligt forankret i dig selv.

På dette 1-dagskursus lærer du at standse den ødelæggende selvkritik, når livet er svært, og opleve større selvkærlighed, nærvær og glæde i dit daglige liv. Læs mere her

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression. Læs mere her

Socialt sensitiv – bryd ud af din angst for andres afvisninger og kritik.

Vil du have redskaber til at tolke sociale situationer mere positivt? Vil du slippe angst for at blive vurderet negativt? Søger du inspiration til at føle dig mere tryg og hjemme med andre, og når du er alene?

Hvad kan du gøre? 10 gode råd

1. Undlad at holde dig væk fra de svære situationer, hvor du føler, at du risikerer at blive afvist. At undgå de sociale situationer kan skabe, fastholde og forstærke angsten for at blive afvist og kritiseret. Undgåelse er en måde at ‘give op’ over for de negative tolkninger af andre og dig selv, og det kan låse dig fast.

2. Gør brug af andres hjælp. Læs om socialangst, lær mere om social sensitivitet og søg hjælp, hvis du kan genkende, at problemerne hæmmer dig. Som sensitiv kan du positivt set være meget modtagelig for andres støtte.3. Find evt. sammen med andre i samme situation, så I kan være fælles om at støtte hinanden til at bryde undgåelsen og opbygge tillid til andre. Se f.eks. kurset redskaber til socialt sensitive eller find andre steder, hvor du kan møde ligesindede.

4. Vær sammen med andre, som ikke tænker på samme måde, og som kan hjælpe dig til at afkræfte de negative erfaringer og tænke i nye baner. Mennesker der kender dig, og som ser sig selv og dig i et mere positivt lys – og kan hjælpe dig til at gøre det samme.
Få evt. inspiration på kurset: Selvkritik til selvaccept,og husk at selvkritik ofte udspringer af sociale situationer, hvor du før, under og efter dømmer dig selv.

5. Vær bevidst om, at du ikke kan stole 100 % på dine følelser.  Det kan være, at de automatisk udspringer af de negative forventninger og dine bekymringer. Jo mere fleksible dine tolkninger kan blive, des mere psykisk robust vil du blive.
Få flere nyttige råd ved kurset: slip grublerier, tankemylder og bekymringer.

Få 5 flere gode råd til socialt sensitive

6. Træn dig selv i at møde de situationer, du frygter. Kun sådan har du mulighed for at få nogle erfaringer med ikke at blive afvist. I disse situationer skal du træne dig i at bevare din indre ro og bevidst overveje, om du kan finde 3-4 alternative tolkninger af situationen, som kunne være mere positive.
Vi har erfaret, at arbejde med indre ro kan være en stor hjælp.

7. Accepter, at du kan føle dig ‘nøgen og sårbar’ Det er normalt i de svære situationer. Men det er også den proces, der fører til helbredelse af de gamle sår.

8. Vær en god ven med dig selv. Når du er alene med dig selv, skal du være opmærksom på dine tanker. Du er som sensitiv ikke kun mere følsom over for ydre indtryk, men også over for indre indtryk. Hver eneste time i dit liv er du sammen med dig selv: behandler du dig selv godt?

9. Fordøm ikke dig selv. Hvis du tror, at andre tænker, at de ikke vil være sammen med dig, skal du undgå selv at fordømme dig selv og bekræfte kritikken: “jeg er sådan en, som ingen vil være sammen med.”

10. Vis forståelse for dig selv og skab positiv aleneværen
Når du er er forstående, varm og god ved dig selv,kan du erstatte negativ ensomhed med positiv aleneværen. Du kan føle dig tryg og glad, når du er i det eget selskab – og det vil stråle igennem, når du er med andre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få flere gode råd til forskellige sider af livet som sensitiv.
Hvis du vil lære mere om at klare dig godt med social sensitivitet og komme godt videre, når andre kritiserer dig, kan du læse bogen:
Sensitive børn og voksne. Forstå potentialet og lad det blomstre.

Hvorfor kan det være svært at håndtere andres kritik og selvkritik?

Hvis du tolker andres ansigtsudtryk og adfærd negativt, er det typisk fordi du tidligere i livet har prøvet at blive mødt kritisk af andre.

Sådanne smertefulde oplevelser sætte dybere spor, når du er socialt sensitiv, og hvis fortidens sår ikke er blevet helbredt, kan det gøre dig sårbar.

Den kritik, du har oplevet fra andre, kan blive omdannet til selvkritik, som får dig til at føle dig ensom og forladt, når du er alene, og forkert og misforstået, når du er sammen med andre.

Se videoklip

Det kan lade sig gøre at bryde det fastlåste mønster. Se videoklip og få resume af de gode råd.

Klippet blev optaget ved seminaret med Elaine Aron og Lise August, som danner baggrund for bogen om sensitive børn og voksne.

Få inspiration fra videoklip fra  DVD og bog om fordelen ved at være sensitiv med Elaine Aron og Lise August. I dette klip svarer Lise på 2 spørgsmål fra deltagere:

1. Jeg tolker andres ansigtsudtryk negativt og som om de kritiserer mig, og jeg føler mig låst i min situation – hvad kan jeg gøre?

2. Jeg føler mig ofte afvist og alene – hvordan hænger det sammen med min sociale sensitivitet?

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive mennesker redskaber og gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER