Sensitive Børn 0-1 År

10 typiske kendetegn og nyttige anbefalinger til en god start på livet

Ensomme barn

Hvordan genkender du et sensitivt barn 0-1 år? Og hvad kan du gøre for at støtte og styrke, så barnet udfolder sit positive potentiale?

Her i artiklen kan du læse om 10 typiske kendetegn og få praktiske fif og anbefalinger.

Læs mere her om vigtige emner for sensitive børn og voksne

Sensitiv baby – genkend sensitive børn 0 – 1 år

De ti tegn hjælper dig til at forstå et sensitivt barn mellem 0-1 år og kan bruges sammen med testen “Er dit barn særligt sensitivt?” og listen med kendetegn.

Ti typiske kendetegn

Det særligt sensitive barn er født med et nervesystem, der er mere følsomt og dybt bearbejdende – derfor lægger barnet mærke til små ting, andre børn ikke bemærker, og det kan hurtigere blive overstimuleret af indtryk.

Det sensitive barn 0 – 1 år….

1. har god og dyb øjenkontakt – barnet virker meget “på”, som om det lægger mærke til meget og f.eks. følger mors bevægelser meget nøje rundt i rummet.

2. har tit behov for at vende ansigtet væk før andre børn.

3. søger tryghed og det velkendte. Det ønsker f.eks. ikke at “gå på fra arm til arm” hos familie og venner. Det vil helst blive hos de omsorgspersoner, det kender godt (udadvendte og nyhedssøgende sensitive børn vil til tider godt “gå fra arm til arm”, men bliver meget udmattede og berørte af det).

4. virker meget påvirket af stemningen i familien – bliver ekstra uroligt, hvis den far og mor er i dårligt humør, og virker ekstra tilfreds, når far og  mor  er i balance.

5. græder mindre end andre børn, når det er tilpas stimuleret, og mere end andre børn, når det er overstimuleret.

6. er mere tilbageholdende i nye situationer end andre børn – det vil gerne kigge på inden det deltager (udadvendte og nyhedssøgende sensitive børn kaster sig ud i det nye, men er mere påvirkede af det).

4. virker meget påvirket af stemningen i familien – bliver ekstra uroligt, hvis den far og mor er i dårligt humør, og virker ekstra tilfreds, når far og  mor  er i balance.

5. græder mindre end andre børn, når det er tilpas stimuleret, og mere end andre børn, når det er overstimuleret.

6. er mere tilbageholdende i nye situationer end andre børn – det vil gerne kigge på inden det deltager (udadvendte og nyhedssøgende sensitive børn kaster sig ud i det nye, men er mere påvirkede af det).

7. har svært ved at falde til ro, spise og/eller sove, når der er sket meget, eller når der er forandringer. Sover lettere i slynge, hængende vugge eller ved hud mod hud kontakt, hvor nærhed og vuggende bevægelser ligner bevægelser fra livmoder

8. er mere påvirket af varme, kulde, støj, sult, tørst, smerte, træthed, tøj, der kradser eller en våd ble.

9. kan reagere negativt på at blive “kvikket op” med en begejstret stemme, farvestrålende babyting og uroer, energiske lege, cafebesøg, babysvømning, mødregrupper og udflugter. Barnet søger ro, fred, tryghed og mindre stimulation. (Udadvendte og nyhedssøgende sensitive børn kan nyde det, men er mere påvirkede og har brug for mere ro bagefter.)

10. kan blive mere forskrækket, f.eks. over en høj og skrap stemme, lyden af køkkenmaskinen eller støvsugeren eller over en ny og anderledes smagsoplevelse.

Disse 10 tegn er ikke en formel test, men en række konkrete eksempler, som forældre og fagpersoner typisk genkender hos et sensitivt barn mellem 0 – 1 år. Alle babyer er sensitive, fordi hjerne og nervesystem er i kraftig udvikling, men det sensitive barn er endnu mere sensitivt sammenlignet med jævnaldrende.

Samtaler om parforhold og kærlighed

5 gode råd til forældre

Mange forældre har oplevet en dyb virkning af disse råd, men sensitive børn mellem 0 – 1 år er forskellige, så brug din sunde dømmekraft. Tag de råd du kan bruge og lad roligt de andre ligge.

1.Skær ned på stimulation i hverdagen

Rådet er især vigtigt, hvis barnet græder meget. F.eks. fjern noget af det farvestrålende legetøj, undgå urolige lyde, gør færre forsøg på “opkvikning”, brug meget blødt stof på tøj og sengetøj, vær mere opmærksom på temperaturen i rummet og badevandet. Tal med bedsteforældre, familie, venner eller andre mødre i mødregruppen om, at barnet skal beskyttes fra stimulation, når I er sammen. Skær evt. ned på udflugter. Nogle babyer har brug for at være alene, hvis de er meget overstimulerede. Læg i givet fald din baby i et mørkt og stille rum, læg dig ved siden af og lad hånden hvile på dit barns krop. Lav evt. selv beroligende åndedrætsøvelser eller visualisering, som giver dig balance.

2.

Skab et liv, der minder om livet i livmoderen.

Lad barnet bruge lang tid på at sidde roligt i en tryg favn. Undgå for meget skarpt lys. Hvis ryggen kan holde til det, bær barnet i en slynge, hav meget kropskontakt og hud-mod-hud kontakt. Giv ekstra meget tryghed og ro, når dit barn skal sove. Hold faste rutiner i løbet af dagen. Vær selv så rolig og afslappet som muligt. Del positive følelser af ro, nærvær og varme i kontakten med dit barn og brug lang tid på aktiviteter, så dit barn oplever mindre tidspres

3.Din sensitive baby er meget opmærksom på dine og andres følelser.

Udtryk dig og lad dit ansigt og dine ord vise din baby, at du ved, hvad hun eller han føler, og hvad du selv føler. Vis indlevelsesevne og forståelse for dit barns signaler, følelser og grænser – læg mærke til, hvordan dit spædbarn udtrykker ønske om kontakt og mere stimulation og omvendt om beskyttelse og mindre stimulation. Alle spædbørn har brug for den slags lydhøre opmærksomhed, men det sensitive spædbarn er endnu mere påvirket af den – både på godt og ondt.

4. Vær meget omhyggelig i valg af pasning til dit barn uden for hjemmet

Søg et miljø, hvor der er lagt vægt på ro, varm kontakt og trygge rutiner. Det sensitive barn har brug for en hverdag med en høj grad af forudsigelighed, samhørighed og nærvær – og mindre behov for stimulation, udfordring og nye oplevelser end de fleste andre børn. Indstil dig selv og hele familiens skema på, at dit sensitive barn skal bruge mere tid til indkøring ved start i vuggestue eller dagpleje. Hvis det er muligt at vente med start af pasning uden for hjemmet og/eller nedsætte antallet af daglige timer uden for hjemmet, har dit sensitive barn tit gavn af det.

5.Søg hjælp, hvis du er bekymret over kraftige reaktioner

Er du urolig, fordi dit sensitive spædbarn græder meget, er meget tilbageholdende, reagerer meget stærkt på tøj, der kradser, har svært ved at sove/urolig søvn eller har vanskeligheder ved at spise?

I givet fald er det en god ide at søge hjælp hos en børneergoterapeut, børnefysioterapeut eller osteopat med speciale i børn. Disse fagpersoner kan hjælpe med at afklare, om dit sensitive barn også har sanseintegrationsproblemer. De kan f.eks. anbefale brug af kugledyne, afbalancerende øvelser og/eller stimulerende terapi med børste og tryk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive børn og deres forældre gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER