Dobbelt DVD’en Særligt sensitive menneskers trivsel

med Elaine Aron og Lise August

Alle med interesse for det særligt sensitive træk bør se denne DVD med ny viden og praktisk vejledning. Den er ikke kun uundværlig for særligt sensitive, deres forældre og partnere. Også fagpersoner, som møder sensitive børn, unge og voksne, vil kunne bruge den i deres arbejde.
– Ted Zeff, ph.d. psykolog og forfatter til Særligt sensitives guide og The Strong Sensitive Boy.

Her finder du:

 1. Kort oversigt over indhold og link til shoppen
 2. DVD-indholdsfortegnelse
 3. Bruger tilbagemeldinger
 4. Eksempler fra DVD’en

Køb DVD

Køb dobbelt DVD med Elaine Aron og Lise August, som indeholder nyeste viden og gode råd til særligt sensitive.

Anbefaling
Alle med interesse for det særligt sensitive træk bør se denne DVD med ny viden og praktisk vejledning. Den er ikke kun uundværlig for særligt sensitive, deres forældre og partnere. Også fagpersoner, som møder sensitive børn, unge og voksne, vil kunne bruge den i deres arbejde.
– Ted Zeff, ph.d. psykolog og forfatter til Særligt sensitives guide og The Strong Sensitive Boy.

Klik på dette link, hvis du ønsker at se et eller flere eksempler fra DVD’en.

 • Særligt sensitive kan finde inspiration og se den alene eller sammen med nærstående.
 • DVD’en er er en fin vej til at give en mindre sensitiv partner udvalgt viden.
 • Forældre til børn på 11-12 år og opefter kan se DVD’en sammen med barnet og få dybe snakke om den.
 • Fagpersoner har også gavn af at se den og evt. udvælge bestemte afsnit til drøftelse ved personalemøder. Læs mere om feedback på DVD’en.

Mod et mindre gebyr kan man i webshoppen også bruge loginzonen og købe DVD via EAN nr. Shoppen har også en zone til biblioteker, der skal udlåne DVD’en.

Om seminaret med Elaine Aron og Lise August

Da Elaine Aron, som er pioner og verdens førende forsker og kliniske psykolog inden for særligt sensitive mennesker besøgte Danmark for første gang, holdt hun et 1-dags seminar i Køabenhavn sammen med Lise August, som blev videooptaget og nu sælges som DVD med danske undertekster.

Elaine Aron holder kun få offentlige seminarer, og kommer kun sjældent til Europa. Seminaret har givet en unik mulighed for at vi i Danmark kunne opleve verdens førende kapacitet inden for særlig sensitivitet. Der var stor tilslutning til arrangementet med 500 fremmødte.

Seminaret gav praktiske råd til at skabe balance i hverdagen, som blev formidlet på en levende og let tilgængelig måde.  Særligt sensitive mennesker har ekstra stor gavn af socialt samvær og nærvær, der er kendetegnet ved varme, forståelse, respekt og ligeværdighed. De kommer også hurtigere end andre ud af balance, når det sociale samvær er præget af kulde, manglende forståelse, konkurrence eller fjendskab. At sørge for social kontakt af den rette type og i den rette mængde er en af de vigtigste måder, hvor særligt sensitive kan opbygge en god livskvalitet og et afbalanceret selvværd.

Seminaret gav en opdateret og helt grundlæggende viden om og forståelse af, hvad der kendetegner den særlige sensitivitet. Forskningen bygger blandt andet på kvalitative interviews, statistiske beregninger og desuden kritiske analyser af tidligere undersøgelser. Der var også en kort introduktion til de nyeste fMRI undersøgelser (en type hjernescanning) af forskelle mellem mennesker med en høj og lav grad af sensitivitet.

Seminaret indeholdt case eksemper og personlige anekdoter, og Elaine Aron uddybede og gav nye vinkler på nogle af de synspunkter, som er præsenteret i de to sidste af hendes bøger: The Undevalued Self, hvor Elaine beskriver selvværd og menneskelige relationer, og Psychotherapy and The Highly Sensitive Person. Formidlet enkelt og lige til at bruge i hverdagen.

Dobbelt-DVD’en:

Særligt sensitive menneskers trivsel

DVD’en er på mere end 2 timers spilletid og indeholder det bedste fra seminaret med Elaine Aron og Lise August.

Disk 1: Seminar med Elaine N. Aron

 1. Intro
 2. Hvad kendetegner det særligt sensitive træk?
 3. Særlig sensitivitet blandt dyr
 4. Hvordan trækket adskiller sig fra indadvendthed og generthed
 5. Hvordan trækket adskiller sig fra det neurotiske træk
 6. Fordele ved at være særligt sensitiv
 7. De særligt sensitive og de nyhedssøgende
 8. Afsæt tid til at slappe af
 9. Skær ned på mængden af indtryk
 10. Om at respektere sine grænser
 11. Sæt fokus på din trivsel
 12. Selvværd
 13. Om at forbinde og måle sig med andre
 14. Særligt sensitive børn og opvækst
 15. Råd til forældre
 16. fMRI-undersøgelser
 17. Eksempel nr. 1 på fMRI-undersøgelse
 18. Eksempel nr. 2 på fMRI-undersøgelse

Disk 2: Seminar med Lise August

 1. Modtagelighed på godt og ondt
 2. Manden på storrumskontoret
 3. Omhu i valg af omgivelser
 4. Om at modtage gode råd
 5. Regulering af følelser
 6. Selvkritik og selvforståelse
 7. Varme og medfølelse
 8. Trussel systemet
 9. “Drive” systemet
 10. Varme systemet
 11. Barndommens betydning: arv og miljø
 12. Særligt sensitive voksne med belastet barndom
 13. Særlig sensitivitet og psykiske problemer
 14. At udfolde styrken ved særlig sensitivitet

Herudover er der 45 minutters optagelse, hvor Elaine og Lise besvarer spørgsmål fra deltagerne:

Spørgsmål og svar med Elaine Aron

 1. Om at få en forståelse for det særligt sensitive træk
 2. Særligt sensitive og håndtering af udfordringer
 3. Særligt sensitive på arbejdsmarkedet
 4. Om at støtte en særligt sensitiv partner
 5. Særligt sensitive børn
 6. Særlig sensitivitet og spiritualitet
 7. Særlig sensitivitet og forskellige lidelser
 8. Sunde relationer for særligt sensitive – om at forbinde og måle sig med andre

Spørgsmål og svar med Lise August

 1. Varme og medfølelse i praksis. Forskel mellem medfølelse og medlidenhed
 2. Særlig sensitivitet og familieliv
 3. Nærtstående til særligt sensitive
 4. Udadvendte og nyhedssøgende særligt sensitive
 5. Særlig sensitivitet og engagement i opgaver
 6. Om at møde livets udfordringer. De svære situationer
 7. Særlig sensitivitet og søvnløshed
 8. Særlig sensitivitet som sovepude? (Er udeladt på versionen med engelske undertekster)

Bruger tilbagemeldinger

Du er velkommen til at skrive til os med feedback på DVD’en og hvad den har betydet for dig.

Den indledende feedback vi har modtaget er, at Særligt sensitive menneskers trivsel:

– indeholder en god kombination af viden, praktiske råd og eksempler.

– formidler velunderbygget viden på en måde, der er passende krydret med liv og humor.

– kan være en stor hjælp, når man ønsker at formidle trækket eller bestemte pointer om trækket videre til andre, som ikke ville læse en hel bog om emnet. F.eks. partner, familie, venner, barnets pædagog eller lærer.

– giver et hurtigt og grundigt overblik over det særligt sensitive træk.

– indeholder flere nye informationer, som man ikke finder i de eksisterende bøger om emnet.

–  minder om nogle af de vigtige pointer, man godt kender, men har brug for at blive mindet om igen og igen.

– giver håb og godt humør, når man oplever livet er svært.

– inspirerer til at lytte til og holde af sig selv.

– giver konkrete og brugbare råd, når man vil tage vare på sig selv.

– kan bruges til undervisning om trækket.

– giver en dybere erkendelse af, hvordan man som særligt sensitiv opnår følelsesmæssig balance.

– styrker selvværdet og forståelsen af, hvor vigtigt det er med gode forhold til andre mennesker.

Her kommer et eksempel på en personlig tilbagemelding, der vedkommer spørgsmålet fra en deltager ved seminaret: er særlig sensitivitet en sovepude?

Jeg har ikke tal på, hvor ofte, jeg har hørt nogen sige “Du er altså lidt underlig” – som regel altid på en kærlig måde fra familie og venner, men det har alligevel ofte givet anledning til stor forvirring, sorg, misforståelser etc. Men jo mere jeg forstår om det at være særlig sensitiv, jo mere går det op for mig, at det er præcis sådan, jeg er. Det handler ikke om, at jeg fra nu af kan gemme mig bag en “diagnose”, som jeg kan slynge om mig med i tide og utide eller, at jeg nu er verdens lykkeligste menneske uden nogen form for problemer, men om en forståelse for og ikke mindst nogle brugbare værktøjer til at håndtere livet.

Det er virkelig en pudsig oplevelse at få en præcis beskrivelse af sig selv og på samme tid dejligt bekræftende, at der er andre som mig!

Klik her, hvis du ønsker at købe en DVD.

Herunder kan du læse mere information om dobbelt DVD’en Særligt sensitive menneskers trivsel med Elaine N. Aron og Lise August.

Tekst fra dobbelt DVD’ens cover:

Særligt sensitive mennesker
Op mod 20 % af alle mennesker er født med et nervesystem, som gør dem ekstra modtagelige for alle indtryk. De er ofte begavede, kreative, og socialt samvittighedsfulde. Andre tegn på særlig sensitivitet er et rigt indre liv og en høj følsomhed over for bl.a.

 • lyde, lys, sult eller smerte
 • andre menneskers stemninger
 • forandringer og tidspres

For at udnytte fordele og overvinde problemer ved det medfødte
træk, kan særligt sensitive have gavn af at lære, hvordan de håndterer overstimulering og sikrer indre ro i hverdagen.

Denne dobbelt DVD indeholder seminaret om særligt sensitive menneskers trivsel, som blev afholdt i København i 2010 for 500 mennesker.

Elaine N. Aron og Lise August introducerer det særligt sensitive træk og besvarer spørgsmål fra deltagerne. Seminaret giver også ny viden, vejledning og inspiration til de, der via bøger og andre kanaler kender emnet på forhånd. Seminaret henvender sig til særligt sensitive mennesker, deres nærtstående, forældre til særligt sensitive børn og mennesker med professionel interesse for området.

Spilletid er 2 timer og 28 min. Disk 1 med Elaine Aron er på engelsk med danske undertekster, disk 2 med Lise August er på dansk.

Musikken er J. S. Bachs Sarabande fra 5. franske Suite, spillet af organist Søren Johannsen, som debuterede i 1995 fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse. Han er organist i Christians Kirken i København og har doneret indspilningen til det gode formål.

Læs indholdsfortegnelsen ved at trykke på linket her

Se eksempler fra DVD’en:
Særligt sensitive menneskers trivsel

DVD’en kan købes via vores webshop.

Barndommens betydning
Klippet handler om barndommens betydning for særligt sensitives trivsel som voksne. Klippet understreger betydningen af tryghed og varme og sætter fokus på, hvordan særligt sensitive ofte har en funktion, der minder om kanariefuglene i kulminerne. De advarer om, hvornår der er fare på færde og det er vigtigt, at lytte og forstå signalerne. Link til klip fra DVD.

Særligt sensitive i arbejdslivet
Klippet handler om særligt sensitive i arbejdslivet. Det tager udgangspunkt i den frustration mange særligt sensitive oplever ved at læse jobannoncer. Klippet understreger betydningen af, at særligt sensitive accepterer sig selv og planlægger et arbejdsliv, der passer godt til den sensitive side. Link til klip fra DVD.

Er særlig sensitivitet en sovepude?
Klippet handler om nogle af grundene til, at særlig sensitivitet sjældent bliver en undskyldning for at trække sig tilbage og ikke involvere sig i livet. Nogle særligt sensitive oplever angst, men angst er en tilstand af at føle sig truet og ikke en sovepude. De fleste særligt sensitive træder i karakter, når de socialt eller moralsk oplever, at andre har brug for hjælp. Ofte har de brug for at lære, at de godt må tage det nødvendige frirum til at passe på sig selv i en overstimulerende hverdag.
Klippet giver også nogle perspektiver på, om Maude fra serien Matador mon var særligt sensitiv.

(Hvis du ikke kan få vist et klip, kan det skyldes at du skal installere Adobe Flash på din computer. Brug linket her.)

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER