gode raad introverte i parforholdet
Kærlig familie danner hjerte med armene og har empati og respekt for andre