Eksistentielle spørgsmål

Værdier, valg og mening

Eksistentielle spørgsmål er de spørgsmål, som virkelig betyder noget. Det kan f.eks. handle om værdier eller valg i forhold til partner, familie, arbejde, venner eller religion og tro. Eller måske stiller du en dag spørgsmålet: hvad er egentlig meningen med det hele? – uden at finde et tilfredsstillende svar.

At træde i karakter

Er du ikke er klar over, hvad der har betydning i dit liv, eller lader du være med at følge dine værdier, er det lettere at blive urolig og forvirret. Du gør måske automatisk, som andre forventer, fordi du glemmer at være tro over for dig selv. At træde i karakter indebærer, at du vælger en retning i livet, og at du tør arbejde for det, du tror på, med engagement og realisme.

At være nærværende i nuet

Mange mennesker bruger stor energi på at hænge fast i fortiden eller frygte fremtiden. Samtaler om eksistentielle spørgsmål er en mulighed for at undersøge, hvordan du lever dit liv, og for at acceptere og integrere både de positive og negative sider ved din personlighed. Når du finder større eksistentiel klarhed, bliver det efterhånden lettere at være nærværende i nuet.

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE