Forskning i Særligt Sensitive: Sensitive gener giver større udbytte af intervention for at forbedre parforholdet

Amerikanske og engelske forskere viser, at sensitive gener knytter sig til større positivt udbytte af at lære redskaber til parforholdet

Forskning i særligt sensitive viser, at en del af sensitiviteten er genetisk betinget, mens en anden del er betinget af faktorer i miljøet. Genetisk særligt sensitive individer i parforhold blev sammenlignet med mindre genetisk særligt sensitive. De særligt sensitive fik på længere sigt mere gavn af at lære redskaber og strategier til parforholdet.

Forskning i særligt sensitive gener i parforholdet. Hovedpointe fra studiet

Særligt sensitive – målt ved at bære en større gruppe gener for modtagelighed –  fik bedre udbytte af en intervention, der skulle styrke parforholdet. De oplevede større tilfredshed med ægteskabet, bedre kommunikation og en mere positiv forbindelse til partneren. Der viste sig også mindre stigning i risikoen for skilsmisse. Den positive virkning blev stærkere, som tiden gik.

Beskrivelse af undersøgelsen: forskning i særligt sensitive og virkningen af at lære positive strategier til parforholdet

Baggrund for Studiet

Problemer i parforhold kan have negative virkninger på mental og fysisk sundhed. Men forskning viser, at det er muligt at forebygge almindelige problemer i et parforhold ved deltagelse i parprogrammer, som forbedrer kommunikation, problemløsning, parforholdets kvalitet og tillige forebygger skilsmisse. Forskerne ønskede at undersøge, om den positive virkning af interventionen ville have størst virkning på de deltagere, som var genetisk særligt sensitive.

PREP er et relativt kort program, der kan gennemføres på 12 timer over to uger, og som lærer deltagerne positive strategier, de kan benytte inden for relevante aspekter af parforholdet. Flere undersøgelser har vist, at PREP styrker kommunikationen og forholdets kvalitet og samtidig forebygger skilsmisse.

Måling af genvarianter hos deltagerne

I løbet af årene er et lille antal individuelle genvarianter med velkendt biologisk funktion (såkaldte kandidatgener) blevet associeret med forskelle i sensitivitet over for både negative og positive oplevelser. For nylig har fremskridt inden for molekylær genetik ført til udviklingen af nye metoder, der fanger selv meget små genetiske forbindelser til sensitivitet over hele genomet (uanset om den biologiske funktion af genvarianten forstås eller ej). Dette resulterer i mange tusinder af genetiske forbindelser, der derefter kan summeres i såkaldte polygeniske scoringer.

I dette studie blev der indsamlet genetiske prøver fra 242 individer, der tidligere deltog i en stor randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT) om PREP. Dette betyder, at nogle af parrene tilfældigt blev tildelt PREP, mens andre var i en kontrolgruppe og ikke modtog nogen intervention for at forbedre parforholdet.

Deltagerne indgav oplysninger om en række områder i parforholdet før og umiddelbart efter deltagelse i PREP, og derefter hver sjette måned i op til to år. Målingerne omfattede spørgeskemaer om ægteskabelig tilfredshed, kommunikationsfærdigheder, positiv forbindelse og risiko for skilsmisse.

Der blev indsamlet genetiske prøver (spyt) som blev analyseret for at undersøge to indikatorer for genetisk følsomhed. Ni velkendte kandidatgenvarianter blev kombineret for at skabe en kandidatgen polygenisk score. Derudover målte forskerne også en genomisk polygenisk score, der inkluderede næsten 65.000 genvarianter.

Derefter testede forskerne, om disse polygeniske scoringer for sensitivitet påvirkede den kortsigtede respons på interventionen såvel som de langsigtede virkninger på de forskellige områder af parforholdets kvalitet i løbet af de to år efter interventionen.

Da genetiske studier kræver store prøver, gentog forskerne de samme analyser i en uafhængig undersøgelse med 160 individer. De testede også en mere stringent genomisk polygenisk score, der kun inkluderede de 8.112 genvarianter, der var mest tydeligt forbundet med sensitivitet.

Hovedresultater: der anbefales mere forskning i særligt sensitive, som modtager hjælp

Forskerne fandt ingen forskel på virkningen, når de målte på kandidatgenerne. Men når de målte på virkningen ved at anvende den polygeniske score fandt de stærkere langsigtede behandlingseffekter på alle fire målte aspekter af parforholdets kvalitet. Særligt sensitive i kontrolgruppen havde derimod en nedgang i kommunikationsfærdigheder, og de mindre sensitive fik ikke forbedret deres kommunikationsfærdigheder ved at deltage i PREP-forløbet.

Endelig opstod lignende resultater i den anden prøve, der blev gennemført med hjælp fra den mere strenge genomiske polygeniske score. Forskerne konkluderede på denne baggrund at deres undersøgelse udgjorde et yderligere bevis for, at genetisk betinget sensitivitet påvirker, hvorvidt mennesker drager fordel af psykologiske interventioner. De anbefalede desuden flere undersøgelser af, om genetisk sensitive mennesker er særligt velegnede til at modtage hjælp, der er rettet mod at lære nye strategier til parforholdet såvel som til andre områder af livet.

 

Konklusion: forskning særligt sensitive og intervention i parforholdet viser større positiv virkning af at deltage, som tager til over tid.

Undersøgelsen pegede på, at den gruppe særligt sensitive, der bar de fleste gener for modtagelighed, var mest positivt påvirkede af at lære strategier til at forbedre parforholdet. Interessant nok forudsagde genetisk sensitivitet ikke forskelle i responsen på behandlingen lige efter PREP var afsluttet. Forskellen opstod kun gradvist i løbet af de to år efter interventionen. Dette kunne betyde, at de positive virkninger langsomt dukkede op, når de særligt sensitive fortsatte med at anvende de erhvervede færdigheder selv lang tid efter, at PREP var afsluttet.

Hvem står bag forskningen i særligt sensitive med modtagelighedsgener og hjælp til parforholdet?

Professor Micheal Pluess er udviklingspsykolog og en af de førende forskere inden for miljøsensitivitet med særlig ekspertice inden for validering af de redskaber, der bruges til at måle særlig sensitivitet. Han leder adskillige forskningsprojekter inden for sensitivtet.

Prof G Rhoades er klinisk psykolog og professor ved University of Denver. Hun er videnskabelig ekspert indenfor intervention i parforhold. Hendes akademiske arbejde er centreret omkring studier af offentlige programmer til at forbedre parforhold, herunder støtteprogrammer til familier under graviditet og efter fødslen.

Hvor kan du få mere viden om forskning i særligt sensitive personlighedstræk?

  • Forskningsundersøgelser af særlig sensitivitet refereret på dansk: gå til oversigten her.
  • Forskningsundersøgelser af særlig sensitivitet refereret på engelsk: gå til oversigten her.
  • Reference til studiet: Pluess, M., Rhoades, G., Keers, R., Knopp, K., Belsky, J., Markman, H., & Stanley, S. (2022). Genetic sensitivity predicts long-term psychological benefits of a relationship education program for married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, doi:10.1037/ccp0000715 Læs studiet her.

Forskning i særligt sensitive: praktiske anbefalinger til dig, der vil følge op på din viden i hverdagen

Hvis du genkender tilbøjeligheden til at blive positivt påvirket af at tilegne dig nye strategier til at styrke dine relationer og dit psykiske velbefindende, kan du bruge denne side af den særlige sensitivitet som en styrke. Vi har følgende anbefalinger:

Var du tilfreds med denne artikel om forskning i særligt sensitive træk? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden, gode råd og nyt fra forskningen i særlig sensitivitet hver måned.

Forskning i Særligt Sensitive: Kort Telomerer Længde og Risiko for Fremskyndet Aldring

Referencer: læs mere om den forskning, der har inspireret dette studie af særlig sensitivitet

1.Pluess, M., Rhoades, G., Keers, R., Knopp, K., Belsky, J., Markman, H., & Stanley, S. (2022). Genetic sensitivity predicts long-term psychological benefits of a relationship education program for married couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology,

2. Pluess, M., & Boniwell, I. (2015). Sensory-Processing Sensitivity predicts treatment response to a school-based depression prevention program: Evidence of Vantage Sensitivity. Personality and Individual Differences, 82, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.03.011

3. Nocentini, A., Menesini, E., & Pluess, M. (2018). The personality trait of environmental sensitivity predicts children’s positive response to school-based antibullying intervention. Clinical Psychological Science, 6, 848-859. https://doi.org/10.1177/2167702618782194

Anbefalede arrangementer

Redskaber til modgang, stress og traume

Hel dine psykiske sår, stands gentagelsen af fortidens smerte og få dig selv og dit liv tilbage

Online seminar: Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer. Afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Online seminar: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Online seminar: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

3 timers seminar: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores seminarer, gruppeforløb, individuelle samtaler eller forældre, par og familiesamtaler,  er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER