Føler du dig Forkert? 5 Enkle Ting du kan Gøre

Tips til at håndtere kritik og selvkritik, når du er socialt sensitiv

Oplever du til tider, at din sensitivitet er uønsket og kritiseret? Af dig selv eller andre? Ønsker du et mere positivt syn på din sensitivitet? Vil du slippe en byrde? Læs om en rørende erfaring og 5 enkle ting, du kan gøre:

Om at slippe en byrde

Læs en sensitiv kvindes tankevækkende erfaringer med at vende et negativt fokus til at positivt fokus

En kvinde, der har deltaget på kurserne Fra vrede til varme, redskaber og Fra selvaccept til selvaccept forklarer:

“Det var som om der blev trukket en tråd ned igennem mit liv. Fragmenter og følelser blev bundet sammen til det sensitive menneske, jeg pludselig turde stå ved, jeg var og er:

Jeg har ophobet enorme mængder af skyld i mit liv. Skyld over ikke at kunne “stå distancen”, have let til tårer, blive meget vred og overvældet, m.m. Samtidig har jeg også følt, at jeg har haft en værdifuld evne til at aflæse og fornemme mine omgivelser, haft stor samvittighed og et talent for at bevæge andre.

Efter kurset følte jeg bogstavelig talt, at noget af den psykologiske byrde, der har tynget min krop, og som jeg har båret på hele mit liv, aftog. Faktisk aftog den så meget, at jeg kunne trappe ud af den morfinlignende medicin lige efter kurset. Min fysioterapeut kunne begynde at behandle min nakke, hvilket førhen ikke havde været muligt.

Det har været uvurderligt og starten på en proces, hvor jeg kan begynde at stå ved mig selv og min sensitivitet. Jeg kan “få min krop tilbage”. De gyldne ord, jeg ofte er vendt tilbage til, er:

Det er ikke din skyld, at du er født med et sensitivt nervesystem.

I stedet for at føle skyld kan jeg erkende og acceptere mine sensitive træk. Nu øver jeg mig i at udvise selvomsorg, men også ansvarlighed. Både for mig selv og mine omgivelser. Jeg har fået gode trædesten på en vej, hvor jeg kan blive ven med mig selv i livet.”

Denne kvindes rørende ord minder så klart om, at alt for mange psykiske byrder hænger sammen med kritik af de sensitive træk. Byrderne kan give smerte – både fysisk og psykisk. Og de er ikke nødvendige at bære videre. Når voksne gradvist slipper byrderne, lærer de sensitive børn via deres eksempel, at de heller ikke behøver at bære dem.

5 enkle ting, du kan gøre

Slip selvkritikken og den dårlige samvittighed, tag ansvar og lyt til din dybe samvittigheds stemme

1.Genkend den dårlige samvittighed.

Det er en byrde at opleve, at du er forkert, fordi du er sensitiv. Den dårlige samvittighed kan binde din energi. Du kan have svært ved at sige: “hertil og ikke længere. Her går min grænse!” Det kan føre til indestængt vrede og anspændthed i kroppen – vrede, som du retter indad mod dig selv. Eller måske udad mod andre. Risikoen er, at du gennem denne “indre stress” mister vital energi. Det er en energi, du kan bruge langt mere positivt på andre måder – f.eks. til at udfolde dine kvaliteter, tage omsorgsfuldt vare på dig selv, møde livets udfordringer og bidrage ansvarligt til andre menneskers liv.

2.Stil kritiske spørgsmålstegn til den dårlige samvittighed.

Så længe du tror på det, den dårlige samvittighed fortæller dig, har du svært ved at slippe ud af dens greb. Tillad dig selv at stille kritiske spørgsmålstegn: hvad sker der med mit forhold til mig selv, når jeg lytter til den? Ønsker jeg EGENTLIG det resultat? Er jeg i stand til at behandle mig selv som en god ven, når jeg lytter til den dårlige samvittighed? Hvordan påvirker den dårlige samvittighed mit forhold til andre? Hvordan påvirker den dårlige samvittighed min krop? Hvilke handlinger får den dårlige samvittighed mig til at sætte i gang? Ved at svare ærligt på disse spørgsmål, kan du finde større klarhed.

3. Erstat den dårlige samvittighed med accept.

Når du befinder dig i en situation, som normalt vil tynge dig med dårlig samvittighed, kan du bevidst søge en anden indstilling: accept – det er ok. Det er ikke min skyld, at jeg er født med et sensitivt nervesystem. Sæt en parentes om de negative tolkninger, du er vant til at bruge. Ved at acceptere dig selv, situationen og andre, kan du mere klart forstå, hvad situationen egentlig handler om. Du får derved flere positive muligheder for at handle ansvarligt.
Se f.eks. kurset Selvkritik til selvaccept,og husk at selvkritik ofte udspringer af sociale situationer, hvor du før, under og efter dømmer dig selv.

4.Opbyg ansvarlighed – lyt til samvittighedens dybere stemme.

De valg, du træffer ud fra dårlig samvittighed, kan føles negative, fordi de udspringer af uro, selvkritik og frustration. Når du fjerner støjen fra den dårlige samvittighed, kan du bedre lytte til samvittighedens dybe stemme. Det kan give dig modet og styrken til at møde vigtige udfordringer, du tidligere har vendt ryggen til. Når du kan vælge fra og til på en mere bevidst måde, oplever du mere indre ro. Du kan satse mere på det, der er virkelig vigtigt og nødvendigt.
Resultatet af denne ansvarlighed vil være, at du udtrykker din sensitivitet positivt – i stedet for at undertrykke den. Når du siger ja til at bidrage og ja til at være der for andre, kan du være der mere helt og fuldt.

5.Vær en god ven ved dig selv

I dit daglige liv kan du øve dig på at være din egen bedste ven. Du er som sensitiv ikke kun påvirket af ydre stimulation – du er også mere påvirket af den indre stimulation. Gennem hele livet – i alle dets øjeblikke – er du sammen med dig selv. Derfor er forandringen i din egen indstilling til dig selv en af de dybeste og mest virkningsfulde veje til at skabe en varig positiv forandring

Husk, at give slip på byrden er en rejse:
Byrder kan være små og store. De kan være tunge at bære på meget forskellige måder. At give slip er ikke ét enkelt ryk, der fjerner al smerte på én gang. Det er en lang og meningsfuld rejse. Når du hen ad vejen får flere og flere positive oplevelser med at bruge sensitiviteten godt, vil du få en mere positivt syn på den.

Socialt sensitiv – bryd ud af din angst for andres afvisninger og kritik.

Vil du have redskaber til at tolke sociale situationer mere positivt? Vil du slippe angst for at blive vurderet negativt? Søger du inspiration til at føle dig mere tryg og hjemme med andre, og når du er alene?

Hvad kan du gøre? 10 gode råd

1. Undlad at holde dig væk fra de svære situationer, hvor du føler, at du risikerer at blive afvist. At undgå de sociale situationer kan skabe, fastholde og forstærke angsten for at blive afvist og kritiseret. Undgåelse er en måde at ‘give op’ over for de negative tolkninger af andre og dig selv, og det kan låse dig fast.

2. Gør brug af andres hjælp. Læs om socialangst, lær mere om social sensitivitet og søg hjælp, hvis du kan genkende, at problemerne hæmmer dig. Som sensitiv kan du positivt set være meget modtagelig for andres støtte.3. Find evt. sammen med andre i samme situation, så I kan være fælles om at støtte hinanden til at bryde undgåelsen og opbygge tillid til andre. Se f.eks. kurset redskaber til socialt sensitive eller find andre steder, hvor du kan møde ligesindede.

4. Vær sammen med andre, som ikke tænker på samme måde, og som kan hjælpe dig til at afkræfte de negative erfaringer og tænke i nye baner. Mennesker der kender dig, og som ser sig selv og dig i et mere positivt lys – og kan hjælpe dig til at gøre det samme.
Få evt. inspiration på kurset: Selvkritik til selvaccept,og husk at selvkritik ofte udspringer af sociale situationer, hvor du før, under og efter dømmer dig selv.

5. Vær bevidst om, at du ikke kan stole 100 % på dine følelser.  Det kan være, at de automatisk udspringer af de negative forventninger og dine bekymringer. Jo mere fleksible dine tolkninger kan blive, des mere psykisk robust vil du blive.
Få flere nyttige råd ved kurset: slip grublerier, tankemylder og bekymringer.

Læs flere gode råd til socialt sensitive

Se videoklip

Det kan lade sig gøre at bryde det fastlåste mønster. Se videoklip og få resume af de gode råd.

Klippet blev optaget ved seminaret med Elaine Aron og Lise August, som danner baggrund for bogen om sensitive børn og voksne.

Få inspiration fra videoklip fra  DVD og bog om fordelen ved at være sensitiv med Elaine Aron og Lise August. I dette klip svarer Lise på 2 spørgsmål fra deltagere:

1. Jeg tolker andres ansigtsudtryk negativt og som om de kritiserer mig, og jeg føler mig låst i min situation – hvad kan jeg gøre?

2. Jeg føler mig ofte afvist og alene – hvordan hænger det sammen med min sociale sensitivitet?

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn. Tilmeld og få gratis gaver!

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE