Socialt sensitiv og empatisk? Lær hvordan du undgår at blive overvældet af andres følelser

Disse ting er vigtige at vide, sige og gøre

Går andres følelser lige under huden på dig? Og kan du blive træt og overvældet efter sociale samspil?
Er du god til at lytte, og holder andre af at betro sig til dig? Men bliver det indimellem for meget for dig?

Læs artiklen og få gode råd og nyttig viden til at bevare den gode kontakt til andre – uden at miste kontakten til dig selv.

Du kan også lære meget mere via vores bøger, kurser, grupper og seminarer og samtaler:

At være socialt sensitiv er som at balancere på en knivsæg

Balancen kan meget hurtig tippe fra positiv til negativ – medmindre du er skarp på dine grænser.

Positivt set:

Du har let ved at føle, hvad andre føler. Du kan hurtigt fornemme, hvad andre oplever  ‘indefra’ – se verden med andres øjne og mærke verden med andres hjerte.

Hvis du ikke bliver for overvældet, kan din empati berige dig, så du viser medfølelse: dvs. du kan forstå andre og støtte dem, når de har det svært.

Typisk oplever du denne positive medfølelse for andre, når du er god til at afgrænse dig i situationer, hvor det er nødvendigt.

Negativt set:

Du har højere risiko for at blive overvældet af andres negative følelser. Og i værste fald blive udbrændt, så du føler dig tom og kold indeni.

Hvis du ikke holder dig inden for dine grænser, risikerer du at føle dig truet af andres negative følelser. Dvs. at du kan blive nedtrykt, ængstelig, vred, føle dig tom indeni eller urolig, når andre har det svært. I stedet for at vise medfølelse.

Husk, empati er ikke automatisk lig medfølelse.

Du kan som sensitiv have mindre medfølelse end andre, hvis du er stresset, overvældet og føler dig magtesløs.

Typisk når du hertil, fordi du ikke har lært at afgrænse dig fra andres følelser på en sund måde.

Vigtig pointe: Lær at bevare den indre ro og kontakten til dine grænser i mødet med andres negative følelser – så tipper balancen ikke så let til negativ!

Nyttige redskaber til at afgrænse dig, når andre har negative følelser

1.Undgå direkte øjenkontakt

Lad være med at se den anden lige i øjnene. Øjenkontakt gør overførslen af følelser mere stærk og intens. Og sætter din hjerne på et større arbejde.

Øjenkontakten kan gør det sværere for dig at holde din grænse.

2.Styr dit fokus hen på dig selv

Vend bevidst opmærksomheden indad i stedet for at vende den udad. Stil evt. små spørgsmål, der hjælper dig til at få fat i din egen oplevelse og dine grænser:

 • hvad tænker jeg om det? Er jeg enig eller uenig?
 • hvorfor skal jeg vide det her?
 • hvor er min grænse?
 • hvordan undgår jeg bedst at blive mere involveret?

3. Brug din kropsholdning bevidst

Vend dig lidt til en side, så dit bryst-område ikke er helt åbent foran den anden. Denne kropsposition hjælper dig til at bevare fokus på dig selv.

4.Undgå spørgsmål, der inviterer den anden til at åbne sig

Undgå at stille bestemte spørgsmål, der inviterer den anden til at udtrykke flere følelser – f.eks. skal du ikke spørge en kriseramt kollega:

“Hvordan har du det egentlig?” hvis du ved, at du ikke har energi til at lytte.

Du skal ikke spørge:

“Er der brug for hjælp?” hvis du kan mærke, at du har meget få resurser til at følge op.

At undlade at stille disse spørgsmål er især vigtigt, når du selv er på randen af, hvad du magter.

5.Giv dig selv et bevidst valg

Flere sensitive fortæller, at de har følt, at de intet valg havde. De VAR NØDT TIL at stille den slags spørgsmål, når andre udstrålede, at de var i en vanskelig situation.

Hvis du genkender dette, skal du træne dig i at træffe mere bevidste valg. Spørg dig selv: Hvem skal jeg lytte til og være der for? Og hvem ikke? Hvornår? Og hvornår ikke?

Du vil brænde ud, hvis du lever efter en ubevidst regel om, at du altid skal være der for alle, der har det svært.

6.Marker din grænse i samtalen

Dette skal du skrue ned for:

 • smile og nikke anerkendende
 • sende forstående og lydhøre blikke
 • lade der være tavsheder, som inviterer til at tale videre
 • afslutte samtalen med en invitation til, at I taler i dybden senere.

Her er hvad du kan gøre i stedet:

 • give åbent udtryk for, at det gør dig ondt, at du ikke kan stille så meget op
 • venligt beklage, at du har opgaver, aftaler mm. der optager din tid
 • gøre det tydeligt, at du – desværre – er nødt til at afslutte samtalen
 • skifte emne og begynde at tale om dig selv eller om andre ting

Hvis du har svært ved at afgrænse dig, skal du typisk træne disse færdigheder nogle gange før det falder dig helt naturligt.

7.Bevar kontakten til din krop

Hold kontakt til dig selv ved at mærke fornemmelsen af din krop og din vejrtrækning. Når du er overvældet, vil du typisk spænde i kroppen.

Når du slapper af i kroppen, hjælper du dig selv til at bevare kontakten til dine grænser og din naturlige og sunde medfølelse.

8.Anerkend det dybere formål med, at du afgrænser dig

Hvis du bruger redskaberne og opnår det, du ønsker, kan du måske pludselig føle dig utilpas. Hvorfor? Fordi tvivlen melder sig:

Er jeg ikke bare blevet alt for egoistisk?

Husk, at når du afgrænser dig, så gør du det for at værne om din medfølelse – og din evne til at være der for dig selv og for andre.

Mind dig selv om, hvordan det går ud over andre, når du bliver overvældet:

 • måske skælder du ud på din partner eller dine børn?
 • måske får du ikke set dine venner eller din familie nok?
 • måske gør du et dårligt stykke arbejde på et område, du ved fortjener al din positive energi.

Husk, at afgrænsningen ofte bunder i en kærlig intention, f.eks. at sikre:

 • at du klarer dit eget arbejde,
 • at du undgår stress
 • at du har energi nok og undgår at være ‘en tikkende bombe’ i kontakt til andre, der står dig nært.

Skriv en liste med de gode grunde, der ligger bag din afgrænsning. På den måde kan du bedre styre uden om selvkritik, hvis du dømmer dig selv som ‘alt for egoistisk’ – lige så snart du er blevet god til at afgrænse dig og have sunde grænser.

Vigtig pointe:

Når du kan afgrænse dig, får du mere energi til alt det væsentlige i dit liv. Hver gang du siger nej, skal du huske, hvad du i stedet siger ja til.

Kunne du lide denne artikel med gode råd til socialt sensitive, der søger bedre balance i empatien? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev, der udkommer hver 3. uge med lignende artikler.

Anbefalede tilbud

Redskaber til socialt sensitive

Få et stærkere ‘filter’ og nyttige strategier til udfordrende sociale situationer og samspil

Ved dette 1-dagskursus lærer du at berige dine relationer og styrk dig selv før, under og efter udfordrende sociale situationer. Lær at forblive centreret, åben og afgrænset. Læs mere her

Indre ro med hjertekohærens

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

Ved dette 1-dagskursus lærer du enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression. Læs mere her

saerligt sensitiv hjerne, forskning i HSP

Empati og socialt sensitive

Studier med hjernescanning

I et studie af særligt sensitive og mindre sensitive, som blev foretaget med fMRI hjernescanning, undersøgte Elaine Aron og hendes kolleger, hvordan ægtefæller reagerede, når de så på fotografier af deres partners glade, triste og neutrale ansigtsudtryk. Og når de så fotografier af fremmede mennesker med samme ansigtsudtryk.

Det viste sig, at de mest sensitive deltagere i forsøget generelt reagerede stærkere på at se billeder af ansigtsudtryk. Især de nærtståendes ansigtsudtryk påvirkede dem. Den stærkeste respons havde de på partnerens positive ansigtsudtryk.
Hvis forældrenes opdragelse var præget af kærlige grænser og tryghed, viste tilbøjeligheden til at hæfte sig ved det positive især at være styrket.

Når de sensitive så på partnerens negative ansigtsudtryk, kom der aktivitet i de dele af deres hjerne, der sætter adfærd i gang: kort sagt følte de sig hurtigt ansporet til at gribe ind og gøre noget for deres partner. Og dette i højere grad end en mindre sensitiv partner ville gøre. Dvs. den sensitive føler sig hurtigere tilskyndet til at hjælpe.

3 gode råd til at håndtere den sociale følsomhed i parforholdet

Hvis du er sensitiv, vil det typisk trænge dybt ind i dig, når din partner trives og har det godt. Uanset om din partner er sensitiv eller ej.
Det hjælper ikke at lade som om du ikke mærker noget. I stedet skal du tage vare på din sensitivitet, så din empati bidrager positivt i stedet for at belaste jer:

 1. Del positive følelser med din partner: Gør det til et fælles mål at dele så mange positive følelser med hinanden som muligt. Du vil blive endnu mere positivt påvirket af det, end de fleste andre.
 2. Værdsæt din empati: Du skal forstå, hvor meget din indlevelsesevne kan berige parforholdet, i stedet for at tænke, at der er noget galt med dig, som spænder ben for jeres lykke. Din empati åbner mulighed for, at din partner kan føle sig kærligt forstået af dig, og at I kan udvikle en stærk fortrolighed og samhørighed.
 3. Hav realistiske forventninger til din partner: Forvent ikke, at din partner er  empatisk på samme måde, som du selv er – og forvent ikke medfølelse, blot fordi din partner er sensitiv.
  En mindre sensitiv partner er ikke gearet til at opsnappe lige så mange nuancer i den sociale kontakt. Den mindre sensitive er derfor ikke på samme måde skabt til at gå i dybden med ting, og har ofte heller ikke samme trang til det. Vejen frem er, at I begge accepterer forskellen i stedet for at dømme hinanden.
  – Har din sensitive partner et stresset nervesystem vil medfølelsen hurtigt blive ramt. Din partner kan blive smittet af dine følelser og føle sig urolig og oprevet. Der er risiko for, at I går i ‘sensitivt selvsving’ hvor dine negative følelser forstærker din partners – og omvendt.

En kvinde, der deltog ved kurset redskaber til socialt sensitive forklarede:

Tidligere var jeg totalt uden filter, når min mand var i dårligt humør. Jeg tog det hele ind og gik ned med flaget. Nu har jeg allerede fire gange oplevet den befriende følelse af at lade ham være, hvor han er, og selv bevare roen. Det er er meget bedre for os, at jeg tager den tykke hud på end at vi ryger ind i kriser og skænderier.Det er som at have en varm frakke på, når det blæser og er hundekoldt. Jeg føler mig mere varm og beskyttet.

Hvis du vil styrke din indre ro i mødet med andres følelser, anbefaler vi kurserne Indre ro med hjertekohærens og Redskaber til socialt sensitive.

I bogen Sensitive børn og voksne – forstå potentialet og lad det blomstre forklarer vi, hvorfor du som socialt sensitiv og stresset ikke kun skal arbejde på at beskytte dig selv. For at føle indre balance og glæde, har du også brug for at lære at åbne dig for andre igen – men på den rigtige måde: hvor du bevarer et centrum i dig selv og hviler i et indre helle, når du møder andre, der har det svært.

Ønsker du at arbejde med temaet over længere tid, anbefaler vi Indre ro gruppe for sensitive.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER