Forældre rådgivning

Her kan du læse om:

  • Hvordan du som forældre håndterer dit barns sensitivitet
  • Forældrerådgivning
  • Eksempler på temaer i en forældrerådgivning

Forældre rådgivning

Send en mail eller ring til os i telefontiden

Herunder finder du eksempler, men intet barn er helt ‘efter bogen’.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på kontakt@sensitiv.dk eller ringe på 40983322 mellem 8 og 8.20 man-fredag. Hvis ingen svarer, er vi optaget i en anden samtale.

Viden giver løsninger

At have et sensitivt barn er givende og krævende. Det er naturligt, at forældre nogle gange oplever at komme til kort. Barnet tænker dybt over tingene og bearbejder alt, hvad det oplever meget grundigt – med sans for de helt fine nuancer. Når man ikke ved, at det drejer sig om sensitivitet, kan man let tro, at der er noget galt – enten med barnet eller ens egen måde at være mor eller far – fordi en del ting er anderledes for det sensitive barn.

Barnet kan også mærke det, og det påvirker selvfølelsen. Her giver
viden løsninger. Når man forstår sit barn bedre, kan man skabe en hverdag, der hænger bedre sammen. Det giver både barnet og og forældrene mere livsglæde og ro, når man kan ‘med’ i stedet for ‘mod’ barnets sensitivitet. På den måde kan man i højere grad at slippe for at bære rundt på følelsen af, at der er noget galt.

En opgave og en gave

Som mor eller far kan du gøre en stor og positiv forskel i dit barns liv ved at lære det at leve i balance med sensitiviteten – jo før barnet lærer det, des bedre. For så bliver vanen godt indarbejdet – og barnet får mindre at kæmpe med som voksen. Dit sensitive barn stiller dig med andre ord over for en opgave. Når du ikke er klar over det, kan det volde problemer. Når du går ind i opgaven kan det vise sig at være dybt berigende og en stor gave – en gave til det sensitive barn, til dig selv og til hele familien.

Forældrerådgivning

Målet med rådgivningen er, at forældrene lærer barnets signaler at kende og forstår sensitiviteten, så de finder ud af, hvordan de kan reagere bedst muligt. I rådgivningen er der fokus på, at forældre anerkender og ser det sensitive barns kvaliteter – og får inspiration til at hjælpe det igennem vanskeligheder. Rådgivningen formidler viden om sensitivitet, konkrete råd og redskaber til at løse de problemer, der opstår i hverdagens forskellige situationer.

Eksempler på temaer i en forældrerådgivning

Balancen mellem at beskytte og udfordre dit barn:
Svaret er ikke givet én gang for alle, men må fleksibelt tilpasses forskellige situationer. Det afhænger af dit barn, forholdet til begge forældre, familien, venskaber og situationen i skole, institution og med venner. Målet er, at barnet kan vokse med meningsfulde udfordringer i stedet for at blive overvældet og føle sig magtesløs.

Samtaler med barnet om at være sensitiv:
Hvordan griber man samtalerne an på en positiv måde? Hvilke redskaber kan man bruge i samtalen.

Når barnet reagerer på situationer med meget intense følelser:
Hvordan kan man støtte barnet i at regulere sit følelsesliv? Hvilke redskaber kan hjælpe det til at ‘skifte gear’ fra negativ til positiv? Hvordan kan man gribe ind før, under og efter barnet reagerer kraftigt?

Problemer med selvværd:
Dit barn er meget selvkritisk, perfektionistisk og hård ved sig selv. Det trækker sig fra udfordringer, forsøger at ‘overpræstere’ for at være ‘god nok’ og viser på andre måder tegn på, at selvværdet er ramt. I nogle tilfælde er det tilstrækkeligt, at I som forældre får redskaber til at styrke selvværdet. I andre tilfælde er det en god idé med individuelle samtaler med dit barn. Eller dit barn kan deltage i en gruppe med andre børn, som hjælper det til at blive psykisk stærkere.

Har dit barn udviklet angst, depression eller en anden psykisk lidelse?
Ligesom alle andre børn kan sensitive børn udvikle både psykiske og fysiske lidelser og sygdomme, og de har brug for den rette støtte og behandling. I disse tilfælde kan vi tilbyde dit barn en behandling, som enten kan være i form af individuel terapi eller i grupper med andre børn. F.eks. har vi grupper til børn med angst og grupper, som styrker dit barns indre ro og robusthed.

Institution og skole
Ved start i institution eller skole, eller ved skift og flytning, kan du som forælder have overvejelser om, hvordan du træffer det bedste valg for dit sensitive barn.

Problemer med vrede
Det kan både dreje sig om din egen vrede som forælder eller dit barns vrede. Rådgivningen kan handle om at lære at tøjle vreden, lytte til signalerne og lære at løse problemer og kommunikere på en mere kompetent og effektivt.

Det er kun eksempler. Der kan være mange andre temaer, som er relevante at tage op i rådgivningen.

Du kan få mere information i nyhedsbrevet, som har over 20.000 modtagere. Her får du løbende gode råd og information om nye tilbud for børn og voksne.
I bogen sensitive børn – fra sårbarhed til styrke, finder du en guide til forældre og bedsteforældre.
I bogen Fordelen ved at være sensitiv finder du en guide til sensitive børn og voksnes potentialer.
Ved vores seminarer og kurser kan du få flere redskaber og mere brugbar viden til hverdagen med dit barn.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at at give sensitive børn og deres forældre gode strategier til hverdagen, er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER