Bekymret for hvad andre tænker? 10 tegn og 8 gode råd til socialt selvværd

Mindre social smerte, mere indre styrke, bedre relationer.

Er du socialt sensitiv og meget opmærksom på, hvad andre tænker om dig?

Kan du til tider miste dig selv, fordi du ‘hopper over i andre’? Ønsker du at leve mere ud fra din indre kerne og være mindre påvirket af andres tanker?

Her i artiklen kan du læse om 10 kritiske signaler og få en praktisk guide til at styrke dit sociale selvværd.

Bekymret for hvad andre tænker om dig? 10 signaler, der advarer dig

Genkend tegnene, bevar omtanken og undgå at svække dit selvværd

Sund omtanke: 5 vigtige tegn på, at du er tilpas lydhør over for andre

 1. du kan vælge at komme eller blive længere – men også sige nej tak – hvis nogen inviterer dig til et arrangement eller til at blive længere.
 2. du er lydhør over for andres holdninger – og du lytter indadtil – når du skal træffe vigtige beslutninger.
 3. du tilpasser dig til partner, familie og venners forventninger – og du kan føle dig rolig ved at bryde dem- når du planlægger dit sociale liv.
 4. du bevarer kontakten til et centrum i dig selv, når du engagerer dig i din omverden.
 5. når du ofrer dine egne ønsker for at passe ind socialt, mærker du en afslappet accept af dig selv og andre.

Usund eftergivenhed: 5 vigtige tegn på, at din lydhørhed blokerer for dit sunde sociale selvværd

 1. du kan vælge at komme eller blive længere – men har meget svært ved at sige nej tak – hvis nogen inviterer dig til et arrangement eller til at blive længere.
 2. du er lydhør over for andres holdninger – men finder det vanskeligt at lytte indadtil – når du skal træffe vigtige beslutninger.
 3. du tilpasser dig partner, familie og venners forventninger – og du føler dig meget urolig ved at bryde med dem – når du planlægger dit sociale liv.
 4. du oplever ofte at ‘miste dig selv’, når du træffer valg. Du nærer inderst inde en længsel efter at dreje dit liv i andre retninger.
 5. når du ofrer dine egne ønsker for at passe ind socialt, mærker du ubehag, uro og indre smerte ved at gå på kompromis.

NB: Hvert menneske reagerer individuelt, og nogle tegn er ikke beskrevet her.

Dit resultat:

1. Genkender du enkelte tegn på at miste dig selv i korte perioder? Vær opmærksom og stræb aktivt efter at bevare balancen.

2. Genkender du næsten alle tegn og er varigheden over en måned? Tag det alvorligt og gør en målrettet og bevidst indsats for at skabe balance. Lad ikke dit liv styre af sociale bekymringer. Søg mere information og evt. professionel hjælp, så du i højere grad kan styre efter dit indre kompas.

Søger du en enkel øvelse til at bevare indre ro og centrum i dig selv?

Brug øvelsen 2 gange dagligt: med træning lærer du at bevare samme indre ro under pres – og i svære sociale situationer.

Essentielle pointer, som understøtter din træning i indre ro og sund ansvarlighed

 • Bliv i dig selv, når du er sammen med andre.
  Også når andre er kede af det, skuffede, irriterede.
  Også når andre har forventninger til dig.
 • Bliv i kontakten til din krop.
  Bevar forbindelsen til dine følelser og din kerne.
 • Tillad dig selv at mærke glæde indeni, selvom andre er negative.
  Tillad dig selv at hvile i indre ro, selvom andre er ramt af uro.
 • Fokuser på andres styrke, når de har det svært. Tro på deres potentiale til at bære smerten.

8 gode råd til socialt selvværd

… stå ved dig selv og værn om din indre styrke

1. Ret dagligt din opmærksomhed mod dit indre liv, dine tanker, din krop og dit følelsesliv

Det er kun muligt at ‘glemme’ og forsømme dine egne behov til fordel for tanker om, hvad andre synes, hvis du systematisk retter din opmærksomhed væk fra dig selv.

Vælg et tidsrum til at mærke, hvordan du egentlig selv har det. I kroppen, tankerne og dine følelser. Hver dag.

I dette tidsrum tillader du dig at mene, tænke, synes og ønske lige,  hvad du vil. Tillad også alt det ‘forbudte’, som ellers giver dig dårlig samvittighed. Vær gerne fuldstændig politisk ukorrekt. I dit indre frirum kan du give plads til at have det lige præcis, som du har det.

Skriv dagbog, gå en tur og reflekter over livet, lav en tegning… – kort sagt vælg at kommunikere med dig selv i stedet for at kommunikere med andre.

Vigtig pointe: Er du ekstrovert?

Så kan det være en udfordring for dig. Husk, at introvert tid ofte er helt afgørende, når det handler om at frigøre sig fra andres holdninger.

2.Vær mindre kritisk over for dig selv, når du er under socialt pres

Der er fundet en tilbøjelighed til, at mennesker med udfordringer i selvværdet, vurderer sig selv ekstra hårdt, når de er under socialt pres. Hvis de i forvejen er socialt udfordrede, sætter de kravene op.

Gør præcis det modsatte: sæt dig for at behandle og vurdere dig selv ekstra omsorgsfuldt, når du har det svært. F.eks. fordi du er midt i en konflikt, står i et dilemma eller er sammen med en vanskelig person, der ‘trykker på dine knapper’.

Hvis du er udfordret, så sænk de krav, du stiller til dig selv om at leve op til andres forventninger. Det gælder omsorg for andre, hvor perfekt, du skal fremstå udadtil osv.

3.Spørg dig selv: hvad synes jeg EGENTLIG om de andres tanker?

Vanen med at tænke over, hvad andre tænker om dig og det, du gør, kan være helt automatisk. Stands automatikken…

Spørg dig selv: Er jeg enig? Svarer de tanker til mine værdier? Hvor fører de tanker mit liv hen? Ønsker jeg at komme videre i den retning, hvor disse menneskers tanker fører mig hen?

4.Øv dig i at træffe valg, som adskiller sig fra andres valg

Hvis du på vigtige områder i dit liv har svært ved at stå ved dig selv, kan du øve dig på mindre vigtige områder.

F.eks. at vælge en anden ret på restauranten end din partner, købe noget andet tøj end din veninde synes er pænest, tage på en anden ferie end dine venner osv.

Hver gang du træner dig i at afvige fra andre, vænner du din hjerne til at klare ‘smerten ved uafhængighed’.

Vigtig pointe: Blodet strømmer i bestemte områder i hjernen, der knytter sig til smerte, når vi afviger fra andre.

 • På kort sigt kan denne smerte give ubehag.
 • På lang sigt vil din evne til at kunne tolerere denne smerte hjælpe dig til at stå ved dig selv.

Når du vænner din hjerne til at klare denne form for smerte og ubehag i de små spørgsmål, er du gradvist bedre rustet til at klare smerten, når sidenhen får brug for at afvige fra andre på vigtige områder.

5.Vend dit negative selvfokus til et fokus på, hvordan du ønsker at bidrage

Hvis du skal holde et foredrag kan du fokusere på, hvad tilhørerne tænker om dig: er du overbevisende, sjov, interessant, osv? Sådan bliver din opmærksomhed bundet til at undersøge, hvad de tænker om dig.

Det vil gøre dig urolig, nervøs og negativt selvcentreret.

Prøv i stedet at fokusere på, hvad du ønsker at bidrage med, og hvad du gerne vil give videre.

Når du tænker mere på, hvad du ønsker at give videre (dine værdier, din viden osv.) og mindre på, hvad du ønsker at modtage (anerkendelse, værdsættelse osv.), slipper du på befriende vis dit selvfokus.

Samværet bliver mere naturligt, levende og spontant.

Er du til et møde med mennesker, hvor du føler, at du skal gøre et godt indtryk, kan du på samme måde skifte fokus fra dit eget behov for deres anerkendelse – og i stedet fokusere på, hvad disse mennesker er optaget af, og hvordan du kan bidrage til et godt møde.

6.Søg social støtte

Læg mærke til hvilke mennesker i dit netværk, der støtter dig i at stå ved dig selv – og hvilke mennesker, der i højere grad ansporer dig til at miste dig selv.

Brug dit netværk mere bevidst. Når du taler om beslutninger, du skal træffe, så vælg med omhu, hvem du taler med. Del ikke tvivl og usikkerhed med mennesker, som ikke forstår dig, eller som typisk påvirker dig til at glemme dine egne ønsker og længsler.

7.Husk, hvad du vinder – og hvad du mister

Målet er IKKE, at du mister din omtanke for andre og bliver utilpasset, socialt kikset eller uansvarlig.

Målet er, at du bliver FLEKSIBEL, så du både kan lytte til andre og kan lytte til dig selv. Lytte til andre, når det er ok at gå på kompromis. Og lytte til dig selv, når det virkelig er vigtigt at gøre det.

Husk, at når du frisætter dig fra andres tanker:

 • vinder du retten til at være dig selv på godt og ondt.
 • mister du den uro, smerte og forvirring, der knytter sig til at miste sig selv.

8.Husk, at du aldrig slipper af med tankerne

Det er normalt at tænke over, hvad andre tænker. Som mennesker er vi afhængige af vores sociale liv. Vores hjerne er gearet til at aflæse andre, så vi bedre kan overleve.

Dvs. at du livet igennem – og især som sensitiv – vil blive påvirket af andres følelser, holdninger og forventninger.

Forvent derfor IKKE, at du skal lære at være ligeglad. Forvent snarere, at du gradvist vil få et større rum af frihed indeni. Et rum til at vælge.

Her er du fri: selvom tankerne om, hvad andre tænker, dukker op, så vælger du roligt et andet fokus. Du gør det ud fra to vigtige hjørnesten:

1. accept

Du kæmper ikke med tankerne. Du forsøger ikke at jage dem væk. Du bliver ikke sur over, at de er der Du bliver heller ikke sur på dig selv.

2. vilje til at vælge dig selv til

Du vælger at lade tankerne om, hvad andre synes, være MINDRE vigtige for, hvad du selv tænker, siger og gør.

Du accepterer de besværlige tanker om andres tanker – og vælger alligevel at lytte til det, du selv tror på. Og du følger dit indre kompas: SELVOM du ved, at andre måske vil være uenige, kritiske eller have svært ved at forstå, at du gør, som du gør.

Kunne du lide denne artikel om at håndtere dine bekymringer for, hvad andre tænker? Så er du velkommen til at tilmelde nyhedsbrevet, som ca. hver 3 uge kommer med gratis artikler, der ligesom denne artikel giver dig viden og vejledning til hverdagen

Socialt selvværd – gruppe med 8 møder

Mindre social smerte, mere indre styrke, bedre relationer

Gruppe med 8 møder: Find din indre styrke, slip det negative selvfokus, lær at stå ved dig selv og få et bedre forhold til andre. Redskaber til at blomstre socialt og til at håndtere vanskelige mennesker og situationer. Læs mere her

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre styrke og overbevisning

Lær at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Værktøjerne virker også mod stress, angst og depression. Læs mere her

Indre ro og selvkontrol

Få fat i den stærke side af dig selv og skab varige positive forandringer.

Under gruppeforløbet træner du effektive øvelser og brug af værktøjer, der ruster dig til at rumme forskellige typer følelser, så du ikke længere ‘sidder fast’ i deres greb: men i stedet kan ‘hæve dig over dem’ og handle mere frit og konstruktivt. Læs mere her

Indre ro og sensitives følelsesliv

Slip stress, irritation, selvkritik og andre kilder til indre uro og negativitet – og lad det positive fylde mere i din hverdag.

Gennem de otte møder i gruppen vil du fordybe brugen af redskaber, lære nye teknikker og opleve, at indre ro, positive følelser og modstandskraft begynder at fylde mere i din hverdag. Læs mere her

Selvomsorg giver styrke

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Læs mere her

Læs vores bøger og få viden om hvordan du ruster dig selv – og dit barn – til at håndtere den sociale sensitivitet konstruktivt

Download helt gratis kapitel 1. af bogen sensitive børn og voksnes potentiale lige her.

Læs mere om stress og sensitive børn i vores meget grundige guide i bogen sensitive børn fra sårbarhed til styrke.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores forældrerådgivning, 1-dagskurser for forældre og individuelle samtaler med stressramte børn, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER