Forkælet? 10 Tips til at Undgå at Overforkæle. Sådan gør dit Barn mere Ansvarligt

Hold hensynsløshed og uansvarlighed på afstand og hjælp dit barn til gode relationer

sensitiv pige styrer fly ansvarligt

Når dit barn lærer at tage ansvar, sætte sig selv til side og vise hensyn til andre, får det selvvkontrol, højere livskvalitet og bedre relationer. Overforkælelse baner derimod vej for dårligt humør, svag selvfølelse og sociale nederlag.

Her er 10 tegn, der hjælper dig til at kende forskel på usund overforkælelse  og sund ansvarlighed – og 10 tips til, hvad du helt konkret kan gøre.

Ansvarlig eller overforkælet?

Sund ansvarlighed: 5 vigtige tegn

 1. dit barn kan tage hensyn til sine egne behov – og give afkald for at glæde andre.
 2. dit barn er pligtopfyldende –  også i situationer, hvor det er ubehageligt og kræver selvkontrol.
 3. når dit barn er i tvivl om, hvordan det skal opføre sig over for andre – forsøger det at sætte sig i andres sted, inden det træffer sit valg. 
 4. dit barn er selv i stand til at sige nej – og det respekterer, når andre børn eller voksne siger nej (uden f.eks. at plage eller udvise stor utilfredshed).
 5. dit barn viser taknemmelighed – og bliver ansporet til at give noget tilbage eller videre til andre.

Usund overforkælelse: 5 vigtige tegn

 1. dit barn kan tage hensyn til sine egne behov – men har svært ved at give afkald for at glæde andre.
 2. dit barn er nogle gange pligtopfyldende –  men søger ofte at ‘vige udenom’, når det er ubehageligt og kræver selvkontrol.
 3. når dit barn er i tvivl om, hvordan det skal opføre sig over for andre – overvejer det primært, hvad det selv vil have mest gavn af.
 4. dit barn er selv i stand til at sige nej –  men har svært ved at acceptere andres nej uden at udfordre det gennem plageri, diskussion eller ved at udtrykke utilfredshed.
 5. dit barn viser taknemmelighed – men oplever ikke et ansvar for selv at give tilbage eller give videre.

NB: Hvert barn reagerer individuelt, og nogle tegn er ikke beskrevet her.

Dit resultat:

1. Genkender du enkelte tegn på overforkælelse i korte perioder? Vær opmærksom og stræb aktivt efter at stimulere dit barns ansvarlighed og hensynsfuldhed.

2. Genkender du næsten alle tegn og er varigheden er over en måned? Tag det alvorligt og gør en målrettet og bevidst indsats for at forandre din opdragelse – her og nu er overforkælelse behageligt for dit barn. Men på den lange bane bliver dit barn sårbart.

Gode raad til boerns depression

Essentielle pointer, som understøtter dit sensitive barns ansvarlighed

 • Når dit barn oplever ubehag, er det din rolle at ruste dit barn til at klare ubehaget.
 • Tænk ikke, at sensitive børn skal undgå ubehag. Tænk over de strategier, du kan lære dit barn, så det kan møde livets udfordringer.
 • Sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af, om deres forældre overforkæler og overbeskytter dem – eller ruster dem til at være ansvarlige.
 • Juster trin for trin din opdragelse, hvis du er for eftergivende – lav ikke en brat forandring, som dit barn ikke forstår.

Fra overforkælede til ansvarlige børn – 10 konkrete tips til hverdagen

… vigtige ting at fokusere på, når du skal vende overforkælelse til sund ansvarlighed

1. Gør ikke for meget for dit barn

Når dit barn vender sig til, at du ‘letter hverdagen’, vil det føle mindre ansvar. Det lærer at bære mindre. Og når det en dag selv skal bære vægten af sit eget liv, har det ikke styrket ‘musklerne’ – og kan forvente eller længes efter andres indsats.

Når den udebliver (fordi leder, kolleger, partner, venner mm. ikke behandler dit barn som opofrende forældre gør det), vil dit barn hurtigt kunne føle sig frustreret eller mismodigt.

En god tommelfingerregel er: Når du ‘tynger’ dit barn her og nu, ‘letter’ du dit barns fremtidige liv . med partner, venner, arbejde mm.

2.Væn dit barn til at bidrage og give

Lær dit barn at bidrage og give til andre:

 • giv dit barn medansvar og siden fuldt ansvar for kort og gaver til fødselsdag- og jul.
 • træn dit barn i at dele mad, drikke, slik, legetøj, spilletid osv.
 • lær dit barn at skiftes til at få ønsker opfyldt.
 • lad dit barn øve at vente på sin tur
 • væn dit barn til at lytte til andre i stedet for selv at tale
 • lad dit barn opleve glæden ved at bruge sine penge på andre end sig selv: gave til andre eller velgørenhed giver mere lykke end at bruge penge på sig selv.

3.Giv dit barn pligter og ansvar

Ved at give dit barn pligter – gerne i en tidlig alder – lærer dit barn at bidrage til fællesskabet og at tænke på andre end sig selv (se passende pligter til forskellige alderstrin her)

4.Vær et godt eksempel

Husk, sensitive børn er især påvirkede af rollemodeller. Men alle børn er mere tilbøjelige til at gøre det du gør end det du siger.

Er du hensynsfuld? Sætter du dig i andres sted? Giver du til andre end dit barn? osv.

4.Væn dit barn til at sætte sig i andres sted

Når dit barn fortæller om dagens oplevelser, kan du vænne dig til at spørge:

 • hvordan tror du xxxx oplever det?
 • hvad vil xxx synes om, at du gør xxx?
 • hvad tror du xxxx har mest lyst til?

Lær dit barn at det er vigtigere at opføre sig retfærdigt og hensynsfuldt – end at forvente, at andre ‘danser efter ens pibe’.

6.Lær dit barn at respektere et nej

Hvis dit barn ofte plager, argumenterer, diskuterer og tydeligt viser frustration, har det positivt set viljestyrke.

Lær dit barn at bruge denne viljestyrke ansvarligt – til at bidrage – i stedet for at bruge den overforkælet – til at kæmpe for egne privilegier.

Træn dit barn i at møde et nej og en grænse respektfuldt. Også når det er uenigt eller ikke forstår baggrunden. Dvs. uden plageri, diskussion, langvarig forhandling, tydelig utilfredshed.

Lær dit barn at når det ‘kæmper for sin ret’, kan selve denne kamp virke frastødende på andre. Dvs. at man kan ‘vinde slaget’ men samtidig miste noget endnu mere vigtigt ‘en god relation.’

7.Frustrer dit barn og tag konflikter

Som tommelfingerregel er det en ‘god dag’, når du 1-3 gange har taget små og store konflikter med dit barn.

– når du har frustreret dit barn.

-når du har fastholdt en upopulær beslutning.

– når du har stået ved en grænse.

– når du har stillet og fastholdt et tydeligt krav.

Det er netop, når dit barn ‘støder ind i’ frustrationer, at det vokser, bliver stærkere og helt konkret erfarer: “Jeg kan godt klare, at alt ikke følger mine ønsker og behov. Kærlighed er også krav og disciplin.”

Hvis du tror, at det er en ‘dårlig dag’, når du har sammenstød med dit barn, kan denne overbevisning holde dig fast i opdragelsesmønstre, der skader dit barn. Læs mere i artiklen: håndter dit barns vrede.

8.Giv ikke dit barn alt det materielle, det ønsker sig

Væn dit barn til at udskyde behov, f.eks. ved at det:

– selv skal spare op.

-ikke altid er den første blandt vennerne, der får nye og populære ting.

-nogle gange ikke får det samme som andre.

-får det, som det næsthelst ønskede sig, fordi ønske nr. 1 var for dyrt.

-viser taknemmelighed og helt konkret også selv giver noget, når det modtager. Lær dit barn at forstå, hvad du forventer til gengæld, så dit barn ikke er i tvivl om de krav, du stiller.

Husk, at overforkælelse ikke kun handler om materialisme. Der er mange andre veje til at undgå forkælelse end denne.

9.Gør ikke noget for dit barn, som det godt kan selv

Ved at forvente at dit barn gør det, som det selv er i stand til, lærer du dit barn at bidrage.

For meget hjælp får dit barn til at fokusere på hvad det selv har brug for.

Når dit barn får mindre hjælp, tænker det i højere grad på, hvordan det selv kan hjælpe og bidrage.

10.Lær dit barn at tale pænt om andre og tolke deres intentioner med venlighed

Ved at tale dårligt om andre, og ved at kritisere deres motiver, kan børn forsvare en overforkælet indstilling til andre.

Når dit barn lærer at tale pænt om andre – og lærer at forstå og respektere andres motiver, vil det være mere tilbøjeligt til at tage højde for andres ønsker.

I stedet for at føle sig berettiget til at se bort fra dem.

Sensitive børns følelsesliv

Lær dit barn at forstå og styre sine følelser og at ‘skifte gear’ fra negativ til positiv

1-dagskursus: Få en enkel model og værktøjer til alle tænkelige situationer – før, under og efter overstimulation – hvor dit barn har svære følelser. Læs mere her

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dig selv – og dit barn – til at håndtere den sociale sensitivitet konstruktivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om stress og sensitive børn i vores meget grundige guide i bogen sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER