Hvorfor bekymrer du dig? Test dine tanker – og slip din uro for fremtiden

Bekymringer er billedligt talt som en betændelse, der hindrer psykiske sår i at hele. De vedligeholder dine vanskeligheder og bliver en del af problemet i stedet for en del af løsningen.

Her kan du teste dine tanker om bekymringerne – og på den måde skræddersy indsatsen for at komme dem til livs.

Uddrag fra det metakognitive spørgeskema:

Svar hvert spørgsmål ved at benytte en skala, hvor 1 betyder ’passer slet ikke’, 2 betyder ’passer i nogen grad’, 3 betyder ’passer ret godt’ og 4 betyder ’passer meget godt’. Der findes ikke rigtige og forkerte svar.

Positive antagelser om bekymringer:

1. Mine bekymringer hjælper mig til at undgå problemer i fremtiden.

2. Jeg er nødt til at bekymre mig for at blive ved med at have styr på ting og være organiseret.

3. Mine bekymringer hjælper mig til at få ting sorteret og sat på plads oppe i hovedet.

Husk, du bliver kun mere organiseret, hvis du fokuserer på produktive bekymringer i stedet for uproduktive: de produktive bekymringer får dig til at handle konkret. De uproduktive bekymringer får tankerne til at cirkle.

Antagelser om at bekymringer er farlige og ukontrollerbare:

1. Mine bekymringer er farlige for mig.

2. Jeg kan gøre mig selv syg af bekymringer.

3.  Mine bekymringer fortsætter, uanset hvordan jeg forsøger at standse dem.

Ved at opbygge centrum i dig selv, skærpe din skelneevne og træne redskaber til at slippe bekymringer, har du mulighed for at få en kontrol, som sætter dig i stand til kun at fokusere på de produktive bekymringer.

Ung kvinde hviler sig, har indre ro og slipper nedtrykthed og bekymringer

Kognitiv selvsikkerhed:

1. Jeg har lav tiltro til min evne til at huske ord og navne.

2. Nogle gange kan min hukommelse føre mig på afveje.

3. Jeg har en dårlig hukommelse.

Hvis du bekymrer dig meget for at glemme ting, kan den indre uro, du oplever ved at bekymre dig svække din hukommelse.
Bryd den onde cirkel ved at fokusere på det du ønsker at huske snarere end på din bekymring for, hvad der sker, hvis du ikke husker.

Behov for kontrol:

1. Hvis jeg ikke kontrollerede bekymrende tanker, og de viste sig at blive til virkelighed, ville det være min skyld.

2. Jeg burde til enhver tid have kontrol over mine tanker.

3. Det er et tegn på svaghed ikke at have kontrol over sine tanker.

Du har ikke kontrol over de tanker, der dukker op. Kritiser ikke dig selv for indholdet af dine tanker. I stedet kan du gradvist – og med accept af dig selv – lære at kontrollere reaktionerne på dine tanker. Dvs. at du kan afkorte og standse de processer, der får bekymringer til at fortsætte i en uendelighed.

Kognitiv selvbevidsthed:

1. Jeg tænker meget over mine tanker.

2. Jeg er opmærksom på måden, mit sind fungerer, når jeg gennemtænker et problem.

3. Jeg er hele tiden opmærksom på mine tanker.

Du kan bruge opmærksomheden på dine tanker positivt ved at vælge at lade nogle tanker – de destruktive – være. Hvis du undlader at holde for meget fast i dem, forsvinder de typisk af sig selv, og du får ro til at tænke på andre ting.

Din score:

Der er endnu ikke faste normer, og hver kategori har i virkeligheden 6 spørgsmål. Men testen giver dig en fornemmelse for din ’teori om bekymringer’ (din egen oplevelse af årsager til, at du bekymrer dig). Herved får du nyttig viden om, hvad du skal arbejde med.

Træn dig selv i at håndtere uro for fremtiden konstruktivt

Følgende redskaber viste i et studie positiv effekt på 77% af de deltagende, som var urolige, fordi de var uvisse om ting, der kunne ske i fremtiden.

Der er to vigtige mål med træningen:

 1. At hæve tolerancetærsklen: ”Jeg vil helleremed sikkerhedvide, at der sker noget dårligt, end leve med uvished” er en tanke, som mange grublende og bekymrede genkender. Træn i stedet evnen til at rumme og acceptere en vis grad af uvished. Uvished er ikke lig, at noget er farligt.
 2. Nærm dig følelser og virkelighed: Bekymring og søgen efter vished er tankeaktiviteter, der tjener til at holde følelser på afstand: ”Så længe jeg bekymrer mig, undgår jeg indre billeder og følelser af det, jeg frygter mest”. Træn i stedet evnen til føle ængstelsen og acceptere virkeligheden.

Trin 1. Overvej fordele og ulemper ved at acceptere uvisheden:

”Jeg har muligvis en hjernesvulst, selvom lægen siger, at jeg ikke fejler noget.”
A. Ved accept af uvisheden behøver du ikke handle.
B. Med manglende accept, er du nødt til at konsultere en endeløs række af læger…

Trin 2. ’Tankeoversvømmelse’ – Vær meget bevidst om din bekymring:

”Det er hele tiden muligt, at jeg kan blive fyret.” Undlad at neutralisere tanken eller forsikre dig selv om, at det ikke sker. Bevar i stedet tanken i din bevidsthed som et ’møde med virkeligheden’. F.eks. ved at gentage sætningen 100 gange .

Du forstærker ængsteligheden på kort sigt – på lang sigt finder du indre ro. At gentage tankerne i en uendelighed gør tanken kedelig, og til sidst vil du holde op med at frygte den.

Trin 3. Forpligt dig til at skabe forandring og stil 3 spørgsmål:

 1. Hvad er mit mål? (f.eks. at tabe ti kilo).
 2. Hvad er jeg nødt til at gøre for at det sker? (mere motion, færre kalorier)
 3. Er jeg villig til at gøre det? (Ikke sikker, jeg hader motion og elsker kager…) Konklusion: usikkert om jeg vil tabe mig.

Trin 4. Stræb efter at få succes med at være ufuldkommen:

Forpligt dig selv til at træne den adfærd, som er knyttet til små fremskridt og ikke til målet: f.eks. hver dag én kage mindre, eller 15 min gåtur.

Trin 5. Træn det konstruktive ubehag:

Gør ubehagelig – men fysisk og psykisk sund – adfærd til dit mål. Sådan bekæmper du tilbøjeligheden til at udskyde ting. Kun ved at opleve ubehaget, gør du fremskridt: du opdager f.eks., at det er kortere og mindre intenst, end du forventede.

Trin 6. Lav en ’ubehag-livshistorie-liste’

(ting du gjorde + resultat)

og skriv ’ubehag-dagbog’

(noter adfærd, graden af ubehag 1-100 % og følelsen bagefter).
Gør noget ubehageligt hver dag.

Kilde: Læs mere i bogen The Worry Cure af Robert L. Leahy.

Vil du have mere hjælp og inspiration?

 1. Vores gratis nyhedsbrev med viden og anbefalinger udkommer en gang om måneden.Tilmeld nyhedsbrev her.
 2. Kom på 1-dagskurset Slip grublerier, tankemylder og bekymringer
 • Når du grubler, cirkler dine problemer om fortiden igen og igen – uden et konstruktivt resultat.
 • Ved tankemylder mister du dit fokus og dit overblik – og svækker evnen til at handle i nuet.
 • Og når du bekymrer dig for meget om fremtiden, begynder problemerne at tårne sig op forude – uden at du finder løsninger.

  Få enkle værktøjer til at gribe fat om nældens rod og bryde de negative tankemønstre, sådan at du finder mere ægte glæde og overskud til at møde livets udfordringer.

  Strategierne er også effektive mod stress, angst og depression. Du får en praktisk og meget brugbar guide til at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Læs mere her.

 1. Vores individuelle samtaler og gruppeforløb giver dig indsigt og redskaber, der virker. Du får konkret vejledning i, hvordan du fører dine mål ud i livet. Skriv til kontakt@sensitiv.dk eller læs mere om vores gruppeforløb.
 2. Bogen Sensitive børn og voksnegiver unik indsigt i den sensitive styrke og et overblik over den vigtigste og nyeste viden om, hvordan du og/eller dit barn kan sætte den sensitive tilbøjelighed til at tænke dybt over ting i spil på en positiv måde.
 3. Seminaret Redskaber til arbejdslivet – en praktisk guide til sensitivehjælper dig til skabe en meningsfuldt, tilfredsstillende og produktivt arbejdsliv, hvor du medtænker hensynet til dine sensitive personlighedstræk.
 4. Se også vores efterspurgte kurser om: Indre ro for særligt sensitive, og Slip nedtrykthed som indeholder mange anbefalinger og redskaber til at få en bedre hverdag – med mere produktive bekymringer.
 5. Se videoklip eller køb vores DVD med nyttig viden til hverdagen.

Anbefalede tilbud

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning. Læs mere her

Indre ro med hjertekohærens

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression. Læs mere her

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores 1-dagskurser, grupper og individuelle samtaler med fokus på at håndtere bekymringer og indre uro, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!

 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE

Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN

Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE

Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER

Selvomsorg giver styrke

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Læs mere her

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dig selv – og dit barn – til at håndtere den sociale sensitivitet konstruktivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om stress og sensitive børn i vores meget grundige guide i bogen sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Ønsker du mere gratis information?

Tilmeld nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen – og få kapitel fra en af vores bøger og uddrag fra et af vores kurser i gratis gave.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med stressramte børn, er du velkommen til at kontakte os.

SENSITIVE VOKSNE


SENSITIVE BØRN


Lise og klient terapi samtaler

BOOK SAMTALE