Råd til fædre og mødre

Giv dit sensitive barn en følelsesmæssig sund opvækst

Når et sensitivt barn lærer at forstå sit følelsesliv, og også lærer at håndtere sine følelser på en sund og afbalanceret måde, vil barnet kunne udvikle og bruge de mange fordele, kvaliteter og styrker ved at være mere sensitiv. En god og stabil følelsesmæssig begyndelse vil gavne det sensitive barn i barndommen, ungdommen og hele vejen gennem voksenlivet.

Tag de råd, du kan bruge, og lad resten ligge. Heldigvis kan vi ikke sætte mænd og kvinder i alt for ”faste kasser” og ingen af os følger kønsnormen fuldstændigt. Fædre kan derfor roligt lade sig inspirere af de gode råd til mødre, og omvendt.

Ted Zeffs bog: Raise an Emotionally Healthy Boy

Jeg er en utålmodig og nogle gange hidsig far, som ikke er vant til at bruge tid på følelser – hvad kan jeg gøre for mit sensitive barn?

Vi modtog spørgsmålet fra en af de mange fædre, som har deltaget ved vores seminarer om særligt sensitive børn. Spørgsmålet vakte stor interesse, fordi han meget præcist satte ord på en udfordring andre fædre genkender.

Fædre fortæller, at opgaven virker uoverskuelig i en travl hverdag. De ser sig selv fare hurtigt op og blive irriterede og vrede. De ser, at deres utålmodige adfærd ikke løser problemer, men forværrer situationen. Og de ser, at især deres sensitive barn bliver negativt påvirket og ramt på selvværdet.

Fædrene ønsker at være positive autoriteter og give et godt bidrag til barnets følelsesliv. Men som mand er man typisk blevet opdraget til at se bort fra den følelsesmæssige kontakt til sit barn og i stedet fokusere på arbejdslivets krav og de praktiske gøremål i hjemmet. Mange moderne fædre kan ikke bruge deres egen far som rollemodel. De må finde og opfinde deres egne værdier og strategier.

Ted Zeffs nye bog indeholder en række brugbare råd

Den amerikanske psykolog og HSP pioner Ted Zeffs nye bog Raise an Emotionally Healthy Boy kan give en praktisk håndsrækning. At følge bogens råd vil gavne både nutidens fædre og de drengebørn, der en dag selv skal være fædre og have et sundt forhold til deres eget og barnets følelsesliv.

Selvom bogen er skrevet ud fra amerikansk kultur, hvor mandenormer er mere stereotype end i Danmark, vil den praktiske vejledning og redskaberne til fædre, mødre og fagpersoner også være vedkommende for danskere. Både i forhold til skolebarnet og teenageren.

Vi har i en årrække haft faglig udveksling og sparring med Ted Zeff, som er internationalt kendt for sit arbejde med sensitive mænd og drenge, og vi anbefaler hans bog og øvrige arbejde. I 2011 holdt vi et seminar med ham i Danmark. Se videoklip herfra, hvor han beskriver forskning i drenges følelsesliv. En hovedpointe er, at drenge og mænd kulturelt set bliver opfordret til at udtrykke vrede, irritation og utålmodighed og til at undertrykke andre følelser.

Hvor kan fædre hente inspiration?

Der er ikke et “quick fix” eller en hurtig genvej ud af et dilemma, som er rodfæstet i den enkeltes livshistorie og i kulturen. Men der er heldigvis alligevel meget, man kan gøre i hverdagen. Selv en lille indsats kan betyde meget for det sensitive barn, som er ekstra socialt modtageligt.
Til fædre, der ønsker mere viden om, hvad de kan gøre for deres sensitive barn, kan vi også anbefale kurset i sensitive børns følelsesliv og seminaret om sensitive børns selvværd.

Giv dit sensitive barn en følelsesmæssig sund opvækst – gode råd til fædre og mødre

Når et sensitivt barn lærer at forstå sit følelsesliv, og også lærer at håndtere sine følelser på en sund og afbalanceret måde, vil barnet kunne udvikle og bruge de mange fordele, kvaliteter og styrker ved at være mere sensitiv. En god og stabil følelsesmæssig begyndelse vil gavne det sensitive barn i barndommen, ungdommen og hele vejen gennem voksenlivet.

Tag de råd, du kan bruge, og lad resten ligge. Heldigvis kan vi ikke sætte mænd og kvinder i alt for ”faste kasser” og ingen af os følger kønsnormen fuldstændigt. Fædre kan derfor roligt lade sig inspirere af de gode råd til mødre, og omvendt.

5 gode råd: hvad kan du gøre?

Gode råd til sensitive børns fædre:

1. Begynd tidligt

Begynd med at involvere dig følelsesmæssig i dit barn allerede under graviditeten og forberedelserne af barnets værelse, besøg hos fagpersoner mm. Tænk i denne tid og med jævne mellemrum senere i løbet af dit barns opvækst over, hvilke følelsesmæssige værdier, du har fået med fra din familie. Hvilke værdier ønsker du at give videre til dit sensitive barn? Er du f.eks. villig til, at dit barn også skal være fortroligt med sorg, usikkerhed og frygt? Eller er der ”forbudte følelser”, som du ikke har lært at håndtere?

2. Vær en positiv autoritet og rollemodel for dit sensitive barn

Når dit barn oplever sin far udtrykke andre følelser end irritation og vrede, får dit barn en konkret og brugbar model for, hvordan det selv kan udtrykke og håndtere den slags følelser på en afbalanceret måde. Det du gør, virker mere dybt, end hvis du blot siger det, men ikke selv er et eksempel på det, du fortæller dit barn.

3. Giv rolige og kortfattede forklaringer

Når du føler vrede eller irritation, er det en stor hjælp for dit sensitive barn, at du giver en kortfattet og rolig forklaring på, hvad du ønsker, at dit barn skal gøre. Hvis du er højlydt, bruger mange ord og fokuserer på det, du ikke ønsker, at dit barn skal gøre, vil dit sensitive barn have svært ved at få positivt udbytte.

4. Vær fysisk varm og kærlig

Det giver dit sensitive barn oplevelsen af at være ønsket, elsket og værdsat: f.eks. tumlelege, omfavnelser og kys til de mindre børn. Til ældre børn kan et godnatkys eller et lille klem om skulderen, når du kommer hjem være måder at udtrykke følelsesmæssig varme, som sensitive børn har ekstra stor gavn af.

5. Giv små ”gaver” til dit sensitive barn

Giv små ”gaver” til dit sensitive barn, som du ved, vil glæde det – det kan være en mail med en god lille historie, et billede fra en rejse, du har været på, en kærlig sms i løbet af dagen, hvor du skriver, at du tænker på dit barn osv. Især i perioder hvor du er fraværende fysisk eller mentalt på grund af arbejdspres, kan små tegn på hengivenhed og opmærksomhed bidrage til, at du og dit barn bevarer den følelsesmæssige forbindelse til hinanden.

Gode råd til sensitive børns mødre:

1. Vær opmærksom på situationer med adskillelse

Vær opmærksom på, at dit sensitive barn kan være mere følsomt omkring situationer med adskillelse fra dig. Dit barn kan have brug for længere tid til at omstille sig, når I skal sige farvel. Afsæt god tid til disse situationer, da tidspres vil overstimulere dit barn. Brug krav om, at dit sensitive barn skal være en ”stor dreng” eller ”stor pige” med omtanke. Tænk over dine egne tidlige erfaringer med adskillelse, og hvordan de påvirker din måde at møde dit barn.

2. Sæt grænser

Sæt faste grænser for dit sensitive barn på en varm og tydelig måde og giv det små opgaver i familien, som svarer til dets alder. Vær opmærksom, hvis du genkender en tilbøjelighed til at tænke, at dit sensitive barn ikke kan ”tåle” grænser eller krav, fordi det er for følsomt. Du kan risikere at overbeskytte dit sensitive barn eller gradvist at opbygge en indre irritation, fordi dine egne grænser er blevet overskredet.

3. Tal med dit sensitive barn om mange forskellige typer følelser

Læs evt. bøger og historier sammen med dit barn, som handler om nogle af de følelser, som dit barn har svært ved at håndtere.

4. Er der følelsesmæssige konflikter mellem dig og dit sensitive barn, som du har svært ved at slippe bagefter?

Kan du indimellem blive personligt ramt og såret af afvisninger og urimelig opførsel fra dit sensitive barns side? Undersøg, hvordan du kan slippe bitterheden uden at give slip på dine grænser. Dit sensitive barn er ofte selv ”hurtigt videre”, men kan også være ekstra følsom for dine stemninger, f.eks. hvis du indeni går og ”bærer nag”.

5. I risiko for at udvikle udbrændthed og stress

Hvis du har fuldtidsarbejde og samtidig er mor, kan du i højere grad end dit barns far være i risikozone for at udvikle udbrændthed og stress. Sæt fokus på din selvomsorg og på at værne om personlige åndehuller og oaser i hverdagen. Husk at du på den måde bidrager til dit barn og familielivet, fordi du sikrer dit følelsesmæssige overskud til at være nærværende.

Følelser tager tid – vær tålmodig.

Det er normalt, at man skal bruge omtanke og situationsfornemmelse, når man afprøver nye tilgange i kontakten med sit sensitive barn. Vær tålmodig og hav respekt for, at forandringer – i dig selv og i dit sensitive barn – kan tage tid. Ofte er denne tålmodige indstilling en vigtig nøgle til, at forandringen kan finde sted.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning og 1-dagskurser for forældre til sensitive børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER