Ambivalent/Ængstelig Tilknytningsstil? Gode Råd til Parforhold og Kærlighed.

Skab et lykkeligt parforhold, få en tryg tilknytning og helbred fortidens sår.

Kan du hurtigt føle dig usikker i forhold til din partner? Har du svært ved at bære, når dine forventninger ikke bliver indfriet? Savner du mere nærhed, bekræftelse og tryghed i parforholdet?

Med ambivalent/ængstelig tilknytningsmønster kan du hurtigere føle dig forkert, blive urolig for at miste, føle dig afhængig af din partner og have svært ved at sætte dig selv igennem. Du kan samtidig virke følelsesmæssigt ustabil, klyngende og/eller kontrollerende.

Artiklen giver dig praktisk inspiration til at bevæge dig fra utryg til tryg tilknytningsstil – og på den måde frisætte kærligheden og få et mere lykkeligt parforhold.

Helbred traumer i parforholdet

1.Skab ligeværdighed i dit parforhold

Når du har ambivalent /ængstelig tilknytningsstil viser forskningen, at du er tilbøjelig til at bære et ubevidst indre billede af dig selv i forhold til andre (en såkaldt indre arbejdsmodel), som er knyttet til mindreværd., dvs. til følelsen af, at du er ok, men jeg er ikke ok. 

Denne skjulte negative opfattelse af dig selv kan f.eks. føre til, at du:

 • tænker, at dine egne værdier og præferencer er mindre vigtige end din partners.
 • lader din partner bestemme, hvordan I skal tilbringe aftener, weekender og ferier.
 • er urolig for at sætte dig selv igennem, når du er uenig med din partner.
 • tager ansvar for din partners fejl og tænker, at det især er din skyld, når I har problemer.

Det negative filter på dig selv kan fylde dig med ‘offervrede’ og få dig til at kritisere din partner og gøre oprør. I givet fald risikerer du at blive låst i en destruktiv offerrolle med magtkampe eller konflikter, som kvæler kærligheden.

Løsningen er at skabe ligeværdighed i forholdet.

Giv plads til dine værdier, præg jeres fælles beslutninger, lær at sætte dig selv igennem og husk, at din partner også har ansvar for de problemer, der opstår mellem jer.

Ved at tage disse udviklingstrin kan du transformere følelsen af at være forkert – og opbygge en evne til at stå ved dig selv og bidrage positivt til forholdet. Dvs. at du kan udvikle en indre overbevisning om, at du er ok, og jeg er ok.

2.Giv din partner frirum

Som ambivalent/ængsteligt tilknyttet har utrygge relationer i fortiden fået dig til at føle en dyb – og til tider hjerteskærende – længsel efter nærhed. Det kan bl.a. vise sig ved, at du…

 • ønsker at tilbringe mere ‘du og jeg-tid’ sammen med din partner end omvendt.
 • har svært ved at føle dig rolig, når din partner ser andre mennesker eller plejer interesser, som du ikke er en del af.
 • kan være jaloux og bange for at miste, når din partner har kontakt til andre.

Lær at skelne mellem:

 1. samhørigheden i en sund og normal tryg tilknytning.
 2. et angstdrevet behov for tosomhed, nærhed og bekræftelse.

Giv din partner et frirum i dine handlinger, tanker og følelser:

 • lad din partner gøre ting på egen hånd – uden at ‘straffe’ før, under eller bagefter…
 • tænk ikke det værste, men tænk positivt, når din partner plejer sine interesser.
 • lær at rumme følelsen af usikkerhed – uden at lade dig styre af jalousien: ‘Ja. Jeg er jaloux og føler mig usikker lige nu. Det er virkelig ubehageligt, men jeg kan klare det… og det går over igen!’

Husk, at den dybe længsel, som fortidens sår har givet dig, kun delvist kan blive opfyldt i parforholdet. Du er også nødt til at arbejde med selv at kunne berolige, trøste og elske dig selv.

I vores artikel med 20 tegn og 10 gode råd kan du få flere redskaber til personlig udvikling, når du har ambivalent/ængstelig utryg tilknytningsstil.

3.Vær konstruktiv, når I skal løse problemer

Som ambivalent /ænsteligt tilknyttet, kan du være tilbøjelig til at blive oversvømmet af følelser og tankemylder, hvis du er blevet såret og noget er svært for dig.

 • Ét problem får dig til at tænke på 10 andre problemer.
 • Én ting, din partner har gjort forkert, får dig til at tænke på 10 andre gange, hvor din partner sårede dig.
 • Hvis din partner kommer med konkrete forslag til at løse problemerne, kan du hurtigt snakke videre om andre problemer.

Denne tilbøjelighed hjælper ikke til at løse problemerne  – og kan efterlade din partner udmattet og handlingslammet. Du kan også selv komme til at føle dig endnu mere modløs. Prøv i stedet at:

 1. fokusere på ét problem af gangen og undgå at tale om mange problemer på én gang.
 2. give din partner et konkret forslag til, hvad der kan gøres anderledes, når du er blevet såret.
 3. tage imod det, hvis din partner gør, hvad du beder om. I stedet for at tænke: “det tæller ikke, når jeg selv har bedt dig om det.”
 4. tal mindre om det, der er gået dårligt, og mere om løsninger. Brug dit sensitive potentiale for at reflektere dybt over ting på en konstruktiv måde.
 5. anerkend de små fremskridt, som både du selv og din partner gør på forskellige områder. I stedet for at male for ensidigt med ‘den sorte pensel.’

4.Behersk dine følelser i konflikter

Som ambivalent /ængsteligt tilknyttet, kan du have mere svært ved at berolige dig selv, når du er frustreret. Du kan flamme op og omgive din partner med en ild af sårede følelser. På den måde bliver du selv en mindre tryg partner at være sammen med. Hvad kan du gøre?

 • Dyrk ikke følelserne: Prøv at lade forskellige følelser skylle igennem dig som bølger skyller op på stranden og tilbage i havet igen. Hold ikke fast i de negative følelser.
 • Søg samhørighed: Lås hverken dig selv eller din partner fast i det, I siger og gør, når I er i det røde felt. Vend hurtigst muligt tilbage til samhørigheden i det grønne felt.
 • Bryd ensomheden: Konflikter, der ikke bliver vendt til samhørighed, kan skabe ensomhed, som får hjernen til at udskille signalstoffer, der giver mere stress og frustration. Hold fast i vigtige budskaber og ræk samtidig en kærlig hånd ud til din partner.
 • Adskil budskaber fra følelser:Du kan undskylde for måden, du kommer med et budskab – f.eks. at du er blevet alt for vred, opgivende eller skuffet – men hold fast i dine budskaber, hvis de er vigtige for dig.

Ofte vil du som ambivalent /ængsteligt tilknyttet være den første, der tager initiativ til forsoning efter en konflikt.

Sørg for, at du har dig selv med og ikke – måske fordi du fortryder dine følelsesudbrud – går på for mange kompromisser, der fører ind i en offerrolle.

5.Lær at håndtere skuffede forventninger

Når din hjerne er ‘på udkig’ efter svigt, afvisning og fravær, kan du blive ‘overfølsom’ over for situationer, hvor din partner skuffer dine forventninger:

 1. prøv at sætte dine partners fejl og mangler i et større perspektiv, så du bevarer evnen til at skelne mellem stort og småt.
 2. brug energien fornuftigt. Lad være med at tage ‘store kampe’ om små ting. Husk, at dit sensitive nervesystem kan ‘blæse ting op’, medmindre du opmærksomt og vågent holder øje med dine ængstelige reaktioner.
 3. kommuniker klart, bevidst og kærligt om dine forventninger – og lyt til din partners holdninger. Sådan er der størst chance for, at din partner kommer dig i møde. Hvis du på forhånd tænker: “sådan her må jeg ikke have det. Det her må jeg ikke have brug for,” vil du typisk også på forhånd være vred og i defensiven.
 4. Forsøg at ‘lue ud’ i urealistiske forventninger, f.eks. at din partner skal kunne ‘læse dine tanker’, få dig til at ‘føle dig hel’, altid skal kunne forstå dig osv. Urealistiske forventninger kan kaste en mørk skygge over forholdet, så du ikke kan se det, der er givende. Og så du overser alt det, der vidner om, at du ikke bliver svigtet, som du frygter.
 5. Tal frygten til ro. Ofte vil skuffede forventninger kunne føre dig til at tænke: “Han elsker mig ikke” eller “Jeg betyder ikke så meget for hende, som hun betyder for mig.” osv. Det kan afføde en lang række af tanker, som bekræfter dig i, at du ikke er noget værd. Lær at genkende disse tankerækker. Accepter, at de dukker op, men lad være med at tage dem for alvorligt. Tænk i stedet, at det handler om den frygt, der udspringer af dine gamle sår fra fortiden.

6.Prøv øvelsen: “lev i forholdet som om du er single”.

Flere mænd og kvinder med utryg ambivalent /ængstelig tilknytningsstil oplever, at de er gode til at klare sig selv, når de er singler. Men i et fast forhold, begynder de at føle sig usikre.

Genfind din styrke – og helbred følelsen af at være afhængig

I forholdet kan der opstå et påtrængende behov for bekræftelse, trøst og beroligelse fra partneren – som et lille barn, der længes efter en forælder og føler: “jeg kan kun, hvis du hjælper mig.” Du kan blive ked af det og længes, når du skal gøre ting på egen hånd. Det kan give en oplevelse af svaghed og usikkerhed – oplevelsen af at du behøver din partner mere end du elsker din partner.

Prøv i en uges tid at leve i parforholdet som om du var single:

 • betro færre af dine inderste tanker og følelser til din partner.
 • træf flere beslutninger på egen hånd.
 • lyt til, hvad du selv har lyst til at gøre, i stedet for at vente på at finde ud af, hvad din partner har lyst til.
 • nyd at klare ting uden indblanding fra din partner.

Ofte giver øvelsen et ‘friskt pust’ til forholdet. Uden ord formidler du til din partner: “Jeg står selv, jeg kan selv, jeg har indre styrke, jeg føler mig god nok. Jeg er især sammen med dig, fordi jeg elsker dig – og ikke især fordi jeg er afhængig af dig.”

7.Hold dine seksuelle grænser

Forskningsundersøgelser viser, at når du har ambivalent /ængstelig tilknytningsstil, kan du være mere tilbøjelig til at overskride dine grænser seksuelt.

Til tider giver det mening, glæde og lykke, at du gør et forsøg på at lade dig tænde, selvom du ikke mærker lyst. Det kan være med til at puste liv i eros og vække lidenskaben.

Men vær varsom med igen og igen at overskride dine grænser. Eksempelvis:

 • at have sex, selvom du ikke har lyst.
 • at have sex på måder, du ikke har lyst til.
 • ikke at sige fra, selvom noget gør ondt.
 • at føle manglende forbindelse og nærhed og være plaget af ensomhed, mens du har sex.
 • ikke at fortælle om dine egne behov og ønsker.

Årsagen til, at du kan overskride dine grænser, kan handle om uro for konsekvenserne af at lade være: f.eks. at din partner bliver sur, straffer dig, bliver tiltrukket af en anden eller forlader dig.

En vital ingrediens i en tryg tilknytningsstil er respekt, kærlighed og ømhed på det seksuelle område. Ved at lade dine grænser overskride, kan du måske på kort sigt undgå uroen for negative konsekvenser. Men på lang sigt vedligeholdes utrygheden.

Hvis du ikke på egen hånd kan standse det negative mønster, vil du have gavn af at få professionel hjælp.

gode raad introverte i parforholdet

8.Prioriter agape i dit kærlighedsliv

De gamle grækere skelnede mellem to former for kærlighed:

 • Eros-kærligheden: Du mærker lyst til din partner, du oplever, at din partner gør dig lykkelig, og du føler dig tiltrukket. Du oplever, at det giver dig positive følelser at være sammen med din partner, og at din partner tilfredsstiller dine behov.
 • Agape-kærligheden: Du har lyst til at gøre din partner lykkelig, du tænker mere på, hvad du selv kan give end hvad du kan modtage. Selv når din partner har det svært og sårer dig, føler du kærlighed indeni. Du ‘ser bag om’ din partners svagheder og gør en indsats for at værne om forholdet. Du er villig til at ofre dig for din partner, og du er villig til at gå igennem modgang for din partners skyld.

Eros-kærligheden flammer op, når der er medgang. Men den kan også gå hurtigt ud, når der er modgang. Når partneren ikke længere tilfredsstiller dine behov, men måske endda frustrerer dig, kan du måske spørge: elsker jeg dig stadigvæk?

Hvor eros kommer og går, knytter agape-kærligheden sig til en mere varig lykke i parforholdet – og bærer kærligheden igennem vanskelige perioder F.eks. kan et parforhold være udfordret af:

 • økonomiske problemer.
 • stress og sygdom.
 • arbejdsløshed.
 • problemer med et barn.
 • traumer og sår fra fortiden.

I perioder, hvor sådanne vanskeligheder trænger sig på, vil agape få dig til at blive sammen med din partner – holde ud og holde af din partner til trods for, at det til tider er smertefuldt.

Flere forskere understreger, at det især er agape-kærligheden, de fleste af os forbinder med ‘ægte kærlighed’. Agape kærligheden ‘kvæler’ ikke eros og står ikke i modsætning til eros. Agape kan derimod sikre, at du og din partner knytter dybere bånd til hinanden, når I møder modgang. Og agape giver de bedste betingelser for, at eros igen kan blusse op, når I er kommet igennem den svære tid.

Vigtig pointe: prioriter agape-kærligheden i valget af din partner og i din egen personlige udvikling i forholdet. En stærk agape-kærlighed vil bidrage til mere tryghed, dybere lykke og større samhørighed.

9.Spil på de tangenter af din personlighed, som ikke er utrygt tilknyttede

Husk, at du ikke er din ambivalente /ængstelige tilknytningsstil.

Brug dine positive erfaringer:

Typisk har du måske haft nogle i din barndom, som du var trygt tilknyttet til, f.eks. din morfar og mormor og din far: nogle gange gentager du mønstre, du har lært i disse forhold, og det stabiliserer din tilknytning til din partner.

 • Sæt de sunde og trygge sider af din livserfaring mere i spil.

Tag ansvar, når de negative erfaringer ‘kommer på besøg’:

Samtidig er der andre vigtige personer i dit liv, som du ikke har haft en tryg tilknytning til, f.eks. din mor og eks-kæreste. I disse forhold er din klyngende og kontrollerende side blevet udviklet og forstærket.

 • Forsøg kærligt at standse dig selv, når angsten ansporer dig til at ‘kvæle og begrænse’ din partner på en usund måde.

Andre gange kan du måske selv minde lidt om din mor? Og som voksen gøre præcis de ting over for din partner, du som barn ikke brød dig om, at hun gjorde over for dig?Eller du minder om din far på en negativ måde?

 • Se ærligt på de negative psykologiske egenskaber, der er ‘gået i arv’ til dig. Identificer ikke disse negative sider med ‘den du er’. Men brug dine positive egenskaber og værdier til at tøjle det negative, du har fået med dig. 

Det er gennem en sådan bevidst indsats, at du kan blive en mere tryg partner at være sammen med. At ændre din egen opførsel i parforholdet, er også en af de mest effektive måder, når det gælder om at få din partner til at ændre sin opførsel.

10.Få støtte fra din partner

Her i artiklen har fokus været på, hvad du selv kan gøre for at skabe tryghed og frisætte kærligheden i forholdet. Men din partners hjælp er uvurderlig i processen.

Husk, at din partner med sin opførsel i høj grad kan støtte dig i at udvikle en tryg tilknytningsstil. Hvad skal din partner fokusere på?

 • løbende at bekræfte og forsikre dig om, at du er elsket. F.eks. SMS-beskeder, praktisk hjælp, kærtegn, intimitet, fælles aktiviteter. Det afhænger af, hvad der især er vigtigt for dig.
 • være konsistent i sin opmærksomhed over for dig. Dvs. ikke være fraværende den ene uge og nærværende den næste. I langdistance forhold og forhold, hvor I ikke bor sammen, kan konsistens især være vigtigt, når I skal mødes og sige farvel til hinanden. I disse ‘overgangs-øjeblikke’ kan du være mere følsom end elelrs.
 • holde sine løfter og aftaler – og lade handlinger følge ord.
 • bære over med dig, når angsten vælder op i dig, og du bliver bange for at blive svigtet og forladt. Berolige dig og forsikre dig om, at du tager fejl, hvis du frygter, at du bliver forladt, svigtet eller nedprioriteret.

Har du en partner, som også er utrygt tilknyttet – og som måske endda har en undvigende tilknytningsstil – er det vigtigt, at I begge forpligter jer til at hjælpe hinanden til at blive trygge.

Var du tilfreds med denne artikel om med gode råd til kærlighed og parforhold, når du har en utryg ambivalent /ængstelig tilknytningsstil? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Anbefalede tilbud

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb og individuelle samtaler med fokus
på at udvikle en tryg tilknytningsstil er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER