Sensitive & karriere: udfordringer, anbefalinger og guide til at formulere dine styrker

Typiske udfordringer i arbejdslivet og guide til at formulere dine styrker

Sensitiv kvinde i arbejdsskjorte med redskaber til arbejdslivet

Har du brug for nyorientering?

Den sociale indlevelsesevne og påvirkeligheden kan både berige og belaste. Dvs. at nogle af de kendetegn, som giver dig talenter også kan give dig vanskeligheder.

Har du valgt erhverv uden at tage højde for din sensitivitet kan du typisk:

 1. Savne dybde og kompleksitet i et ‘overfladisk’ job.
 2. Savne mere mening eller moralsk kald, hvis du ikke befinder sig et sted, der har et godgørende formål.
 3. Være påvirket af forældre, venner eller partner til at vælge et erhverv, som de synes passer godt – i stedet for at lytte til dine egne behov og drømme.
 4. Vælge et arbejdsområde, du er engageret i, men hvor arbejdsbetingelserne er for overstimulerende til, at du reelt set trives.
 5. Have større behov end andre for at “skrue ned” for arbejdslivet, når du stifter familie

6 gode råd til hvad der kan hjælpe dig i processen med at nyorientere dig:

Det kendetegner sensitive, at de mere ofte end de fleste andre søger at nyorientere sig i arbejdslivet. I en sen alder starter de nye studier eller skifter til en helt ny branche. Eller de vælger en ny arbejdsform, f.eks. som selvstændig.

Og der skal ofte flere forsøg til før der opstår tilfredshed. Mange arbejdsskift kan undgås, hvis du vænner dig til at medtænke din sensitivitet, når du vælger din karriere.

Hvad kan hjælpe i processer, hvor du nyorienterer dig i arbejdslivet?

 1.  Som sensitiv vil du bearbejde skift og forandringer med større dybde – og det kræver energi! Giv tid og plads til forandringen. Pres ikke dig selv på for mange andre områder samtidig.
 2. Opsøg mennesker, som kan give støtte og inspirere til at bevare fokus på den nye retning. Tal evt. med andre, der har prøvet et tilsvarende skift.
 3. Vær realistisk omkring dine grænser. Sensitive trives f.eks. ofte som selvstændige, fordi de kan tilrettelægge deres arbejde selv. Men hvis økonomien er for usikker, vil man som sensitiv også være ekstra modtagelig for uroen ved en usikker økonomisk situation.
 4. Nye miljøer og situationer er mere overstimulerende for et  sensitivt menneske end for andre. Vær opmærksom på, at din følelsesmæssige reaktion på et nyt studie eller arbejdssted kan være farvet af overstimulering. Giv de nye indtryk tid til at bundfælde sig, inden du vurderer, hvad du kan og ikke kan.
 5. Styr uden om selvkritik, hvis den nye løsning, du tænkte skulle give tilfredshed, ikke virker holdbar. Det er normalt at skulle igennem flere forsøg.
 6. Har du en mistanke om at “nissen flytter med” hver gang du skifter retning? I givet fald kan du med fordel se nærmere på dine adfærdsmønstre og sætte fokus på at forandre dem snarere end at skifte job eller studie. Sæt konkrete mål for dig selv og arbejd målrettet med at ændre din egen adfærd inden for en prøveperiode på f.eks. 6 måneder.

Ofte kan du forbløffe dig selv, når du ser, hvor meget din egen indsats kan sætte din trivsel i vejret.

Guide til at formulere dine styrker

Typisk kan du som sensitiv – især hvis du også er introvert – have svært ved at finde de rigtige ord til at formulere dine styrker. Især hvis du er vokset op i et miljø, hvor dine træk og kendetegn er blevet anset for at være negative.

Her kommer 20 eksempler, som kan give dig inspiration til, hvad du kan sige, når du skal omtale dine positive kvaliteter – ved jobsamtaler, møder og i dit netværk. Det er næppe sikkert, at du genkender alle styrkerne, for vi er alle forskellige.

Vælg de formuleringer, der vækker genkendelse og genklang og lad resten ligge. Brug pointerne aktivt og form dem med dine egne ord, så det føles naturligt og ikke påtaget.

 1. Jeg er god til fornuftig planlægning af arbejdstiden, hvor jeg bruger mine resurser optimalt. (Som sensitiv/introvert holder du typisk af muligheden for selv at planlægge sit arbejde).
 2. Jeg lægger vægt på at prioritere skarpt og sikre fuldt fokus på de vigtigste opgaver.  (Som sensitiv/introvert ønsker du typisk at fokusere på én opgave frem for at multitaske).
 3. Jeg arbejder meget koncentreret og kan holde opmærksomheden på ting over længere tid. Jeg har ikke brug for så mange pauser og afbrydelser for at hente inspiration og energi. (Som sensitiv/introvert bliver du typisk mere forstyrret af afbrydelser end andre. Du kan bedst lide ”de lange stræk”, hvor du er i flow med en enkelt opgave).

4.    Ved at være grundig og struktureret får jeg løst problemer på forhånd og undgår ineffektive ”brandslukninger”. (En af sensitives/indadvendtes største forcer er, at du ikke bare skøjter hen over deltajer. Men ordet grundighed får ofte en rød alarmklokke til at ringe pga. frygt for tidsforbrug – medmindre du kan argumentere for, at grundigheden faktisk sparer tid).

5.    I gruppearbejde er jeg god til at bidrage med en struktur, som sikrer, at de forskellige medlemmers resurser bliver brugt godt (som sensitiv/introvert fungerer du typisk bedst i grupper, hvor møder og arbejdsprocesser er strukturerede.)

6.    Jeg er god til at træffe beslutninger, hvor der tages højde for komplekse forhold. (sensitive/introverte tænker før de taler og handler – og styrer uden om mange fejltagelser).

7.    Vedholdenhed er et af de fortrin, som især gør mig velegnet til xxxx (Hvor udadvendte mister tålmodigheden er de sensitive/indadvendte typisk bedre til at klare faser med ”rugbrødsarbejdet” og de lange seje træk, som får et projekt frem til mål).

8.    Det er en af mine største forcer at jeg er god til at stille de rette spørgsmål, lytte og omsætte det jeg har lært til praktiske resultater. Det gør mig god til xxxx -f.eks. at afdække kundebehov, lede et møde, gennemføre et projekt. (Som sensitiv/introvert taler du typisk mindre og lytter mere – det skal fremhæves som en styrke og en ”velovervejet strategi” snarere end som en svaghed)

9.     Jeg udmærker mig i forhold til at se, hvornår arbejdsprocesser kan gøres mere smidige og effektive. Jeg er god til at komme med konkrete forslag, som giver positive resultater. (Sensitive/introverte har typisk brug for mere ro og forudsigelighed end mindre sensitive/udadvendte for at undgå stress. De bliver mere negativt påvirkede af uro, ”hovsa-løsninger” og tidspres. I stedet for at sige”jeg bliver let stresset, jeg har svært ved at klare tidspres, støj osv” kan du fremhæve egne evner til at optimere processer og finde løsninger, der gør alle mere effektive).

10.    Jeg har mange udadvendte kompetencer. F.eks. er jeg god til at xxxxx – oplære nye medarbejdere, undervise, betjene kunder på en venlig måde etc. (som sensitiv/introvert kan du måske hurtigt ”miste modet”, når der efterspørges udadvendthed i en jobannonce. Men i mange tilfælde er det udadvendte kompetencer snarere end en udadvendt personlighed, der ønskes).

11.    Jeg har mange resurser inden for skriftlig kommunikation. (Som sensitiv/introvert holder du i reglen mere af at kommunikere skriftligt end mundtligt).

12.     Jeg er en god og loyal kollega, som lægger vægt på at holde aftaler og skabe et godt samarbejde (Som sensitiv/introvert er du typisk mere hensynsfuld og forstående over for andre. Til tider betyder det, at du ”lader andre komme først” eller som den samvittighedsfulde ordner de problemer, som andre har skabt).

13.    Jeg er god til at motivere mig selv (Som sensitiv/introvert har du typisk mindre behov for anerkendelse udefra. Det er ikke ensbetydende med, at din arbejdsindsats ikke skal anerkendes, men typisk er det din indre tilfredsstillelse, som især giver arbejdsglæde).

14.    Jeg formår at bidrage med selvstændige præstationer og nytænkning, som gavner fællesskabet (Sensitive/indadvendte arbejder godt på egen hånd, men ord som selvstændighed og nytænkning kan vække uro, medmindre du samtidig giver udtryk for at være ”holdspiller”. )

15.     Jeg er god til at tage ved lære af fejltagelser og derved sikre, at de bliver springbræt til forbedringer (Som sensitiv/indadvendt vil du typisk være mere tilbøjelig til at overveje, hvorfor fejlen opstod, hvad det var, der ikke virkede og hvad der kan gøres anderledes fremover).

16.    Jeg har stor ekspertice inden for xxxxx (som sensitiv/introvert vil du typisk fordybe dig i visse arbejdsområder, og en naturlig følge er, at du bliver ekspert på dem. Denne ”ekspertrolle” er nyttig og åbner typisk mange døre i arbejdslivet).

17.    Jeg har et nøje udvalgt netværk, som jeg bruger meget fokuseret og målrettet (som sensitiv/indadvendt kan du typisk ”frygte” receptioner, hvor du skal tale flygtigt med mange.)

18.    Jeg er diplomatisk og velovervejet i konfliktsituationer (Sensitive/introverte vil typisk søge at undgå åbne konfrontationer og løse konflikter på fredsommelige måder).

19.    Jeg har en meget høj grad af ansvarsfølelse og er meget pligtopfyldende (sensitive/indadvendte ”vinder på den lange bane”, fordi de gradvist opbygger et godt ry som ”den stilfærdige, som man virkelig kan regne med”)

20.    Jeg har sans for nuancer og detaljer, som jeg formår at integrere med overblik og analytisk tænkning (Senistives/indadvendtes intellektuelle styrke og dybde er en af de forcer, der typisk kan bringe dem langt i arbejdslivet).

Anbefalede tilbud

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

5 gode råd til sensitive i arbejdslivet

1. Få en dybere forståelse for de fordelagtige sider af din sensitivitet:

f.eks. indlevelsesevne, evne til at registrere og sætte ord på følelser, modtagelighed for naturens skønhed, musik, kunst eller dyr, moralsk omtanke, at træffe velovervejede beslutninger.
I hvilke situationer kommer de “lyse sider” af din følsomhed frem? Planlæg bevidst at skabe flere af den type situationer – hver dag, hver uge, hvert år.

2.Kend dine reaktioner på at være overvældet

Lad være at dømme dig selv eller andre negativt ud fra den slags situationer. Det vil skabe mere uro i nervesystemet.

Brug i stedet din refleksionsevne fornuftigt og tag ved lære af situationen på en konstruktiv måde, der ruster dig bedre til at møde en lignende situation i fremtiden.

Lær eksempelvis hvordan du 1. forebygger overstimulation, 2. håndterer den, når den alligevel indfinder sig og 3. finder ro og indre balance bagefter.

Se også kurserne i Indre ro og Fra selvkritik til selvaccept.

3.Hav respekt for dine grænser

Lær at kommunikere positivt og løsningsorienteret om det.

Det er et biologisk vilkår, at man som særligt sensitiv kan blive generet af ting, som ikke på samme måde “går andre på nerverne”. Når du ikke forventer, at andre automatisk forstår din følsomhed, kan du lettere styre uden om at blive skuffet og såret.

Oplev i stedet indre ro ved at acceptere, at alle andre ikke oplever verden ligesom du gør.

4.Bliv ekstra skarp til at prioritere

Det er typisk, at særligt sensitive mennesker har behov for mere ro og fordybelse i hverdagen for at kunne trives: afsæt ekstra tid til at “nørkle med ting, sysle rundt derhjemme”, så du falder til ro.

Når du siger fra til flere ting end de fleste andre, er det ikke for at få et “kedeligt liv”. Gode fravalg vil typisk være svære. Men de kan give dig mere energi til det, der virkelig er væsentligt for dig.

Det er især vigtigt for de særligt sensitive, som samtidig også scorer højt på udadvendte og/eller nyhedssøgende personlighedstræk. Ved denne kombination af personlighedstræk søger man oplevelser og stimulation, men alligevel har den sensitive side af personligheden brug for ro i hverdagen. Læs om kurset selvkontrol for udadvendte sensitive.

5.Bliv klogere på din sensitivitet

Der er ikke én vej, der passer til alle: er man f.eks. sensitivt A-menneske og kuldefølsom er man det i ekstra høj grad. Men omvendt kan man også være sensitivt B-menneske og varmefølsom og være påvirket af dette i meget høj grad. Husk, at det særligt sensitive træk blander sig med andre nedarvede personlighedstræk.

Desuden tyder flere undersøgelser på, at du som sensitiv på godt og ondt er mere påvirket af de oplevelser du har haft gennem barndommen og senere i livet. Læs mere.

Der er stor forskel på forskellige særligt sensitive mennesker. Brug tid på at få erfaringer og finde gode svar på spørgsmålet: hvad passer til mig?

Du kan teste din og dit barns sensitivitet her.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve med viden og gode råd her

5 gode råd til nærtstående

 1. Accepter forskellen. Lad være med at kræve at den særligt sensitive holder op med at være følsom eller bliver samme type som du selv er.
 2. Husk at indtryk, situationer og aktiviteter, du selv holder af, kan være trættende for den særligt sensitive.
 3. Find måder at være sammen, som passer jer begge godt (f.eks. når partnere skal vælge ferie, eller venner vælger hvilken film de skal se etc…)
 4. Når særligt sensitive er overvældede af indtryk, dukker de værste sider op – et time-out uden indtryk hjælper dem til at vende tilbage til ”bedste udgave af sig selv”.
 5. Værdsæt alle fordelene ved at kende et særligt sensitivt menneske: f.eks. kreativiteten, medfølelsen, dybden osv.

Vi håber, at disse råd kan give lidt inspiration med på vejen, men at læsere af hjemmesiden samtidig husker, at det vigtigste er at forstå det særligt sensitive træk på et dybere niveau.
Forståelsen gør det muligt hele tiden at vurdere situationen på en nuanceret måde – og så opfinde og udvælge de løsninger, som passer bedst til den enkelte og til sammenhængen.

Arbejdsskift og om at finde den rette niche

Sensitive bruger i reglen længere tid på at finde den rette niche i arbejdslivet end de fleste andre.

De stiller oftere spørgsmålet: Er jeg på den rette vej?

I temaet kan du læse mere om de udfordringer sensitive møder, når de har valgt en karriere uden at tage højde for deres følsomhed.

Der er også nogle gode råd til særligt sensitive, som er i en nyorienteringsfase.

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbreve med viden og anbefalinger her

Hvad kan du ellers gøre?

-Vores dobbelt DVD med viden og gode råd kan give dig praktisk inspiration til hverdagen. Læs mere eller køb her. Se den evt. sammen med din partner, dit barn (fra barnet er 11-12 år) eller andre nærtstående. Det giver ofte anledning til nogle dybe samtaler om personlige emner, som har betydning for kontakten.

-Vores kurser kan hjælpe dig til at finde indre ro , skrue ned for selvkritik og acceptere dig selv og styrke dig selv via selvomsorg.

-Kurset om flow i arbejdslivet giver dig viden om, hvordan du skaber positiv forandring i din hverdag på jobbet.

-Hvis du har sensitive børn kan vi anbefale seminarerne om særligt sensitive børn og sensitive børns selvværd. På 1-dagskurset om sensitive børns følelsesliv lærer du nogle af de mest virkningsfulde redskaber fra vores forældrerådgivning.

Er du kontorets kanariefugl?

I tidligere tider tog kulminearbejdere en kanariefugl med ned i minerne. Hvis der kom giftige gasser, ville de sensitive fugle være de første, der gav lyd fra sig, og kulminearbejderne kunne skynde sig op, inden de blev forgiftet. Kanariefuglen som et billede – blandt mange andre – på den sensitive modtagelighed er vigtigt. Pointen er ikke, at de sensitive er de sårbare.

Pointen er, at hvis vi lytter og sætter ind i tide, kan alle få gavn af de sensitives evne til at se og mærke, hvad der ikke fungerer og gøre noget konstruktivt og fremadrettet for at løse problemer.

Vi henviser til en artikel i DJØF bladet, som sætter et fint og nuanceret fokus på sensitive menneskers udfordringer og muligheder på kontoret. Artiklen indeholder gode råd og vejledning til, om og hvordan det er en god ide at tale om sin sensitivitet på arbejdspladsen. Læs hele artiklen her (forsiden og s.14).

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev via linket her.

Hvad kan du ellers gøre?

-Kurset om flow i arbejdslivet giver dig viden om, hvordan du skaber positiv forandring i din hverdag på jobbet.

-Vores dobbelt DVD med viden og gode råd kan give dig praktisk inspiration til hverdagen. Læs mere eller køb her. Se den evt. sammen med din partner, dit barn (fra barnet er 11-12 år) eller andre nærtstående. Det giver ofte anledning til nogle dybe samtaler om personlige emner, som har betydning for kontakten.

-Det introducerende kursus Sensitiv med overskud giver dig en dybere forståelse af din sensitivitet og af hvad man kan gøre i hverdagen.

-Vores kurser kan hjælpe dig til at finde indre ro , skrue ned for selvkritik og acceptere dig selv.

Fokus på sensitive mennesker, der er sygemeldte

I samarbejde med Psykiatrifonden er der nu udviklet et kursus til sagsbehandlere og rådgivere, der møder sygemeldte sensitive mennesker i kommuner og jobcentre. Kurset sætter fokus på særlig sensitivitet i arbejdslivet: hvordan kan man genkende sensitivitet og skelne det medfødte træk fra psykisk lidelse? – hvilke betingelser gør det muligt for sensitive mennesker at trives og bruge de positive sider af trækket? Hvad er vigtigt at fokusere på i rådgivningen af den særligt sensitive borger, der er sygemeldt?

At brænde – uden at brænde ud

Den generelle tilbøjelighed blandt særligt sensitive er ønsket om, at arbejdslivet skal give mening: at man skal bidrage til at fremme positive værdier i samfundet og have “hjertet” med i forhold til kolleger og andre man møder på sit arbejde. Dette gælder også for særligt sensitive, der indtager lederroller. Af andre opleves de særligt sensitive ofte som meget samvittighedsfulde, loyale og pligtopfyldende. For mange særligt sensitive er det et vigtigt tema at kunne brænde for en sag – uden at brænde ud.

Der er både fordele og ulemper

Når sensitive mennesker er sygemeldte kan de midlertidigt se bort fra mange af deres styrkesider. De befinder sig i en sårbar situation, og situationen påvirker deres syn på sig selv. Her er det ekstra vigtigt at bevare et nuanceret billede af det sensitive træk, som både tager højde for fordele og ulemper. For mange sensitive er det under en sygemelding vigtigt at forberede sig på, hvordan de vil – og ikke vil – kommunikere om deres sensitivitet i et fremtidigt arbejdsforhold.

Bidrag med erfaringer

Vi inviterer alle sensitive, som har været sygemeldte, f.eks. med stress, angst og depression, til at skrive til os om positive og negative erfaringer fra mødet med sagsbehandlere. Jeres erfaringer og gode råd kan i anonym form blive inddraget i undervisningen og gavne andre i en lignende situation. Skriv til os på kontakt@sensitiv.dk

Social sensitivitet i arbejdslivet

Social sensitivitet indebærer fordele

Fordelen ved at forstå mennesker og leve sig ind i deres situation, kan bruges på talrige måder i arbejdslivet. Det er ikke kun en oplagt fordel inden for omsorgsarbejde. Den sociale situationsfornemmelse kan også udfolde sig positivt i det kollegiale samarbejde, inden for ledelse, og på en række andre arbejdsfelter, eksempelvis i servicefag og i salgsarbejde. Nogle af de områder, hvor sensitive mennesker ofte udmærker sig takket være den sociale sensitivitet, er en høj grad af:

– ansvarlighed: man følger projekter til dørs og har øje for opgaver, som andre ikke når at løse

– samvittighed: man ønsker at udføre opgaver ordentligt og redeligt og har en høj moral i forhold til leder og kolleger

– loyalitet: ofte er særligt sensitive de sidste som taler negativt om andre. De søger at holde aftaler, både skrevne og uskrevne

– omsorg: i mødet med andre som har det svært, vil sensitive generelt være mere forstående og omsorgsfulde

– indlevelsesevne: evnen til at forstå, hvorfor andre føler, tænker og gør, som de gør

Der kan tilføjes andre punkter til denne liste, som bidrager til, at mange sensitive opbygger et godt socialt omdømme i arbejdslivet.

Gode råd til at sætte fordelene mere i spil

 1. At lave en grundig beskrivelse af de situationer, hvor den sociale sensitivitet er givende og gavnlig. Ofte kan man selv være “blind” for de positive sider og “tage det for givet”. Når man – med behørig ydmyghed – har erkendt de positive sider og kan sætte ord på dem over for sig selv og andre, står man ofte stærkere i situationer, hvor man skal søge nyt job eller forhandle. Man vil bedre kunne opnå privilegier, der gør det muligt at kompensere for prisen, man kan betale for den sociale følsomhed: f.eks. overvældelse, træthed mm.
 1. Undersøge, hvordan og hvornår de positive sider kan sættes endnu mere i spil. Mere trivsel i arbejdslivet opnås ikke kun ved at løse problemer, der er forbundet med at være socialt sensitiv. Det opnås også ved systematisk at gøre mere af “det, der virker”.Sæt derfor konkrete mål for at bruge den sociale sensitivitet positivt i flere situationer hver dag, igennem ugen, måneden og året.
 1. Tag ved lære af andre socialt sensitive, som er positive eksempler for dig. Hvem kender du andre end dig selv, som også er socialt sensitiv? Er der nogen, som du oplever, er værd at efterligne og tage ved lære af?

F.eks. betragtede en socialt sensitiv underviser andre undervisere med stor indlevelsesevne, som var

gode til at sige fra, når nogle af de studerende “fyldte for meget”.

Hvad gør man, hvis man har svære erfaringer bag sig?

Sensitive mennesker, der har mødt modgang i livet, f.eks. afvisning fra forældre eller mobning i barndommen, i skole eller konflikter på et tidligere arbejdssted, kan i arbejdslivet til tider “genopleve” nogle af de gamle smertefulde temaer.

 1. For mange socialt sensitive er selve klimaet på et arbejdssted vigtigere end det konkrete arbejds-område. Vær ekstra omhyggelig i valget af arbejdssted, afdeling og leder. Det kan f.eks. have større konsekvenser for et socialt sensitivt menneske, hvis prisen for at arbejde med det, man brænder for, er at “ofre det sociale”.
 2. Arbejder man inden for omsorgsarbejde, er det vigtigt at få styrket sin evne til selvomsorg, så man undgår, at udbrændthed er prisen for at give omsorg til andre. Hvis man generelt er socialt overstimuleret på arbejde, er det ekstra vigtigt at give plads til “åndehuller” privat.
 3. Forstå hvilke livshistoriske temaer, som bliver vakt i den sociale kontakt. Kan man “placere” følelserne, der vækkes, giver det ofte mere overskud til at håndtere de dilemmaer, som de indebærer. F.eks. fandt en mandlig mellemleder ud af, at hans nye chef mindede om en stedfar, han havde følt sig utryg ved. Han opsøgte i den efterfølgende periode en erfaren mentor, som lærte ham sociale strategier til at tackle kontakten med chefen. Ligesom sensitive mennesker er mere følsomme over for socialt belastende forhold på arbejdsstedet, er de også mere modtagelige over for støtte, positiv feedback og gode sociale arbejdsforhold. Det gælder om at vælge arbejdsmiljøet med omtanke og opbygge mange personlige livsstrategier, som gør den sociale sensitivitet til en bonus.

Selvomsorg giver styrke

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Læs mere her

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression. Læs mere her

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dig selv – og dit barn – til at håndtere den sociale sensitivitet konstruktivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om stress og sensitive børn i vores meget grundige guide i bogen sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser for sensitive og individuelle samtaler omkring arbejdsliv, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER