Forskning i Særligt Sensitive: Kort Telomerer Længde og Risiko for Fremskyndet Aldring

Europæisk forskning i særlig sensitivitet fra 2022 viser, at en undergruppe af de særligt sensitive har risiko for hurtigere aldring.

Forskning i særligt sensitive viser, at nogle typer særligt sensitive kan have risiko for at ældes hurtigere. Et europæisk studie fra 2022 har fundet sammenhæng mellem et aspekt af det særligt sensitive personlighedstræk og kort længde af telomerer, der ofte beskrives som ‘cellens ur’.

Europæisk forskning i særligt sensitive: Hovedpointe fra studiet

Den gruppe særligt sensitive mennesker, som har en lav tærskel for at påvirkes ubehageligt af indtryk, viser biologiske tegn på at ældes tidligere end andre, målt ved kortere telomerer længde. Dvs. at disse særligt sensitive mennesker – ligesom mennesker med stress og traumer –  kan tænkes at udgøre en risikogruppe for fremskyndet aldring.

Hvad hvis du som særligt sensitiv kun genkender æstetisk sensitivitet og tilbøjelighed til hurtigt at blive overstimuleret, men ikke den lave tærskel for at blive ubehageligt påvirket? Så vil du ifølge resultaterne af denne undersøgelse ikke have risiko for fremskyndet aldring. Dvs. at det ikke er alle særligt sensitive, men kun er en undergruppe blandt de særligt sensitive, som forskerne fandt var i risikogruppen for accelereret aldring.

Beskrivelse af undersøgelsen: forskning i særligt sensitive og accelereret aldring

Undersøgelsen har afdækket sammenhængen mellem høj sensitivitet og telomerer længde, som en biomarkør for biologisk aldring.

Telomerer er specialiserede DNA-strukturer, der befinder sig for enden af kromosomer. De beskrives ofte som ‘cellens ur’, fordi der er indikation for, at lange telomerer knytter sig til lang levetid. Telomerer kan også billedligt talt ses som beskyttelsen ved enderne af snørebånd, der holder dem fra at blive slidt hurtigt op. Lang telomerer længde er med andre ord tegn på, at der er mindre biologisk nedslidning.

Hyppig eksponering for stressende oplevelser kan accelerere biologisk aldring, som kan måles ved hjælp af telomerer. Telomerer forkortes naturligt med alderen. Når individer oplever høje niveauer af stress, kan telomerer forkortes hurtigere. Dette gør længden på telomerer til en indikator for biologisk alder, som også har vist sig at kunne forudsige sygdom og endda dødelighed.

Hvad var hypotesen bag undersøgelsen?

Forskernes hypotese var, at særligt sensitive unge var mere tilbøjelige til at have kortere telomerer (dvs. vise øget biologisk aldring).

Forskerne rekrutterede 82 unge. Resultaterne viser, at særlig sensitivitet i sin helhed var negativt korreleret med telomerer længde. Det var kun en bestemt gruppe blandt de særligt sensitive unge, der havde en lav tærskel for påvirkelighed, som havde kortere telomerer, hvilket er indikation for accelereret biologisk aldring.

Elaine og Arthur Aron, som vi har samarbejdet med i mange år, introducerede som de første begrebet høj sensitivitet, der beskriver et personlighedstræk, hvor mennesker reagerer kraftigere på indre eller ydre stimuli.Se testen her.

Selvom høj sensitivitet ikke er det samme som indadvendthed eller neuroticisme, kan særlig sensitivitet være knyttet til en større sandsynlighed for at opleve negative følelser, herunder stress og udbrændthed, når man udsættes for modgang. Forskerne tog udgangspunkt i nogle af de studier, der indikerer, at høj sensitivitet kan være forbundet med mange sundhedsproblemer, der skyldes stress.

Fremgangsmåde

Den stikprøve, der blev analyseret i undersøgelsen, stammer fra et stort forskningsprojekt, der fandt sted i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland, hvor over 700 elever deltog i projektet, og en tilfældig undergruppe på 82 sunde unge blev udvalgt. Halvdelen af deltagerne var piger, halvdelen drenge, og deltagerne var i alderen 13-16 år. De fleste elever havde en høj socioøkonomisk status.

Oplevet stress og høj sensitivitet blev vurderet ved hjælp af spørgeskemaerne: Perceived Stress Scale [PSS-10] og Highly Sensitive Person Scale [HSP]). Telomerlængder blev målt i spyttet ved hjælp af kvantitativ PCR (q-PCR) på Research Institute of Nutrition and Translational Research in Metabolism (NUTRIM), University of Maastricht, Holland.

Resultater

Forskerne fandt, at den stress, som eleverne oplevede i den sidste måned før undersøgelsen, var negativt relateret til telomerer længden. Effektstørrelsen var lille til moderat.

Som forventet var særlig sensitivitet også negativt korreleret med telomerer længden. I en mere detaljeret analyse fandt forskerne, at kun den del af de særlig sensitive, der havde en lav tærskel for påvirkelighed af indtryk, befandt sig i risikogruppen.

Forskernes analyse sikrede, at hverken køn, socioøkonomisk status, alder eller BMI påvirkede sammenhængen mellem høj sensitivitet og telomerlængde hos de unge.

Konklusion: forskning i særligt sensitive og aldring viser en sammenhæng med risiko for accelereret aldring hos en undergruppe af de særligt sensitive.

Undersøgelsen pegede på, at den gruppe særligt sensitive, der har en tendens til at opfatte deres omgivelser mere intenst og f.eks. reagere med større ubehag på høj musik eller stærkt lys, har tendens til at have kortere telomerer, hvilket indikerer accelereret biologisk aldring. Forskerne understreger, at dette resultat ikke har forbindelse med den stress, som de unge eventuelt havde oplevet kort tid før deltagelse i undersøgelsen.

Dog kan resultaterne også skyldes andre faktorer, f.eks. sundhedsskadelig adfærd, medfødte kendetegn eller andre personlighedstræk. Forskerne anbefaler, at der laves forløbsundersøgelser for at afdække disse mulige sammenhænge nærmere.

saerligt sensitiv hjerne, forskning i HSP

Hvem står bag forskningen i særligt sensitive personlighedstræk og kortere længde af telomerer?

Armin Jentsch er en postdoc-forsker ved Oslo Universitetet i Oslo med doktorgrad fra Hamburg Universitet i 2019. Hans interesser omfatter blandt andet læreres og elevers trivsel, undervisningskvalitet og forskningsmetodologi.

Frances Hoferichter er en erfaren forsker ved Greifswald Universitet. Hendes forskningsinteresser omfatter trivsel for elever og lærere, socio-emotionelle forhold i skolemiljøet, mentorordninger inden for læreruddannelse samt neurovidenskabelige og biokemiske processer.

Hvor kan du få mere viden om forskning i særligt sensitive personlighedstræk?

 • Forskningsundersøgelser af særlig sensitivitet refereret på dansk: gå til oversigten her.
 • Forskningsundersøgelser af særlig sensitivitet refereret på engelsk: gå til oversigten her.
 • Reference til studiet: Jentsch A, Hoferichter F, Raufelder D, Hageman G, Maas L. The relation between sensory processing sensitivity and telomere length in adolescents. Brain Behav. 2022 Sep;12(9):e2751. doi: 10.1002/brb3.2751. Epub 2022 Aug 29. PMID: 36037299; PMCID: PMC9480939. Læs forskningsartiklen her.

Forskning i særligt sensitive: praktiske anbefalinger til dig, der vil følge op på din viden i hverdagen

Hvis du genkender tilbøjeligheden til at blive hurtigt overstimuleret og stresset, og du selv ønsker at gøre noget for at passe godt på din krop, har vi følgende anbefalinger:

Var du tilfreds med denne artikel om forskning i særligt sensitive træk, mulig tidlig aldring og kort telomerer længde? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden, gode råd og nyt fra forskningen i særlig sensitivitet hver måned.

Forskning i Særligt Sensitive: Kort Telomerer Længde og Risiko for Fremskyndet Aldring

Referencer: læs mere om den forskning, der har inspireret dette studie af særlig sensitivitet

 1. Aron, E. N. & Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality & Social Psychology, 73, 345-368.
 2. Kagan, J., Snidman, N., Arcus, D., & Reznick, J. S. (1994). Galen’s prophecy: Temperament in human nature. Basic Books.
 3. Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. M. (2005). Adult shyness: the interaction of temperamental sensitivity and an adverse childhood environment. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 181-197.
 4. Hoferichter, F., Kulakow, S., & Hufenbach, M. C. (2021). Support from parents, peers, and teachers is differently associated with Middle School students’ well-being. Frontiers in Psychology, 12(5446). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.758226
 5. Mather, K. A., Jorm, A. F., Parslow, R. A., & Christensen, H. (2011). Is telomere length a biomarker of aging? A review. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 66, 202-213.
 6. Lin, J. & Epel, E. (2022). Stress and telomere shortening: Insights from cellular mechanisms. Ageing Research Reviews, 73, 101507.
 7. Blackburn, E. H. (2005). Telomeres and telomerase: their mechanisms of action and the effects of altering their functions. FEBS Letters, 579(4), 859-862.
 8. Rentscher, K. E., Carroll, J. E., & Mitchell, C. (2020). Psychosocial Stressors and Telomere Length: A Current Review of the Science. Annual Review of Public Health, 41, 223-245.
 9. van Ockenburg, S. L., de Jonge, P., van der Harst, P., Ormel, J., & Rosmalen, J. G. (2014). Does neurocitism make you old? Prospective associations between neuroticism and leukocyte telomere length. Psychological Medicine, 44, 723-729.

Anbefalede arrangementer

Redskaber til modgang, stress og traume

Hel dine psykiske sår, stands gentagelsen af fortidens smerte og få dig selv og dit liv tilbage

Online seminar: Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer. Afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online seminar: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Online seminar: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

3 timers seminar: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, gruppeforløb, individuelle samtaler eller forældre, par og familiesamtaler,  er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER