Har dit barn svære følelser?

3 typiske udfordringer i sensitive børns følelsesliv

Sensitive barn, sværee følelser

Kan dit barn pludselig bryde ud med stærke følelser som en storm fra en klar himmel? Og savner du nogle gange redskaber til at få dit barn og dig selv godt gennem stormen?

For hver udfordring får du konkret vejledning i, hvad du kan gøre mindre af, og hvad du kan gøre mere af:

1. Dit sensitive barn har stærke positive følelser og bliver virkelig grebet, når det glæder sig til noget:

f.eks. en yndlingsret til aftensmaden, en aftale med en ven, en planlagt familieaktivitet osv. Hvis planen går i vasken, kan det blive meget skuffet. Det kan reagere urimeligt, og du kan måske opleve, at det skaber en alt for stor følelsesstorm i et lille glas vand.

1AUndgå at afvise dit barns følelser

f.eks. ved at påpege det urimelige i opførslen, forklare de rationelle grunde til at planen glippede osv. Typisk får det blot dit barn til at gå endnu mere i hårknude.

1BMød i stedet dit barn følelsesmæssigt intelligent:

Anerkend skuffelsen og fortæl at du godt forstår, at det gør ondt. Sig til dit barn, at det er godt at kunne glæde sig til ting. Og at man mens man er barn gradvist lærer at håndtere det.

F.eks.

 1. ved at tænke på, hvornår man næste gang kan gøre det, man glædede sig til.
 2. Ved at forstå årsagen til, at det ikke gik, som man troede.
 3. Ved at vænne sig til, at der hver dag sker mindst 5 uforudsete ting.
  Del evt. en oplevelse, hvor du selv blev skuffet og forklar dit barn, hvad du gjorde for at komme gennem skuffelsen.

Få mere inspiration ved kurset om Sensitive børns følelsesliv og seminaret om Sensitive børns selvværd

Blog artikel om håndter dit barns vrede

2.Dit sensitive barn har typisk meget stærke følelser omkring retfærdighed og uretfærdighed:

det kan føle sig mere kraftigt slået ud, vred eller ked af det, når de oplever uretfærdighed mod sig selv eller andre.

2AUndgå at affærdige dit barn

fx med et ‘det skal du ikke tage så tungt’, ‘overdriv nu ikke’ eller ‘den slags er normalt’. Det indirekte budskab til dit barn er: “Der er noget galt med dig, fordi du reagerer med så kraftige følelser.”.

2BMød i stedet dit barn med ro og eftertanke

Hjælp det til at sætte ord på de værdier og principper, der ligger bag oplevelsen af uretfærdighed. Tal med det om, hvad det har lyst til at gøre, og hvad der er passende at gøre.

Hvis dit barn er lille kan du i leg og tegninger vise vej. På den måde lærer du dit barn at skelne mellem uretfærdigheder, der er lidt mindre. Dem, som man skal lære at bære! Og uretfærdigheder, som har en størrelse, hvor man er nødt til at gribe ind. Sæt konkrete mål, hvor du belønner dit barn, når det kan skelne mellem stort og småt.

Læs også bøgerne:
Sensitive børn og voksne – forstå potentialet og lad det blomstre og
Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke, som giver dig mange flere gode råd til disse og andre situationer i hverdagen.

3.Mere såret ved kritik end andre børn

Dit sensitive barn er tilbøjeligt til at føle sig mere såret end de fleste andre børn, når det modtager kritik eller bliver irettesat. Det kan både være den kritik, du giver det, eller den kritik, som det modtager af andre.

3AUndgå at tænke, at dit barn ikke kan klare at modtage budskabet i kritikken, fordi det er så følsomt.

Gå ikke som ‘katten om den varme grød’ omkring dit barn. Budskabet du indirekte sender er: “Jeg tror ikke på dig. Din sensitivitet er din svaghed. Du kan ikke klare at få kritik, fordi du er så følsom.”

3BSæt i stedet fokus på, at kritik er en læremester, som hjælper os til at udvikle os.

Mind dit barn om, at det er elsket, ønsket og værdsat uanset hvad. Lær dit barn at hvile på et grundlag af dyb selvaccept. Herfra kan kritikken gå ind på en måde, der ikke vælter dit barn, men tværtimod får det til at vokse. Fortæl om kritik, du selv har modtaget, og hvordan den har fået dig til at udvikle dig. Giv dit barn eksempler på, hvordan det tidligere har modtaget kritik og taget ved lære af det på en positiv måde.
Hjælp dit barn til at sortere i de ting ved kritikken, som ikke er konstruktive – f.eks. kan du sige undskyld, hvis du gav din kritik på en hidsig eller fjendtlig måde. Og de ting, der er konstruktive. F.eks. kan du fremhæve vigtigheden af budskabet. Giv dit barn konkrete eksempler på, hvad det kan få ud af det, når det tager ved lære.

Sensitive børns indre liv – video og værktøjer

En mor spurgte under en forældrerådgivning:

Min sensitive datter behøver knap nok se Disney, fordi hun har sit eget show, der kører indeni. Hvordan kan hun lære at styre sit indre liv, så hun ikke bliver overvældet eller fokuserer negativt?

Spørgsmålet er vigtigt og ‘stort’. Der findes mange gode redskaber, som kan give sensitive børn indre ro og robusthed i hverdagen. De gode råd og videoen, som du finder her, giver en kort intro:

To fejl, du skal søge at undgå

 1. Når dit barn har en svær oplevelse og tolker den negativt, skal du ikke afvise følelsen. Dit barn kan føle sig alene og lukke i for kontakt til dig, når det ikke oplever sig set, hørt og forstået.
 2. Når dit barn har negative følelser,skal du undgå at blive smittet i en grad, så du selv begynder at føle dig negativ indeni. Hvis det sker, skal du lære at regulere dine følelser, så du udstråler en ro og et overskud, der beroliger dit barn.

To vigtige værktøjer: sådan gør du det rige indre liv til en fordel

 1. Lær dit barn, at det altid kan komme til dig, når det har negative følelser og tanker, og når der er situationer, der virker uoverskuelige. Sig f.eks.:
  “Her i familien er det en værdi for os, at vi ikke skal føle os alene, når noget er svært. Når vi snakker om det, kan vi forstå og løse problemerne. Ligesom du lærer at børste tænder og spise sundt, skal du lære at have sunde tanker og føle dig glad.”
 2. Støt dit barn i at tolke situationer mere positivt. Når du har anerkendt de negative følelser, kan du sige til dit barn: “hver gang du bliver ked af det, vred osv. er det et signalflag. Du skal kende flagene og vide, hvad de betyder.” Få en snak med dit barn om, hvad du mener, at det kan tænke og gøre anderledes i den situation, der har affødt den negative følelse.

På den måde lærer du dit barn:

 1. at anerkende det, der er svært, i stedet for at undgå det.
 2. at ‘skifte gear’, regulere sine følelser og tro på, at problemer kan løses.

Se klip om sensitive børns indre liv:

Klippet er optaget ved seminaret om Sensitive børn, som følger med vores bog Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke.

Her kan du få mere praktisk inspiration:

Gå videre til kurset om Sensitive børns følelsesliv, seminaret om Sensitive børns selvværd eller online kurset om Sensitive børn.

Forældre kan også have gavn af kurserne i Indre ro og Fra vrede til varme, som ofte smitter positivt af på børnene.
Nye kurser for børn mellem 7 og 12 år er på vej. Skriv til os om dine behov på kontakt@sensitiv.dk

Gå videre til oversigt over alle videoklip fra seminarer.
Gå videre til dobbelt DVD’en med fra sidste seminar om særligt sensitives trivsel med psykologerne Elaine Aron og Lise August.

Sensitive børn – fra sårbarhed til styrke

Bog til professionelle, forældre og bedsteforældre

De to uddrag er fra kapitel fem om sensitive børns følelsesliv:

1. Afvisning af følelser gør sensitive børn sårbare

Vi har tidligere kapitler været inde på, at sensitive børns følelsesmæssige reaktioner er stærkere, særligt i nye og stimulerende situationer. De har brug for mere tid til at vænne sig til nye situationer, de bliver hurtigere udkørte og trætte, når de får mange indtryk, og de bruger længere tid på at falde til ro efter negative såvel som positivt stimulerende oplevelser. Vi har også set, at man tidligere har overset, at sensitive børn er meget følelsesmæssigt påvirkede af afbalancerende og støttende faktorer i det omgivende miljø.

Fordi sensitive børn registrerer nuancer i det omgivende miljø, kan voksne omkring dem til tider opleve, at det er ‘småting’, de reagerer på. De kan komme med velmente råd til barnet om „ikke at tage tingene så nært“, „ikke være så alvorlig“, „ikke tænke så dybt over ting“, „komme hurtigt videre“, „holde op med at være så følsom“ osv. Hensigten er, at barnet vil få det bedre, når det lærer at holde op med at være så påvirket. Men der er risiko for, at sådanne anbefalinger gør det vanskeligere for sensitive børn at forstå, acceptere og regulere den følsomhed, der kendetegner dem.

Barnet kan ikke sige: „Du har ret. Jeg vil bare lade være med at være så påvirkelig.“ Men tilskyndet af voksnes anbefalinger kan barnet alligevel forsøge at afvise, undertrykke og undgå sine følelser, fordi det opfatter dem som forkerte. Afvisning af følelser kan ramme barnets evne til at reflektere og på den måde øge den psykiske sårbarhed

Når sensitive børn, der anstrenger sig for at bekæmpe følsomheden, alligevel bliver ved med at være mere følelsesmæssigt påvirkelige end deres jævnaldrende, kan det udløse selvkritik: „Det er forkert, at jeg er mere følsom end andre børn“, „Hvad er der galt med mig?“, „Hvorfor er jeg oven i købet så mislykket, at jeg ikke kan holde op med at være sådan?“ Hver gang barnet angriber sig selv, vil den indre uro vokse. Selvom barnet er i rolige omgivelser, er det nu overstimuleret indefra gennem det negative fokus.

Selvkritik er fra forskningen kendt som en variabel, der på tværs af normalitet og forskellige diagnoser bidrager til at øge den psykiske sårbarhed (Gilbert et al.2004; Gilbert 2009a). Selvom barnet befinder sig i roligt og positivt miljø, vil selvkritikken udgøre en ‘indre larm’, som i det psykiske rum overstimulerer barnet og aktiverer oplevelsen af at føle sig truet og udstødt.

2. Accept og regulering af følelser styrker sensitive børn
I vores daglige arbejde har vi haft positive erfaringer med at anvende den forståelsesmodel og de praktiske tilgange til følelsesregulering, der anbefales af professor Paul Gilbert fra Derby Universitet…….

Han fortæller:

Hjernen er udviklet gennem evolutionen, og det er ikke barnets skyld, at det er født med et sensitivt nervesystem. Barnet bliver kun mere sårbart, hvis vi bebrejder det, fordi det reagerer kraftigt. Når man i stedet møder et barn med fasthed, varme og medfølelse, vil det forstærke de netværk i hjernen, der er forbundet med beroligende positive følelser, på samme måde, som fysioterapi styrker kroppens muskler. Barnet bliver mentalt stærkt. Det lærer at tage ansvar og klare livets udfordringer i stedet for at bebrejde sig selv.

Det er en hovedpointe i Gilberts tilgang, at hvor skam og selvkritik fremkalder sårbarhed, vil selvaccept og ansvarlighed berolige og styrke. Sensitive børn – og de sensitive voksne omkring dem – bærer ofte på dybe følelser af at være anderledes. Hvordan lærer de at tolke og håndtere de følelser, og hvordan lærer de at regulere følsomheden? Det gælder ifølge Gilbert om at lære at bruge opmærksomheden til at stimulere de rigtige netværk i hjernen.

Opmærksomheden er billedligt talt som fingre, der spiller på hjernens klaver og stimulerer og forstærker forskellige neurale netværk.
Gennem den sociale kontakt kan voksne afbalancere barnets nervesystem, forstærke positive følelser og hjælpe barnet til at udfolde den bedste version af sin personlighed – men det er også muligt for voksne at gøre barnet uroligt og sårbart. Det næste eksempel illustrerer tre forskellige tilgange til at støtte sensitive børn i at regulere negative følelser.

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dig selv – og dit barn – til at håndtere barnets følelsesliv konstruktivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om sensitive børn og følelsesliv i vores meget grundige guide i bogen sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med stressramte børn, er du velkommen til at kontakte os.

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE