Desorganiseret/Ængsteligt Undvigende Tilknytning? Kom her og gå væk 10 tegn og 10 Gode Råd til at Gå fra Utryg til Tryg Tilknytning

Slip de ængstelige og undvigende forsvarsmekanismer, forstå de desorganiserede øjeblikke og bevæg dig fra utryg til tryg tilknytning.

ængsteligt undvigende tilknytning

Sender du ofte dobbelte signaler, der på samme tid fortæller din partner eller andre: “kom her” og “gå din vej”?

Kan du skifte mellem en stærk trang til nærhed og et kraftigt behov for at få afstand? Og har din indre kompasnål ofte problemer med at finde svar på spørgsmålet: “Kan jeg have tillid til dig eller ej? Skal jeg nærme mig eller gå min vej?

Læs artiklen, og få redskaber til at genkende og helbrede situationer, hvor din indre tilstand er præget af en utryg tilknytning, der skifter mellem ængstelig/opsøgende og undvigende/afvisende.

10 vigtige tegn på ængstelig undvigende/desorganiseret tilknytning

De følgende tegn viser sig mest tydeligt i perioder, hvor du er stresset, føler dig utryg eller befinder dig i vanskelige relationer. Du…

 1. småt bliver stort. Du oplever flere gange, at tilsyneladende ‘små’ situationer vækker meget store følelser.
 2. pludselige skift. Du kan skifte hurtigt mellem at ville have andre tæt på og at lukke helt i.
 3. fortidens sår bliver levende i nuet. Du har tidligere i dit liv oplevet svigt og manglende omsorg i vigtige relationer – og de gamle smertespor kan ‘trigges’, så du oplever smerten til stede her og nu.
 4. urolig kærlighed. Du kan til tider føle uro ved at vise kærlighed og kæmper med en fornemmelse af, at “det her kan være farligt.”
 5. nedlukning Du oplever nogle gange en tomhed, som efterlader dig lukket ned og uden adgang til dine følelser. Typisk når du er meget ramt.
 6. distance til det positive Du kan med kort varsel opleve en indre distance, hvis en partner eller anden nærtstående inviterer dig ind i en oprigtig, nær og positiv kontakt.
 7. fornemmelsen af at være knust. Du har oplevelser af at ‘gå i stykker’ indeni, når sociale situationer virker overvældende.
 8. behag og ubehag følges ad. Selvom du længes efter og nyder at modtage kærlighed, kan det få dig til at føle dig stresset og ubehageligt til mode.
 9. savner retning. Du kan til tider opleve, at du mangler en ‘opskrift’ på, hvordan du skal opføre dig i relationer, især de nære relationer. Det kan være som om din hjerne søger efter en strategi – uden at kunne finde den.
 10. kompensation. Du kan forsøge at kompensere for de uforudsigelige skift i følelser, du ikke helt forstår, på andre ‘ydre’ måder som f.eks. at være meget sød, meget dygtig, holde dig til tilbage osv. Den individuelle strategi vil altid være unik.

Genkender du flere af disse 10 udfordringer?

Så er det sandsynligt, at du på et eller flere områder er præget af en ængstelig undvigende utryg tilknytning.

Når forskerne studerer denne form for tilknytning hos børn, kaldes den desorganiseret tilknytning.

I voksenlivet hænger problemerne sammen med indre smerte og udfordringer i dine relationer til andre, især i parforholdet… I situationer hvor du sender modsatrettede signaler, f.eks. ved at søge nærhed og distance på én gang, kan din partner eller andre blive usikre og forvirrede.

Læs artiklen med gode råd ved ængsteligt undvigende tilknytning i parforholdet her.

Graden kan variere:

 • Du er præget af disse tegn ofte.
 • Du genkender kun disse tegn i bestemte situationer, som trigger smerten og forvirringen.
 • Husk, at du i hverdagen typisk også veksler mellem forskellige andre former for tilknytning: 1. tryg tilknytning, 2.  afvisende/undvigende tilknytning eller ængstelig/ambivalent tilknytning.  Husk at bevare et kærligt og nuanceret blik på dig selv – uden at låse dig selv fast i en negativ bås.

Vigtig pointe: Problemet er, at de forsvarsværn, du har opbygget tidligere i livet, kan give dig vanskeligheder som voksen.

En ængstelig undvigende/desorganiseret tilknytning er IKKE en diagnose eller sygdom. Problemerne kan løses ved at du lærer at forstå dig selv, helbrede fortidens sår og skabe sunde relationer i nuet.

Få praktisk inspiration til positiv udvikling i de 10 gode råd nedenfor.

Helbred utryg tilknytning

10 Gode råd og redskaber til at helbrede ængstelig undvigende utryg tilknytning

Lær at udvikle en tryg tilknytningsstil

1.Forstå dine indre modsætninger – og vis dem respekt

Du beskytter dig mod smerte, du har mødt i tidligere relationer ved at benytte to modsatrettede metoder på en måde, der ikke er afstemt med dine dybere, sunde behov, som skjuler sig bagved:

 1. at lukke for meget ned, tage afstand, lægge følelser på is, undgå problemer og udsende signalet: “jeg behøver dig ikke, jeg er ligeglad, jeg er kold og kan ikke rammes.”
 2. at åbne for meget op, nærme sig, vise mange sårbare følelser, forstørre problemer og udsende signalet: “jeg har behov for dig, jeg kan ikke klare mig uden dig, hvis du svigter bliver jeg ramt.”

Prøv at forstå begge sider af dig selv – uden at fordømme. Der er tale om automatiske reaktioner, som kan udløses, når du føler dig utryg. Hav respekt for dine forsvarsmekanismer, som – selvom de nu udgør et problem – har tjent til at passe på dig tidligere i livet.

Vigtig pointe: Husk, at bevidstheden om de modsatrettede sider af din utrygge tilknytning er første skridt til at helbrede smerten og bevæge dig mod tryg tilknytning.

2.Øv dig i at søge dybere end dine automatiske reaktioner

Søg ned under overfladen af begge reaktionerne – den afvisende og den ængstelige.

Søg ind til et dybere og mere ægte sted i dig selv, hvor du kan være i kontakt med dine sunde, oprigtige og naturlige behov for nærhed og afstand.

Her er tre redskaber:

 1. forestil dig, at du stiller dig uden for dig selv. At du går rundt om dig selv og ser dig selv udefra. Som om din krop ikke er din krop, som om dit sind ikke er dit sind. Spørg dig selv: Hvad er der egentlig dybest set behov for nu? Fra denne position kommer der ofte mere dybe indsigter, fordi du har skabt en nøgtern og kærlig distance til dine forsvarsmekanismer.
 2. skab mellemrum mellem følelser, tanker og handlinger. Væn dig mere og mere af med blot at følge indskydelser og impulser, som du ikke har undersøgt. F.eks.: Skubber du væk, fordi du føler, at du ikke fortjener kærlighed? Så vil du føle dig bedre tilpas ved IKKE at følge din impuls, og i stedet give kontakten en chance.
 3. Notér hvornår du bryder dine automatiske reaktioner. Når du skriver noter, hjælper du din højre og venstre hjernehalvdel til integration. Og du får lettere ved at bryde de gamle mønstre.

Vigtig pointe: Når du insisterer på at ‘dykke et lag dybere ned’ i dig selv, vil du gradvist få et større tolerancevindue, hvor du kan handle på nye måder.

Dette større tolerancevindue sætter dig i stand til at kommunikere på nye måder, som gør det muligt for dig at forstå dig selv mere autentisk og få dine egentlige behov opfyldt.

3.Stræb efter integritet

Typisk kan de gamle sår have efterladt et skel mellem:

 1. det falske selv, du viser udadtil. Det, du viser andre, gennem dit falske selv, stemmer ikke helt overens med din indre verden. Du tager en maske på, som kan tjene til, at du bliver accepteret.
 2. det sande selv, du gemmer indeni. Her er de ‘forbudte’ tanker, følelser og handleimpulser, som du føler, at du ikke kan vise til andre.

Eksempel: du er vokset op i en familie, hvor du har lært at undertrykke vrede. Når du mærker vreden indadtil, viser du udadtil, at du er ked af det. Masken var nødvendig i din barndom, men som voksen spænder den ben for dig, når du skal sige fra på arbejdet eller sætte grænser for dine børn.

 • stræb efter integritet – at lade det indre og ydre stemme overens. Dvs. prøv kun at bruge masken, når det er nødvendigt for at tage rimelige sociale hensyn.
 • vær ikke urimelig over for dig selv – ved at skære for mange af dine ægte følelser bort og afskrive dem som ‘forkerte, besværlige, urimelige’ mv. Forstå at alle følelser indeholder signaler, som du kan lære at forstå, håndtere og udtrykke på en konstruktiv og afstemt måde, så andre får respekt og tillid.
 • giv dig selv et frirum: giv dig selv den vigtige gave, at du hver eneste dag tillader dig selv at få uforstyrret rum og tid til at ‘mene, føle, synes og tænke akkurat, hvad du vil. OGSÅ selvom det er forbudt, farligt, politisk ukorrekt, upopulært osv.’ Gør det til en prioritet at lytte til dig selv, så du ikke ‘forsvinder i en maske’ for at passe ind.

Vigtig pointe: Masken kan være nyttig og fornuftig, men dækker den for ofte dit ansigt, er der risiko for usund pleaser-adfærd, hvor du mister kontakten til dig selv, forværrer din utrygge tilknytning og kommer på vildspor i livet.

4.Søg middelvejen – ikke ekstremerne

Betragt opmærksomt dine tanke-føle-handle-mønstre:

 • stræb efter stabilitet: kan du blive meget glad, når du bliver glad? Eller meget vred, når du bliver vred? Accepter de kraftige følelser og hold af dig selv – og søg samtidig at skabe et indre frirum, hvor du kan få lov til at forblive lidt mere distanceret og centreret, når du føler ting. Opmærksomheden på dit indre centrum vil gradvist give fornemmelsen af øget stabilitet.
 • håndter skuffelser med ro: træn dine reaktioner på skuffede forventninger.
  • Træd 3 skridt væk fra situationen.
  • Bevar kontakten til dine behov og forstå dine grænser. Hvis du ikke forstår dig selv, kan dine følelser blive meget kraftige og ekstreme som et ‘forsvar’ mod din egen indre fordømmelse af din skuffelse.
  • Forstå hvilket ‘ømt punkt’ i din livshistorie, skuffelsen rammer. Hvad minder det dig om, som ryster dig?
  • Kommuniker roligt og bevidst – i stedet for reaktivt og ophidset – mens du i nuet giver udtryk for dine behov og ønsker.
 • genkend og stands ekstreme planer: når du er stærkt følelsesmæssigt påvirket eller oplever kraftig tomhed vil du være ‘ude af dig selv’ – og det kan få dig til at træffe valg og lægge planer, som er helt ude af trit med dine behov (f.eks. at forlade et forhold, du egentlig har potentiale for at udvikle dig i, sætte for meget i gang på arbejdet som ‘plaster’ for smerten ved ulykkelig kærlighed osv.)
 • Lær kærligt af dine fejl og beløn dig selv for at genkende og standse destruktive planer og reaktionsmønstre, som forstærker og fastholder fortidens smerte, ekstremer og dramaer.

5.Uforudsigelighed trigger uroen – vælg roen

Den usikkerhed, som fortidens sår har efterladt i dig, kan få dig til at reagere kraftigt på uforudsigelighed. Især når det handler om din partners handlinger.

Alt i alt kan du – fordi fortiden driller dig – til tider komme til at sætte ting meget på spidsen:

 • “jeg kan slet ikke stole på dig, når du kommer for sent.” (Men der er mange situationer, hvor du godt kan stole på din partner).
 • “jeg betyder ikke noget for dig, hvis du rokerer rundt på planerne.” (Men du har mange andre beviser for, at du betyder noget)
 • “når du siger noget andet i dag, end du sagde i går, kan jeg overhovedet ikke regne med, hvad du siger.” (Du undersøger ikke, hvad der ligger bag din partners skiftende udsagn – men dømmer hurtigt din partner ude.)

Den indre uro, der knytter sig til de negative tolkninger af din partner, får krop og hjerne til at stå på stilke. Det gør dig mere tilbøjelig til at reagere automatisk – i stedet for mere bevidst. Hvad kan du gøre?

1. Genkend fornemmelsen i din krop og vær opmærksom indeni: “Denne uro hører til noget uforudsigeligt.”

2. Sæt tempoet ned. Selvom din krop og din hjerne ‘trykker på speederen’, vil du ofte have stor gavn af det stik modsatte: at trykke på bremsen, lytte godt efter og vise omtanke.

3. Brug din vilje til at finde ro. Små kneb som at dufte til en beroligende duft, lytte til afslappende musik eller trække vejret dybt 5 gange, mens du forestiller dig, at dine øjne falder afslappet tilbage i øjenhulerne er vigtige.

Hvorfor? Fordi du på sådanne små måder ‘tænder’ for den rolige del af dit nervesystem. Det automatiske respons vil hive dig ind i et drama af smerte fra fortiden. Brug din vilje til at gå ud af dramaet og ind i roen, hvor du kan tænke mere klart.

Ængsteligt undvigende tilknytning

6.Helbred sårene fra din barndom

Forstå de desorganiserede øjeblikke

Hvis du som barn har oplevet stor uforudsigelighed fra én eller begge forældre f.eks. på grund af alkohol, bipolar lidelse eller/og vold, kan din hjerne savne en strategi:

 • “sådan håndterer jeg far” eller
 • “det her gør jeg, når mor er ophidset.”

Hjernen søger forgæves efter en strategi. Billedligt talt farer din hjerne rundt. Den søger i stuen, på første og anden sal, herefter i kælderen, i haven og i skuret, men den kan ikke finde en strategi nogen vegne. Der opstår derfor en kraftig uro: “hvad skal jeg føle, tænke og gøre nu, hvor intet nytter?” Denne afmagt er angstfremkaldende og føles som at ‘gå i sort’.

I mangel af bedre kan man “søge i nabohuset”. Dvs. forsøge at kompensere ved at efterligne noget, andre gør. I disse tilfælde er det som en tom skal, som ser normal ud udvendigt – men indeni er noget gået i stykker.

 1. Forstå og genkend de svære øjeblikke, hvor du som barn savnede strategier.
 2. Gå ’tilbage fra fremtiden‘ og se dig selv i øjnene i de situationer, hvor du savnede en hånd.
 3. prøv oprigtigt at give dig selv en hånd ved at fortælle og vise dit indre barn, at du forstår, hvad der havde været brug for den gang, det hele var så svært: nogle gange har dit indre barn ikke brug for ord, men blot for en varm omfavnelse.
 4. tilbyd din hjerne en ny model. Hjernen fungerer ud fra enkle regler “når x sker, så gør jeg y”. Dvs. at du f.eks. kan lære din hjerne “når jeg bliver forskrækket og skuffet, skal jeg berolige mig selv og snakke med min partner bagefter – ikke lukke helt i eller blive rasende”.
 5. Vær tålmodig. Hvis du i mange år ikke har haft kontakt med dit indre barn, er det ikke sikkert, at du med det samme kan få en god kontakt til den del af dig selv. Det er helt naturligt, at den nye tillid skal opbygges gradvist gennem de vigtige øjeblikke, hvor du har god kontakt til dig selv.

7.Hav en kærlig plan klar til de øjeblikke, hvor du føler dig knust.

I de øjeblikke, hvor du føler, at du ‘går i stykker’ og ikke kan bruge alle de redskaber og strategier, som normalt virker, vil din adfærd typisk være destruktiv.

 • Genkend tilstanden

Forstå, at hjernen gemmer på sårene fra fortiden, og at når de bliver vakt til live, kan du opføre dig meget desperat. Vær bevidst om de knuste tilstande, sæt navn på dem og tal med andre om dem –  i stedet for at forsøge at gemme dem, lade som om de ikke findes eller holde dem hemmeligt fra de nærmeste. Og måske også fra dig selv. Gennem bevidsthed og opmærksomhed kan du og din partner bedre undgå, at de desorganiserede øjeblikke gang på gang ‘kommer bag på dig og jer’.

 • Giv tilstanden et navn

Her er eksempler på, hvad andre har kaldt disse mørke og desorganiserede øjeblikke: “dragen kommer på besøg”, “mit usynlige spøgelse er her nu”, “Stormen er over mig”. Ved at bruge et billede kan du ‘tæmme’ de voldsomme følelser af smerte, du bærer på i dit indre. Og gøre dem forståelige for dig selv og andre.

 • Bevæg dig fra fordømmelse til forståelse

Hvis du forsøger at se bort fra smerten, vil den sandsynligvis vokse og begynde at fylde mere og mere i dit liv. Forsøm og afvis ikke dig selv ved at lægge din smerte på is. Afsæt i stedet tid til forstå dig selv og helbrede dine sår. Når du kærligt favner de knuste sider af dig selv, kan du samle det, der en gang gik i stykker – og opleve glæden ved at føle dig hel indeni.

 • Vær oprigtig og autentisk i nære forhold

Måske virker du kold, fordi du er bange for at blive såret? Eller du søger en nærhed, du slet ikke selv kan rumme?

Fortæl dine partner om de oplevelser i fortiden, som styrer de automatiske reaktioner. Påtag dig ansvaret for at forandre dine mønstre og bed din partner om at støtte dig, så I i fællesskab kan befri jeres forhold fra fortidens spor af smerte.

8.Værn om de positive øjeblikke med tryg tilknytning

Det er gennem varme og trygge relationer at de dybe indre billeder af dig selv i forholdet til andre (også kendt som indre arbejdsmodeller) kan forandre sig.

De utrygge modeller fortæller en historie om det negative i en kontakt:

 • Jeg er forkert og du er forkert.
 • Jeg er forkert og du er rigtig.
 • Jeg er rigtig og du er forkert.
 • Ingen kan nogensinde blive rigtig. Al kontakt er ødelagt og umulig

Typisk er hjernen gearet til at huske alt det, der går galt. Sådan overlever man bedst i urskoven, hvor man skal være på vagt og forsvare sig mod vilde dyr.

Derfor har flere dele af din hjerne en naturlig stærk trang til at holde fast i de utrygge arbejdsmodeller  – og dette overlevelsesinstinkt kan gøre det svært for dig at værdsætte de oplevelser, der modsiger de utrygge indre arbejdsmodeller.

1. få et klart billede af, hvad tryg tilknytning indebærer. Hvilke kendetegn skal du selv og andre udvikle?

2. genkend tegnene i hverdagen: læg nøje mærke til, hvornår du selv og andre viser kendetegn ved tryg tilknytning

3. oplev fornemmelsen i din krop, når du dvæler ved disse øjeblikke. F.eks. en god samtale, en varm omfavnelse, en smuk gåtur, et dejligt måltid.

4. værn om dine relationer: hvis dine egne grænser overskrides – eller du selv overskrider andres grænser er det typisk fortidens drama, der genudspiller sig.

5. søg hjælp og støtte, hvis du er i en usund relation: søg viden, terapi og støtte fra andre i dit netværk, hvor du kan opleve en god og tryg relation.

9.Prioriter tid til selvomsorg – gentag ikke det svigt over for dig selv, du tidligere er blevet udsat for

Hvis dine sunde og naturlige behov og grænser ikke er blevet forstået, anerkendt og værnet om tidligere i dit liv, kan din hjerne have lært “sådan her er det at blive forsømt.” Din hjerne bærer modellen fra barndommen videre ind ind i voksenlivet, hvor du nu selv forsømmer dig selv.

Vigtig pointe: Ofte skal du begynde din selvomsorg med at genkende og standse destruktiv adfærd

 • at overpræstere eller underpræstere
 • at dulme følelser gennem dårlige vaner
 • at sætte andres behov over dine egne
 • at kritisere dig selv og være hård, når du har det svært

Stress kan forstærke de reaktionsmønstre, der hører til den utrygge tilknytning – og nedtone de dele af dig, hvor du føler, tænker og handler på en tryg måde.

 • Planlæg tid til pauser, ro, refleksion og hvile. Afsæt tid hver dag til, at dit nervesystem får ro. Husk, at du som sensitiv vil være endnu dybere påvirket af fortidens sår. Dvs. at du typisk også har brug for mere fokus på at bevare roen i relationer, der gør dig utryg. Det gælder i højere grad end mindre sensitive, som også har sår fra fortiden. Giv dig selv den  nødvendige omsorg, og oplev hvordan du bliver stærkere dag for dag.
 • Vær problemløsende. Livet er fyldt med udfordringer, problemer, fejl og vanskeligheder. I stedet for at synke ned i skuffelse over dig selv og andre, kan du fokusere på at finde og skabe løsninger. Tag ét problem af gangen og sæt fokus på, hvad der kan gøres. I stedet for at kaste alle bolde op i luften på én gang og blive overvældet. Dette fokus vil afhjælpe stress og give dig mere indre styrke.

10.Find ro og afklaring – i forholdet til dig selv og andre

Husk, hvis du over længere tid har levet med ængsteligt undvigende/desorganiseret tilknytning har du billedligt talt haft en mørk linse over din virkelighed. Og du kan ubevidst have søgt mennesker og situationer, der kunne bekræfte dine værste anelser.

Du kan have sår i dine relationer og føle fortrydelse, sorg og vrede i forhold til vanskelige perioder i fortiden.

 1. tag ved lære af din sorg. Når du tillader dig selv at sørge over det, der har været svært, anerkender du samtidig din længsel efter noget bedre. Vær konkret, så din hjerne kan hæfte sig ved de ting, der kan gøres. F.eks. “det er vigtigt for mig, at min partner kan leve sig ind i mine følelser – i stedet for at afvise dem”.
 2. brug din sunde vrede som et signalflag for grænser. Sund og tilpasset vrede handler om at sige fra, når du har en grænse, der ikke skal overtrædes. Genkend og anerkend den vrede, så du som voksen kan være i stand til at holde de grænser, du som barn ikke fik lov til at bevare.
 3. brug din reaktive vrede som et signalflag for sårede følelser bag overfladen. Hvis du f.eks. bliver grebet af stærkt raseri, handler det typisk om dybe sår og svigt fra fortiden, som har tilført dig en intens smerte, der skal forstås og helbredes.
 4. Slut fred med fortiden gennem tilgivelse af dig selv og andre.
 • Usund tilgivelse af andre er, når du ikke ‘har dig selv med’ i tilgivelsen. Indeni føler du: “jeg kan tilgive andre, men ikke mig selv.” Denne hårdhed mod dig selv fører til en indre splittelse mellem én side af dig, der kritiserer, og en anden side, der føler sig såret af kritikken. Splittelsen giver uro, tyngde og usikkerhed.
 • Sund tilgivelse af andre er, når du kan mærke ‘den, jeg tilgiver, kan oprigtigt mærke, hvor såret jeg er blevet.’ Eller når du baserer tilgivelsen på visdom og indsigt: “Jeg ved, at min mormor ignorerede og afviste min mor, og at hun har ført mønstret videre og været kold og hånlig over for mig. Det var forkert, og det gjorde mig utryg. Men min mor vidste ikke bedre. Nu forsøger jeg selv at behandle min egen datter bedre.”

Når du slutter fred med fortiden, binder du mindre energi til de gamle sår. Den energi kan du frigive til at fokusere på nuet og på at lade den positive forandring, du længes efter blive til virkelighed.

Kunne du lide denne artikel om at vende utryg ængsteligt undvigende/desorganiseret tilknytning til tryg tilknytning? Så er du velkommen til at tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og modtage nye berigende artikler med viden og gode råd hver måned.

Har du brug for vejledning i at udvikle en tryg tilknytning, er du velkommen til at skrive til kontakt@sensitiv.dk og booke en tid til samtale eller en plads på et af vores seminarer, så vi kan hjælpe dig på vej.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER