Det Sensitive Potentiale – lad dine kvaliteter og fordele fylde mere i hverdagen

Brug din plastiske hjerne og følsomme nervesystem optimalt, forstå styrken i de sensitive træk og få det fulde udbytte af dine fortrin

Eftertænksom kvinde kigger ud og tænker afslappet

Intensivt gruppeforløb med 8 møder

KBH: Afventer nye datoer

Se også gruppe med start 6.02.2020: Slip stress og traumer

Skab varige positive forandringer

Oplev et mere positivt følelsesliv, dybere ro og stærkere modstandskraft

Søger du strategier, der støtter dig i at få mest muligt ud af gaven ved at være sensitiv? Vil du lære at sætte dybe og positive spor i din sensitive hjerne og forme dit nervesystem i en positiv retning? – og ønsker du redskaber, der hjælper dig til at voksne – i stedet for at vakle eller vælte omkuld – når livet udfordrer dig?

Gennem de otte møder i gruppen vil du få nyttige indsigter, lære nye teknikker og fremme personlige udviklingsprocesser, der giver dig et mere positivt følelsesliv, dybere ro i hverdagen og en stærkere modstandskraft i situationer, der udfordrer din sensitive hjerne og nervesystem. Du vil fokusere på vigtige nøgler til at vende svaghed til styrke, uro til ro og sensitive ulemper til sensitive fordele.

Gruppeforløbet vil give dig større frirum til at forstå og bruge dine styrker – og til at fastholde dine fordele under pres. Redskaberne vil bl.a. frisætte resurser til at møde tidspres, komplekse valgsituationer, dine – og andres –  fejl og mangler, skuffede forventninger mm.

Du vil lære, hvordan du undgår, at små og store ‘sten’, du møder på livets vej, kommer til at tynge dig, fordi du bærer den med videre i rygsækken. Og du vil få konkrete værktøjer, der hjælper dig til at ånde lettet op i situationer, hvor du har brug for at bevare kontakten til dig selv og dine resurser, selvom du er under pres .

Dit udbytte

Glad sensitiv kvinde der trives med indre ro og selvværd

Du lærer bl.a.:

  • Hvordan du kan styre dit indre liv – dine tanker, følelser, forestillinger og indre sindstilstande – på en mere kompetent måde.
  • Hvordan du kan styrke din søvn, hukommelse, koncentrationsevne og oplevelse af vågenhed og indre ro i hverdagen.
  • Hvordan du kan fremme oplevelser af mening, formål og at ‘have hjertet med’ i dit daglige liv og i komplekse valgsituationer.
  • Hvad der skal til for at gå fra magtesløshed til mestring, i situationer, hvor du oplever, at din sensitivitet er en ulempe.
  • Hvordan du bevidst kan skabe situationer og livsbetingelser, der gør din sensitivitet til en fordel.
  • Brugen af redskaber, som til dels giver raske bedre livskvalitet, og dels bruges i behandlingen af stress, angst, depression og andre psykiske lidelser.
  • Hvilke vigtige faldgruber, du skal undgå i hverdagen, hvor du på ‘usynlige’ måder risikerer at overstimulere og hæmme dig selv gennem skam, usikkerhed, indre uro og andre blokeringer.

Gruppeforløbets Indhold

Eftertaenksom sensitiv mand i naturen

Lær at forstå og bruge det plastiske i din hjerne

Sen sensitiv er din hjerne og dit nervesystem mere ‘plastisk’ – dvs. lader sig i højere grad forme af livets oplevelser. Modgang, nye situationer, afvisninger, kritik og andre typer stressende hændelser vil ikke bare ‘prelle af’ – men tværtimod gå dybt ind.

Det frisættende er, at din egen måde at forholde dig til, alt hvad du oplever, OGSÅ sætter stærkere spor i din hjerne og dit nervesystem. Dine egne fortolkninger og handlinger kan gøre en endnu mere afgørende forskel, når du er sensitiv. Og det åbner for et yderst værdifuldt potentiale, som gruppeforløbet hjælper dig til at forstå og til fulde drage nytte af i hverdagen.

Forstå dit potentiale – og tag det i brug

En af de fascinerende konsekvenser ved at være sensitiv handler om de unikke mulighed for at tage ved lære af såvel negative som positive omstændigheder i livet.

Fordi du har stærkere følelser end gennemsnittet, er du tilbøjelig til at reflektere dybt over alle dine erfaringer, succes og lykke såvel som fiasko og smerte – dine dybe refleksioner åbner for positiv forandring på en måde, som gør det muligt for dig at gå styrket gennem vanskelige situationer. Gruppeforløbet giver dig praktiske ‘nøgler’ til at få det fulde udbytte af denne gevinst ved at være sensitiv.

“Efter 1-dagskurset i fra vrede til varme indså jeg, at mit sensitive potentiale gik til spilde, fordi jeg så tit blev overvældet af mine følelser. Derfor meldte jeg mig til gruppen, jeg bruger redskaberne hver dag, og det er noget af det vigtigste, jeg har valgt at gøre for mig selv nogensinde. Det er en lettelse fra hjertet at kunne sige, at jeg bruger mit potentiale, og at jeg er blevet tilfreds med at være så sensitiv.”

— Amalie, sensitiv kvinde 36 år.

Psykoterapeut i Sensitiv - Martin AugustGruppeleder

Martin August, dansk pioner inden for sensitivitet, forfatter, ID-Psykoterapeut, medlem af Dansk Psykoterapeutforening, ingeniør, tidl. leder af Stresslinjens psykolognetværk og medstifter af Sensitiv Balance.

Speciale i sensitivitet og i at regulere vanskelige følelser

Martin har specialiseret sig i sensitivitet og i arbejdet med metoder til at skabe positiv forandring. Han har især mangeårig ekspertice inden for strategier til at håndtere vanskelige følelser og bruge dem konstruktivt.

Gruppens formål

Viden, værktøjer og meget anvendelige strategier

Det sensitive potentiale viser dig helt konkrete værktøjer og trædesten til at gøre din sensitivitet til en gave, der beriger dig og andre, i stedet for en belastning, der tynger. I hverdagens krævende situationer kan redskaberne, du lærer at mestre, blive en styrkende genvej til “den bedste udgave” af dig selv og din sensitivitet. Du vil berige nærværet i kontakten til dig selv og til mennesker du holder af.

Er du ramt af stress, angst, søvnproblemer eller depression får du en løftestang i din helbredelse. Søger du mere livskvalitet får du praktiske og meget brugbare værktøjer og indsigter, du kan bruge i alle tænkelige situationer.

“Jeg har tidligere set det at være mere sensitiv som et svaghedstegn – især som mand. Gruppen har været super god for mig, fordi forskningen i alle fordelene og i hjernens potentiale har overbevist mig om, at jeg kan bruge det til noget godt.  For mig har det været vigtigt, at Martin er et godt eksempel på det, han underviser i, og at redskaberne virker, så det ikke bare bliver tom snak.”

— Mads, sensitiv mand 46 år.

Form: Gruppen veksler mellem teori, øvelser, dialog og spørgsmål & svar. Gruppen giver brugbar praktisk inspiration til hverdagen, men deltagere kan ikke forvente, at individuelt tilpasset rådgivning fylder mere end hensynet til hele gruppens proces.

Deltagerantal: Max. 7 deltagere.

Standardpris: 3900 kr.

Nedsat pris: 3400 kr. for studerende, ledige og pensionister.

Materiale: Ud over skriftligt materiale, der sendes 1 uge inden kursusstart, får du under gruppeforløbet også lydfiler med praktiske øvelser.

Sted: Peter Bangs Vej 7A, etage 4, lokale 20, 2000 Frederiksberg. 

Datoer:

Ekstra datoer: Bruges hvis gruppeleder har uventet behov for at aflyse et af de møder, der hører til gruppens almindelige datoer.

Afmelding og ændring: Er mulig frem til to uger inden gruppens startdato og koster 200 kr. Herefter er købet bindende.

Målgruppe

Gruppen henvender sig til alle, som ønsker at arbejde i dybden med effektive ‘værktøjer’ til stressreduktion, følelsesregulering og øge modstandskraft – med særlig fokus på, hvordan du bruger redskaberne i vanskelige situationer.

Metoderne, som vi gennemgår i gruppen, kan desuden være meget virkningsfulde i behandling af angst, depression, stress og forskellige psykiske lidelser.

Deltagelse kræver ingen særlige forkundskaber. Der er ingen anbefalet rækkefølge for deltagelse i Sensitiv Balances forskellige arrangementer.

“Hvert møde i gruppen har givet mig et kick fremad. For mig har det vigtigste været at forstå, at mine tolkninger af svære situationer gør en verden til forskel. Især i hjernen! Jeg har lært mange gode ting om at bruge mig selv og mit liv op til 100 point i stedet for at ligge på sølle 10 point! Det er rigtig rart at være sammen med andre, som også vil videre med sensitiviteten. ”

— Susanne, sensitiv kvinde 54  år.

 

Relaterede tilbud

Vi anbefaler desuden 1-dagskurserne Indre ro med hjertekohærens, Fra selvkritik til selvacceptSelvkontrol for udadvendte og Fra vrede til varme , der er meget egnede til sensitive, som ønsker teknikker og praktisk inspiration til at bevare roen, mens de er i aktivitet og møder udfordringer. Gruppeforløb i Selvomsorg er også et udemærket supplement. Se kalenderen.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til gruppens indhold eller vores 1-dagskurser og individuelle samtaler med fokus
på det sensitive potentiale, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER