Ængsteligt undvigende tilknytning i parforholdet. Gode råd og hjælp til desorganiserede øjeblikke.

Gå fra ængstelige undvigende forsvarsmekanismer til kærlig kontakt, håndter de desorganiserede øjeblikke og oplev dybere lykke i parforholdet

Kan du sende dobbelte signaler til din partner, hvor dine handlinger og ord både siger ‘kom her’ og ‘gå væk’?

Kan du til tider blive meget følelsesmæssigt overvældet? Kan ‘små’ ting vokse sig store for dig? Og fører det til, at din partner kan blive forvirret, frustreret eller har svært ved at forstå dig?

Så kæmper du muligvis med ængsteligt undvigende tilknytning – også kendt som desorganiseret tilknytning (læs om 10 tegn og 10 gode råd her). Artiklen giver 5 vigtige anbefalinger til parforholdet.

5 Gode råd til at gå fra utryg til tryg tilknytning

Værn om den gode kontakt og lad forholdet blive stærkere end problemerne

1.Kend dine ‘skub væk’ forsvarsmekanismer

Hvad gør du, når du bliver bange for den nære kontakt til din partner og søger afstand?

Eksempler:

 • Venter med at lave fælles aftaler, udskyder planlægning.
 • Undgår at tale om emner, der skaber følelsesmæssig nærhed.
 • Får et mere køligt kropssprog eller en skarpere stemmeføring.
 • Bruger ord, der fortæller: “jeg kan klare mig uden dig. Vores bånd betyder ikke så meget for mig.”

Forstå betydningen bag din tilbøjelighed til at tage afstand

Som lille barn er du typisk påvirket af en utryg relation til far eller mor eller begge forældre eller du har oplevet andre omsorgssvigt. Det har påvirket din forståelse af, hvad det vil sige at være i et parforhold.

Dit ubevidste manuskript for kærlighedslivet (i forskningen kendt som indre arbejdsmodel) er derfor blevet præget af negative forventninger til dig selv, din partner og parforholdet.

Hjernen kan omsætte disse erfaringer og negative forventninger til ‘regler’: ‘Hvis a sker, så sker b også, og så må jeg gøre c ‘,  f.eks. hvis min kæreste kommer helt tæt på (a), så bliver jeg meget såret (b), og inden det sker beskytter jeg mig og kommer væk på forhånd (c).

Vigtig pointe: du og din partner bliver stærkere sammen, når I kan genkende, forstå og bryde de negative abc-rækkefølger, der trigger din afstandtagen.

2.Del din sårbarhed og inviter din partner tættere på

Du har gavn af at skelne mellem de reaktive og oprigtige dele af dig selv:

 • 1. Reaktive følelser, tanker og handlinger, som forsvarer dig mod at blive  mindet om fortidens smerte.

Når du pludselig føler dig irriteret, kold eller tom indeni, mens du tager afstand til din partner, kan det være de gamle forsvarsmekanismer, der holder dig fra at lytte til de dybere og sårbare følelser, der ligger indeni.

Hvis du ‘dyrker’ de reaktive sider af dine følelser, tanker og handlinger, bliver du på ydersiden af dig selv, og du skaber et mere overfladisk forhold til din partner.

På denne måde vil smerten fra fortiden lettere kunne vokse i dig – og forstyrre jeres forhold. 

 • 2. Oprigtige behov og primære følelser, som viser dine egentlige behov og din sårbarhed

Du åbner for dybderne i kontakten, hvis du kan sige til din partner: “udadtil virker jeg kold lige nu, men indeni er jeg meget bange for at blive såret, det er derfor, jeg taler sådan til dig. Det må du undskylde. Jeg har i virkeligheden brug for, at du holder om mig.”

Når du deler din sårbarhed og udtrykker dine oprigtige behov, der ligger inde bag forsvarsmekanismerne, inviterer du til samhørighed, kærlighed og forståelse.

På denne måde vil blodet i hjernen kunne begynde at strømme i nye mønstre – og de gamle regler kan skiftes ud med nye.

Du og din partner vil ‘nå hinanden’ og din hjerne får nu en ny regel, f.eks.: “Når jeg bliver bange for at få min partner tæt på, skal jeg prøve alligevel, og så bliver vi mere lykkelige sammen, fordi jeg gør det lettere for min partner at forstå og hjælpe mig.’

3.Lær at forstå og håndtere de desorganiserede øjeblikke

Et desorganiseret øjeblik er bl.a. kendetegnet ved:

1. at noget i nuet (det kan til tider være en meget lille ting) på et splitsekund minder dig om noget i fortiden, som var meget svært. Den store smerte, du har oplevet tidligere i dit liv, bliver med ét vakt til live. Din partner kan tænke:  hvorfor så store følelser over så lille en ting?

2. at hjernen savner en strategi – hjernen vil hverken tillade, at du har din partner tæt på eller tager afstand. Når hjernens kompasnål ‘går i sort’ på denne måde, kan du opleve en indre afgrund af negative følelser, som hænger sammen med, at hjernen er ‘uorganiseret og desorienteret’.

3. at der er en begyndelse, et toppunkt og en slutning. Når de svære følelser ‘klinger af’, kan det nogle gange være, at du glider ind i andre slags vanskelige tilstande. Andre gange går du måske helt ud af det smertefulde og oplever: “jeg mistede mig selv lige før, nu er jeg blevet mig selv igen.”

Skab korrigerende og helbredende øjeblikke sammen.

Når kærlighed, samhørighed, respekt og tryghed er en del af dine nære forhold, helbreder du dine ubevidste indre forventninger til, hvordan det er at være i en nær relation:

 1. skab et fælles sprog, der afvæbner: når smerten fra fortiden bliver vakt til live, kan du og din partner genkende det: “her kommer vejen ind i ilden. Lad os gå en anden vej.” Eller “Nu kommer stormen, lad os sætte stormpløkkene i vores telt” osv.
 2. Adskil fortid fra nutid “det her handler ikke om, at vi er et dårligt match, men om at fortiden gør ondt.’ I kan begge forstå, at det handler om fortiden – og at de gamle mønstre helst ikke skal bryde ind i nuet. I kan normalisere og afdramatisere.
 3. I kan vælge nye reaktionsmønstre. F.eks. kan du sige “Jeg lægger ikke låg på min utilfredshed, indtil jeg eksploderer. I stedet fortæller jeg åbent og respektfuldt om mine behov.”

I et forhold med gensidig respekt vil den gode kontakt mellem jer kunne helbrede den gamle smerte. I stedet for at forvente svigt, sår og smerte, vil du gradvist kunne begynde at forvente samhørighed, glæde og tryghed – fordi du får konkrete erfaringer med at det kan lade sig gøre.

Værn om dig selv i dine relationer

Hvis du er i et parforhold, hvor du møder manglende forståelse, kærlighed og støtte, vil du have gavn af at udvikle forholdet i en tryg retning, evt. via parsamtaler. Vanskeligheder i et forhold bunder altid i tidligere erfaringer. Hver partner gør sit bedste, men har ikke altid de letteste forudsætninger. Søg samtidig andre relationer til venner og familie, hvor du føler dig tryg og forstået.

4. Prioriter tid til indre ro – og styr uden om stress

Stress kan forstærke de negative reaktionsmønstre, der hører til den ængsteligt undvigende utrygge tilknytning  – og nedtone de dele af dig, hvor du føler, tænker og handler på en tryg måde.

Du og/eller din partner kan måske af den grund føle: netop når vi er allermest udfordrede, bliver dine reaktioner også en udfordring – som lægger endnu mere brænde på bålet.

Tag ansvar for den sårbarhed, der viser sig, når dit nervesystem bliver stresset. Tænk ikke blot på det som særlig sensitivitet, som du og din partner må acceptere. Se det i stedet som en hypersensitivitet, der er betinget af overbelastning og modgang tidligere i livet. Og som du og din partner er nødt til at lære at tage vare på, så det bliver mest muligt helbredt.

 • Planlæg tid til pauser, ro, refleksion og hvile. Afsæt tid hver dag til, at dit nervesystem får ro. Husk, at du som sensitiv vil være endnu dybere påvirket af fortidens sår – og forstå at selvomsorgen vil styrke dig, og at du som sensitiv også er endnu mere kraftigt positivt påvirket af de gode ting, du her og nu gør for at skabe forandring.
 • Vær problemløsende. Livet er fyldt med udfordringer, problemer, fejl og vanskeligheder. I stedet for at synke ned i skuffelse over dig selv og andre, kan du fokusere på at finde og skabe løsninger. Tag ét problem af gangen og sæt fokus på, hvad der kan gøres – i stedet for at blande alle problemer sammen og blive opgivende.

5.Arbejd på at slippe fortiden, komme til stede i nuet og åbne op for fremtiden

Et billede på, hvordan de desorganiserede tilstande kan komme igen og igen, er, hvis der kommer isvinter: 1. varmen skrues meget højt op, 2. der bruges mere energi, 3. du tager varmere tøj på, 4. nogle dage er du sneet inde og kan ikke komme fra dit hjem. I den periode udvikler du en adfærd, der passer til meget koldt vejr.

Så bliver det omsider forår og sommer, vejret er varmere, men du skruer fortsat op for varmen og tager uldne vanter på. At holde fast i de gamle forsvarsmekanismer, hvor hjernen var overbelastet og uden en strategi svarer til at “beholde vanterne på, selvom det ikke længere er koldt.” Reelt set er det muligt at slippe den gamle smerte, ændre adfærd og give din hjerne en strategi, den kan følge.

1. Det er mere vanskeligt at slippe fortiden, hvis din partners adfærd og reaktionsmønstre trigger utryghed – Minder din partners opførsel på nogle måder om den opførsel, som i sin tid førte til svigt og sår hos dig? Så er det naturligvis mere udfordrende at skabe forandring. I givet fald kan du og din partner have gavn af parsamtaler.

2. Dvæl ved det, når stemningen mellem jer reelt er bedre og mere tryg end det, du tidligere har prøvet. Hjernen har et tænkelag, som ofte hurtigt erkender forskellen. Men følelsen i hjertet (føle-hjernen) og fornemmelsen i maven (sanse-hjernen) skal helst også blive aktiveret. På den måde får du en dybere helbredelse og følelse af: “nu er det anderledes, nu kan jeg være tryg.”

3. Hav fælles planer og visioner for fremtiden, som tydeligt minder dig om nye og trygge værdier. Samtaler, indre refleksioner og visualisering kan hjælpe dig til at rette kompasnålen i en ny retning. En sund og tryg retning, som ikke længere tager afsæt i angsten fra fortiden – men i stedet udspringer af positive følelser i nuet og positive forventninger til fremtiden.

Kunne du lide denne artikel med 5 gode råd til at håndtere ængsteligt undvigende tilknytning i parforholdet? Så er du velkommen til at tilmelde vores gratis nyhedsbrev og få lignende artikler en gang om måneden.

Anbefalede arrangementer

Kærlighedsliv og parforhold: 3-timers online seminar

Få vigtige redskaber til parforholdet, hvor én eller begge er sensitive

3-timers onlne seminar: Få vigtige redskaber til kærlighedslivet, når du og/eller din partner har sensitive træk.

Indre ro med hjertekohærens:

Lær en effektiv metode, du kan bruge i alle tænkelige situationer – og få det bedste frem i dig selv.

1-dagskursus: Enkle øvelser, du kan bruge før, under og efter overstimulation. Få flere positive følelser, højere livskvalitet og bedre søvn. Også egnet til at slippe stress, angst og depression.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer:

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

1-dagskursus: Bryd negative tankemønstre, frisæt din handlekraft og få enkle øvelser til indre ro, styrke og overbevisning.

Fra Vrede til Varme:

Lær at håndtere din vrede mere bevidst, kompetent og positivt

1-dagskursus: Styrk din autoritet, slip det negative og få bedre helbred og relationer. Lær at håndtere vrede på en stærk og positiv måde, som får de bedste sider frem i dine sensitive træk.

Se videoklip om at træne hjernen og gøre psyken stærk

Martin August interviewer professor Paul Gilbert, der guider dig til at træne hjernen og få flere positive sider af personligheden frem i hverdagen. Paul Gilbert er en af verdens førende eksperter i praktiske metoder til at slippe destruktiv vrede og regulering af følelser. Han er forfatter til flere internationale bestsellere.

Kort dansk resume af hovedpointer 

At træne hjernen er en ‘neurofysioterapi’, hvor du træner hjernens ‘muskler’. Du kan sammenligne det med fysioterapi, hvor du styrker kroppens muskler.

Hjernen er formbar. Tidligere troede man, at den ikke kunne forandres. I dag ved vi, at den forandrer sig livet igennem, når du stimulerer den.

– Taxichauffører i London har usædvanlig meget aktivitet i hippocampus, som er et hjerneområde, der knytter sig til geografisk hukommelse.

– Violinister har udsædvanlig meget aktivitet i hjerneområder, der knytter sig til finmotorisk bevægelse af fingrene.

Ved at reflektere på den rigtige måde kan du træne din hjerne til indre balance: du stimulerer positive processer i hjernen.

“It’s the same situation, but a different experience”
Du begynder at se og opleve verden på en anden måde. Når du selv og andre har det svært, vil du ikke se bort fra det eller føle dig magtesløs. I stedet vil du føle dig til forpligtet til at gøre noget for at rumme smerten og løse problemerne.

“Psyken er som en have med smukke blomster. Den er påvirket af jorden, vejret og vinden og har brug for en god gartner. Hvis du lader ukrudtet vokse frit, er det ikke sikkert, at du vil bryde dig om, hvordan haven til sidst kommer til at se ud. Du skal huske, at du kan lære at passe på din psyke ligesom en god gartner passer sin have.”

Ligesom det kræver øvelse at blive god til at spille klaver eller golf, kræver det træning at blive det menneske, du helst vil være. Nogle har et naturligt talent for det. Men alle vil opleve, at de forbedrer sig, når de træner og dagligt gør en anstrengelse.

Hvis du vælger at udvikle de positive egenskaber, vil du ikke kun forandre din hjerne og skabe balance i dit nervesystem. Du vil forandre hele din måde at anskue livet på. Ved at træne hjernen i hverdagen kan du vende vrede til varme.

Få mere viden og flere redskaber på kurset: Fra vrede til varme – for sensitive mennesker

Få mere inspiration i 2 timers videokursus med Paul Gilbert: Indre ro – en praktisk guide

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores kurser, gruppeforløb, individuelle samtaler og parsamtaler med fokus
på at udvikle tryg tilknytning er du meget velkommen at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER