Dårligt Humør? 10 Vigtige Ting du Kan Gøre for at Vende Dårligt Humør til Godt Humør

Få viden og effektive strategier, der virker både på kort og lang sigt

Er du ofte i dårligt humør? Få hjælp gennem 10 vigtige strategier, der løfter dit humør, holder dårligt humør på afstand og forbedrer din livskvalitet.

Som sensitiv bliver du mere tynget og belastet af dit dårlige humør – men også tilsvarende mere lettet og beriget, når du lærer at løfte dit følelsesliv på en bevidst og kompetent måde.

1.Accepter følelserne – uden at benægte, undvige, udskamme eller kritisere

Du kan få det endnu værre, når du ikke vil vedkende dig, at du er i dårligt humør. Så vil det dårlige humør hobe sig op som ‘en byld af betændelse’ indeni, vurderer flere forskere, bl.a. fra Berkeley Universitet.

Det gælder billedligt talt i stedet om at ‘fjerne betændelsen’ ved at rense såret og lade det hele. Læs videre og lær mere…

2.Forstå dine følelser – og styr bevidst hen mod et klart og positivt mål

Hvis dine tanker cirkler om de samme problemer igen og igen – uden at finde løsninger – vil det være svært for dig at vende negativ til positiv. Det vil hjælpe dig…

1. at blive klar over, hvilke forskellige negative følelser du har (forskere har vist, at det hjælper at skrive dem ned og/eller at tale med nærtstående om dem) og

2. at overveje konkrete løsninger og handlinger, der afhjælper de problemer, der har forårsaget det dårlige humør.

Lær evt. konkrete strategier ved kurset Slip grublerier, bekymringer og tankemylder.

3.Spis dig glad – vær opmærksom på din kost

Flere studier tyder på at yoghurt og fermenterede fødevarer, som styrker tarmfloraen, kan påvirke dit humør positivt og hjælpe dig til at styre uden om dårligt humør.

Det samme gælder den daglige mængde grøntsager og frugt. Spiser du mere end 800 g. dagligt tyder britiske studier af mere end 80.000 mennesker på, at dit humør bliver bedre.

Husk at den rigtige næring giver hjernens celler liv – hvis din hjerne ‘sulter’ påvirker det dit humør.

4.Søg støtte og modtag forståelse, trøst og opbakning

Det er vigtigt, at du ikke isolerer dig – men istedet knytter sociale bånd. Som følge vil din hjerne udskille mere oxytocin. Og du vil lettere kunne berolige dig selv, når du er frustreret. Derimod vil ensomhed bidrage til, at din hjerne udskiller signalstoffer, der gør dig endnu mere stresset og frustreret.

Er du mand, viser forskningen, at du skal passe endnu mere på med at isolere dig. Mange mænd oplever, at ‘rigtige mænd’ klarer sig selv – men det skaber typisk afstand til dine nærmeste. Og det er ikke en god og effektiv strategi, hvis du gerne vil løfte dit humør.

5.Lad dig ikke kapre af skærmen

Når din hjerne er beskæftiget konstant med facebook, nyheder, youtube, instagram, serier, mails, indkøb på nettet osv. vil det påvirke dit humør.

Forskere har i flere studier fundet ud af, at mange mennesker bagefter oplever en frustration over den ‘spildte tid’. Skærmen kan f.ek holde dig fra følgende aktiviteter, som du med fordel kan dyrke i stedet:

  • Ro, nærvær og afslapning, hvor der sker ingenting (dette aktiverer ‘hvilenetværket’ i din hjerne, som er meget sundt. styrker dig mentalt og løfter humøret)
  • At udtrykke, hvordan du har det – i stedet for at tage mod indtryk. Det kan være på skrift, til andre eller gennem kreativt arbejde
  • At ordne praktiske ting: når rod og uløste opgaver hober sig op, rammer det humøret.
  • At hjælpe andre og lytte til dem: skærmen kan afholde dig fra kontakt til andre mennesker, og det påvirker dit nærvær og livsglæde. At hjælpe andre er en direkte og hurtig vej til positive følelser.

Sørg for, at skærmen bliver et redskab, du styrer – i stedet for at skærmen styrer dig.

6.Kom ud i sollyset – og få nok at drikke

Dagslys øger produktionen af signalstoffet serotonin. Få mest muligt sollys, f.eks. kan du i toget eller på arbejde sørge for at sidde så tæt på et vindue med lysindfald som muligt. Gå tur mens det er lyst.

Overvej at købe et lysapparat – det koster 2.000-3.000 kr., men det virker, når du bruger det 20 minutter om dagen.

Drik nok vand: er du dehydreret, bliver du hurtigt træt, ufokuseret og i dårligt humør. Hvis du vil føle dig frisk og opløftet indeni, er det vigtigt, at du drikker vand.

7.Hav gode søvnvaner

Hvis du ofte er træt og udkørt, når du vågner om morgenen, er søvnen et af de allerførste steder, du skal sætte ind for at bekæmpe dit dårlige humør. Især den søvn du får inden midnat påvirker dit humør markant.

Gå tidligt i seng, lad være med at presse dig selv for hårdt om aftenen. Er du urolig, så lær beroligende teknikker. F:eks. Indre ro med hjertekohærens. Læs også vores artikel med gode råd mod søvnproblemer.

8.Planlæg realistisk, så du både kan hvile og være aktiv

  • Er du organiseret? Lav en liste over de næste opgaver, du skal løse. Det hjælper dig til at være handlekraftig og fokusere på det. du kan nå – i stedet for at bekymre dig om alt det, du ikke kan nå.
  • Planlæg tid til pauser og hvile. God planlægning indebærer, at du hver dag afsætter ca. 40 % af din tid til uforudsete opgaver – og desuden giver dig selv tid til at hvile. Sådan bliver du langt mere effektiv og glad, når du ‘er på og aktiv.’
  • Begræns din arbejdstid. Flere forskere har set, at en arbejdstid over 50 timer om ugen knytter sig til dårligt humør og dårligt helbred. Skær ned på dit arbejde. Lær at lade opgaver ligge til dagen efter, så du ikke kun slapper af, når du har et ‘ryddet bord’.

9.20-30 minutters daglig let motion gør en stor forskel

Selv almindelig gang eller havearbejde gælder. Hvis du går 20-30 minutter kan du forebygge depressioner, og går du 45 min. dagligt i naturen er virkningen mere effektiv end flere former for psykoterapi.

Når du går, vil dine tanker og følelser også bevæge sig, din krop bliver fornyet og forfrisket og dit sind bliver renset. Ved at gå stimulerer du områder i din hjerne, som løfter humøret.

10.Søg hjælp, hvis du har stress, angst eller depression

Husk, hvis du over længere tid føler dig i dårligt humør, kan det være, at du er blevet ramt af stress, angst, depression eller en anden psykisk lidelse. Som sensitiv vil du i givet fald føle dig endnu mere tynget – men du vil positivt set også kunne få endnu større gavn af behandling og professionel hjælp af den rigtige type.

Var du tilfreds med denne artikel om at vigtige strategier til at vende dårligt humør til godt humør? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Ønsker du at følge op?

Test dig selv, hvis du er i tvivl – og søg mere viden. Du kan også skrive til os, hvis du har spørgsmål til vores individuelle samtaler, 1-dagskurser eller gruppeforløb, som på forskellige måder kan hjælpe dig – eller dit barn – til at få et mere positivt følelsesliv.

Anbefalede arrangementer

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at vende vrede til varme er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER