10 Tegn på Traume. Sådan Bliver du Hel og får dit Liv Igen.

Viden og gode råd til genkende, bearbejde og hele sår efter traume, chok og alvorlig stress

Hænder og blomst med redskaber til modgang, stress og traume

Er du belastet efter en chokerende hændelse og et ubearbejdet traume? – og har du svært ved ‘falde ned’ og finde ro i hverdagen? – bliver du overvældet af negative følelser, og har du mange bekymringer?

Sensitive mennesker er mere sårbare for at udvikle traumer og stess i modgang – og traumer og stress kan gøre dig mere sensitiv.

Læs om 10 vigtige tegn på traume, kend de typiske årsager og få gode råd til, hvad du kan gøre for at hele de psykiske sår og styrke dig selv.

Genkender du typiske tegn på et traume?

Her er 10 tegn på traume, der er vigtige at spotte og bearbejde

Efter en barsk oplevelse som f.eks. trafikulykke, krig, chokerende tab eller vold har du forandret dig.

Eller ‘livets hammerslag’ har gradvist givet dig en dyb smerte, som har forandret dig.

Du….

1…virker mere stresset, urolig, ængstelig, angst og letpåvirkelig

Du har mindre tro på, at du kan klare svære og sindsoprivende situationer. Måske oplever du, at noget indeni er knust , bristet eller helt tomt. Du savner oplevelsen af fuld adgang til dine resurser og potentialer – dit livsmod er udfordret af ængstelse og angst.

2…er hurtigt parat til, at ‘det farlige’ vender tilbage.

Du kan have problemer med søvnen og med at fokusere, koncentrere dig og huske, fordi alarmberedskabet er ‘tændt’.

3…genoplever de svære situationer, tankerne kredser om det.

Om dagen dukker de svære temaer op i snak, samtaler, forestillinger og myldrende tanker. Om natten viser de sig muligvis i mareridt.

Du er plaget af flashbacks, hvor de negative erindringer, billeder og følelser bryder ind i nuet og tager styringen.

4…har svært ved at styre dine følelser og bliver hurtigt vred

Du bliver hurtigt oprevet, aggressiv og irriteret. Du kæmper med negative følelser og med at vende negative følelser til positive følelser.

5…har undgåelsesadfærd.

Du forsøger at håndtere den svære hændelse ved at:

a. undgå indre stimuli: følelser, tanker og forestillinger, der minder om den. På kort sigt giver det lindring. På lang sigt vokser den indre uro som en byld af betændelse. Du kan evt. ‘selvmedicinere’ den uudholdelige smerte ved at bruge alkohol, mad, tvangshandlinger, spil, overarbejde eller andre strategier.

b. undgå ydre stimuli: situationer, valg og aktiviteter, der kan minde dig om hændelsen. Måske undgår du at gå på gaden efter du er blevet overfaldet. Eller du holder dig fra intimitet efter en voldtægt. Har du mistet dit barn ved en ulykke, opsiger du dit job i en børnehave for at undgå at blive mindet om dit tab.

Undgåelse giver dig en lettelse her og nu. Men på lang sigt kan du føle, at du ‘mister dit liv’  – og dagligt kæmper med uro og tomhed. Jo mere du isolerer og trækker dig, des sværere bliver symptomerne. Det kan ramme familieliv, fritid og arbejde  – flere og flere områder af dit liv.

6…har svært ved at opleve helhed, mening og virkelighed i hændelsen

Når du taler om hændelsen, har du meget svært ved at forklare og huske sammenhængen i, hvad der skete. Det skyldes, at hukommelsen har svært ved at lagre hændelsen på en meningsfuld måde. Oplevelsen kan synes uvirkelig for dig, som om den ikke rigtig er sket eller er sket for en anden.

7…har mistillid til andre mennesker.

Hvis du f.eks. har været udsat for vold fra en en fremmed eller nærtstående, kan du overføre erfaringen til andre relationer og forvente, at andre også vil være voldelige og grænseoverskridende.

8…gentagelse af smertefulde mønstre, der knytter sig til hændelsen

Hvis du er blevet nedgjort, udsat for vold og truet i din barndom, kan du i voksenlivet blive tiltrukket af en partner, som behandler dig på samme måde. Eller du kan indtage rollen som den, der krænker en anden.

Har du som barn oplevet seksuelle overgreb, kan du selv begynde at tale og handle grænseløst i forhold til din egen og/eller andres seksualitet. Har din familie oplevet et stort materielt tab, kan du løbe økonomiske risici etc.

9…er ramt af selvkritik, skyld, skam og internalisering.

Det er normalt at reagere voldsomt eller stivne og være handlingslammet, hvis du oplever noget forfærdeligt. Alligevel bebrejder du måske dig selv? Du føler, at det var din egen skyld og kritiserer dig selv: hvis bare jeg havde gjort xxx, så var xxxx ikke sket.  Du føler dig forkert og skammer dig over hændelsen.

Du kan være ramt af internalisering, dvs. at du tager ansvaret for andres fejl på dig: er du f.eks. blevet udsat for mobning, krænkelse og vold, vender du vreden mod dig selv og dine egne ‘fejl’ i stedet for mod krænkernes forkerte handlinger.

10…er hypersensitiv og bliver meget berørt og påvirket, når andre oplever en lignende hændelse.

Du er hypersensitiv over for lys, lyde, lugte, ord og handlinger, der minder om hændelsen. Denne hypersensitivitet knytter sig til et kronisk aktivt alarmberedskab og er anderledes og mere angstpræget end medfødt særlig sensitivitet.

Hvert menneske reagerer individuelt, og der er ikke et bestemt mønster. Genkender du mange af de 10 tegn på traumer, anbefaler vi, at du får mere viden. Undersøg, hvad du kan gøre på egen hånd. Søg hjælp fra nære og kære – støtte fra din familie og gode venner er uhyre vigtig. Overvej også om du kan få gavn af professionel hjælp, som kan guide både dig og din nærtstående til at bearbejde og helbrede de dybe sår.

Hvad er årsagerne til traume?

Se eksempler på typiske hændelser, der kan føre til, at du får et traume:

 • trafikulykker, flystyrt
 • ildebrand og store materielle tab
 • alvorlige fald, fysiske skader og sygdomme
 • krig, terror, kidnapning
 • indlæggelse på hospital, operationer og indgreb
 • dødsfald og alvorlig sygdom i familien
 • seksuelle overgreb
 • at blive udsat for vold, trusler, stalking mm.
 • vanskelige skilsmisser
 • social udstødelse og krænkelse
 • fattigdom og nød i familien
 • dødsfald
 • vanskelige fødsler

Svære hændelser i dit voksne liv kan virke endnu mere voldsomme, hvis du også bærer sår efter voldsomme hændelser eller tab i din barndom.

Husk også, at din oplevelse er væsentlig: måske fik du kun en mindre fysisk skade ved ulykken, men hvis du oplevede, at du var ved at miste livet, kan oplevelsen alligevel fæstne sig dybt.

Nedtrykt sensitiv kvinde ved vandet med tegn på traume

To mennesker kan opleve akkurat det samme, men reaktionerne er forskellige.

Hvor ét menneske bliver traumatiseret efter en belastende hændelse, bliver et andet stresset og påvirket, men ikke traumatiseret. Det enkelte menneskes individuelle måde at reagere er afgørende, dvs. at et traume er en psykologisk og biologisk efterreaktion og ikke hændelsen i sig selv.

Hvis du griber hurtigt ind, er det lettere at undgå kroniske reaktionsmønstre, som diagnosticeres med PTSD (posttraumatisk stresslidelse).

Måske bærer du mere subtile spor efter hændelsen – uden der er tale om PTSD? Du kan være ængstelig, nedtrykt og have svært ved at fokusere. Føle dig konstant stresset? Eller udvikle angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelse?

Ofte er traumet blevet fortrængt, set bort fra, gemt væk alt for længe… og forbindelsen til de øvrige vanskeligheder er glemt.

Men når de usynlige dybe sår bliver bearbejdet, oplever du en lettelse, og de øvrige vanskeligheder, du kæmper med, fortager sig mærkbart.

10 vigtige strategier til at blive hel og få dit liv igen

Sådan helbreder du dig selv og dit liv

Sensitiv kvinde kigger mod solen og slipper nedtrykthed

1.Forvent et ‘slow-fix’, som gradvist ‘fortynder’ det indre mørke

Forestil dig, at du har et glas cola, som du hver dag hælder lidt frisk kildevand i, så drikken efterhånden bliver mere lys og klar. På samme måde kan du gradvist ‘fortynde’ det mørke, der har samlet sig i dig. Forvent aldrig et ‘quick-fix’. Vær i stedet vedholdende og tålmodig og hæld dagligt lidt mere kildevand i glasset.

2.Lær at rumme og forløse den indre smerte i stedet for at undgå den

Det er en smuk, dyb og helbredende oplevelse at forløse smerten i stedet for at undgå den: da smerten opstod, virkede alt ubærligt, og derfor lukkede du af for følelserne. Når du heler sårene, kan du gradvist åbne dig og føle dig levende igen. Her er 3. vigtige principper at følge:

1. skab ‘øer’ af tryghed i din hverdag, som du kan ‘lande’ på efter du har haft kontakt til det indre hav af smerte. f.eks. En daglig gåtur, beroligende musik, kreative aktiviteter, samtaler med nære og kære, opbyggende læsning  osv.

2. mærk smerten i små overkommelige bidder, en lille smule af gangen – sorgen, afmagten, fortvivlelsen, opgivelsen – og gå så ud af følelserne igen og vend tilbage til en positiv og beroligende aktivitet.

3. del oplevelsen af psykisk smerte med andre. Traume knytter sig ofte til ensomhed, mens helbredelse opstår i samhørighed. Hvis din familie, din partner eller dine venner ikke kan forstå dig, så søg professionel hjælp i stedet for at isolere dig. Du kan føle dig meget ensom, hvis du ikke ved, at andre har det som dig. Søg helbredelse gennem bøger, film, selvhjælp eller psykoterapi.

3.Sæt fokus på stabilisering af dit fysiske helbred og dine daglige rammer

Ofte fører alarmberedskabet til en manglende kontakt til kroppen og dine behov for stabilitet i hverdagen. Giv høj prioritet til en sund livsstil, hvor du får motion, spiser sundt og har gode døgnrytmer. Ryd op i dine ting, skab orden i din økonomi og få din hverdag til at glide på så stabile skinner som muligt. Sådan skaber du en stabilisering: dag efter dag gør du gode ting for dig selv. Den daglige selvomsorg virker beroligende, helbredende og genopbyggende – og skaber et stærkt og trygt fundament til at bearbejde de vanskelige oplevelser.

4.Vær åben for at forstå og tolke dybden i de reaktioner, du oplever er  ‘forkerte’

Mød dine reaktioner og følelser med åbenhed og varme  – og mindst muligt med kritik og kulde. Måske er du blevet mere nærtagende, har lettere ved at græde og bliver hurtigere vred? Forsøg at kigge ‘bag om’ den umiddelbare følelse og reaktion. Søg i dybden at opleve, hvad den udspringer af. Vrede over småting kan f.eks. udspringe af angst for at miste. En kraftig reaktion på afvisning kan handle om sorgen over et tab. Et overdrevent behov for kontrol og rutiner kan handle om, at du føler sig ‘fremmed for sig selv’ og derfor har brug for at alt andet er så velkendt som muligt. Osv.

5.Tal med nærtstående om, hvad der er sket – og hvad du har brug for.

Genfortælling hjælper dig til at samle brudstykker til en helhed. I svære situationer kan hukommelsen ‘briste’, sådan at følelsen, kropsfornemmelsen og forstanden er spaltet fra hændelsen. Sekvenserne i hændelsen roder rundt, og tiden er ‘gået i stå’. Dvs. at du kan opleve, at det svære ‘bliver ved og ved’, selvom tiden går videre. At du stadig er 17 år, selvom du er blevet 44 år. Når du taler med andre om oplevelsen, vil du hver gang kunne blive mere klar over, at tiden er gået videre, og at det nu er muligt at føle sig tryg igen.

Når du sætter ord på svære oplevelser, hvor både du selv og andre, der står dig nært, viser forståelse og varme, kan der opstå en heling og lettelse. Typisk vil du føle dig mindre træt, udmattet, ensom og modløs. I stedet for at ‘hanke op i dig selv’ eller ‘tage dig sammen’, kan du opleve en naturlig energi, der begynder at strømme mere spontant fra dit indre.

Hvis du som barn oplevede fattigdom, alkoholmisbrug eller blev ladt meget alene, kan det være vigtigt, at din partner forstår og respekterer, at du har andre grænser end flertallet. Du kan have større behov for orden i økonomien, begrænset alkoholforbrug eller tid til nærvær og samvær. Forståelse kan mindske konflikter og skabe dybere samhørighed.

6.Giv slip på selvkritik, grublerier og internalisering

Selvkritik forværrer den oprindelige smerte. Grublerierne kan igen og igen kredse om fortidens fejl – og afholde dig fra at være til stede i nuet og fokusere på, hvad du har lært og hvilke positive forandringer, du kan sætte i værk. Tankerne bliver billedligt talt som fingre, der kradser i et betændt sår, og såret får aldrig lov at hele. Først når du erstatter selvkritikken med selvaccept, får såret den ro, der gør helbredelsen mulig.

Internalisering er en psykisk proces af tanker, følelser og kropsfornemmelser, hvor  du gør andres fejl til dit eget ansvar. Du tænker og føler: “Det er min skyld, at det gik sådan. Hvis bare jeg havde været bedre til at sige og gøre xxx, så var det ikke sket. Det var min fejl…”

Internalisering giver en følelse af kontrol i en uforudsigelig verden (hvis bare jeg havde flyttet mig, var bussen ikke kørt ind i mig. Hvis bare jeg havde været ligeglad, var jeg ikke blevet mobbet osv. )

Internalisering beskytter dig mod at føle dig magtesløs i mødet med eksistentielle grundvilkår (Trafik kan være uforudsigelig, nogle mennesker kan opføre sig uretfærdigt). Men du betaler en pris: strategien får dig også til at holde fast i fortiden i stedet for at se den i et klart lys, slippe smerten og åbne dig for nuet og dit fremtidige liv.

7.Lær at bekymre dig konstruktivt

Konstruktive bekymringer fører til beslutning og handling. Destruktive bekymringer cirkler formålsløst og endeløst rundt indeni – uden at føre dig til et konkret resultat. Væn dig til at afsætte tid til konstruktiv bekymring, hvor du fokuserer på, hvad du selv og andre konkret kan gøre. Hvis du har svært ved at falde i søvn pga. bekymringer, er det ofte nyttigt at skrive eller tegne dem i en bog – og afsætte tid til at kigge roligt og konstruktivt på dem dagen efter.

8.Omskriv mareridt og rædselsscenarier – bryd mønstret i hændelsen ved at skabe gode historier, der slutter godt

Hvis du ofte har mareridt eller om dagen har indre rædselscenarier, der glider gennem dit sind, kan du skrive drømmen eller rædselsscenariet om til en god historie med den ‘rigtige’ slutning. Du kan læse den nye og gode historie lige inden sengetid og lige når du vågner – begge tidspunkter er sindet meget modtageligt og på den måde kan du kommunikere med de ubevidste sider af din psyke.

9.Hjælp trin for trin dig selv til at holde op med at undgå aktiviteter og indtryk, der minder om hændelsen.

Eksempel: Efter et dødsfald forsøger du at undgå alt der har  med død at gøre. Begynd i stedet trin for trin at udfordre din angst: læs afsnit i bøger om døden, hør sørgelig musik eller se film, der minder om døden. Begynd at tale om og mindes den afdøde: husk både de positive og de negative sider af jeres relation og besøg gravstedet.

Når du ikke undgår alt, der minder om den svære hændelse og dit tab, får du bedre muligheder for at bearbejde angsten og sorgen.

Tabet af et menneske, du har meget ambivalente følelser for – fordi relationen også har affødt smerte i dig – kan vække en mere kompliceret sorg: når du forsøger at undgå de modsatrettede følelser.

I stedet kan du begynde at nærme dig følelsersne roligt og respektfuldt: både negative og positive følelser.

At forstå og reflektere over følelserne og ikke længere undgå dem, svarer til at prikke hul på en byld af betændelse og hele såret. I stedet for at holde betændelsen inde og lade såret vokse.

Eftertaenksom sensitiv mand i naturen

10.Stimuler positive følelser, kropsfornemmelser og mestringsoplevelser

Positive oplevelser er en lægende balsam for dybe psykiske sår. De minder dig om, at livet kan være lyst og smukt.

 • Positive følelser, der knytter sig til ro, samhørighed, varm kontakt, tryghed, nærhed, taknemmelighed, empati og omsorg, stimulerer oxytocin og endorfiner, der genskaber balancen i din hjernes regulering af følelser.
 • Når du modtager massage, er i sauna, dufter til en æterisk olie, bliver omfavnet eller kærtegnet, falder kroppens stressrespons til ro. Det modvirker alarmberedskabet, som kroppen kan ‘holde fast i’, hvis den ikke får hjælp.
 • Når du virkelig fordyber dig i en aktivitet, som du nyder at være del af, kan du komme ind i en dyb flowoplevelse. Der vil typisk udskilles dopamin, når du opnår et mål. Men når du glemmer tid og sted og er helt opslugt af aktiviteten øges det psykiske og fysiske velvære endnu mere. Det kan være ‘små’ ting som havearbejde, håndarbejde, at bage et brød, dyrke en fritidsinteresse, lave et måltid mad osv.

Fokuser på at dig selv forskellige former for positive oplevelser, som hjælper til at hele de psykiske sår.

Vær omsorgsfuld over for dig selv, når du arbejder med at hele dine sår

Du kan ikke ‘skynde på dig selv’ og forceere, men i stedet roligt og tålmodig møde dig selv med varme. Så vil du kunne åbne dig gradvist for livet igen ligesom en blomst åbner sig for solens lys og varme. Vær nænsom og søg ikke at forcere dig selv. Vær samtidig vedholdende og giv ikke op. Det er den daglig indsats, hvor du ‘hælder mere kildevand i glasset’, som lidt efter lidt vil sprede ro og klarhed i dit liv.

Kunne du lide denne artikel om at genkende og bearbejde traumer, chok, belastende stress og dybe psykiske sår?

Så er du velkommen til at abonnere på vores gratis nyhedsbrev, der løbende udkommer med lignende artikler med viden og gode råd.

Anbefalede tilbud

Redskaber til modgang, stress og traume

En praktisk guide til at frisætte dine resurser, helbrede smerten og få dig selv og dit liv tilbage.

Strategier til en dyb helbredelse af krop, psyke og sociale relationer: afhjælper negative følelser, myldrende tanker, søvnbesvær og dårlige vaner, du ‘sidder fast’ i. Også velegnet ved angst, indre uro, bekymringer, ensomhed og depression.Læs mere her.

Slip grublerier, tankemylder og bekymringer

Find indre ro, styrk din handlekraft og få mere overskud til ydre stress

Lær enkle værktøjer til at bryde negative tankemønstre, som også har vist sig effektive mod stress, angst og depression. Få en praktisk, forskningsbaseret og meget brugbar guide til at gøre dit rige indre liv til en gave, der løfter, i stedet for en byrde, der tynger. Læs mere her.

Fra selvkritik til selvaccept

Oplev mere nærvær og glæde i hverdagen

Kurset guider dig til at genkende belastende selvkritik og acceptere dig selv og din sensitivitet – også i de svære situationer, hvor du begår fejl eller oplever modgang. Læs mere her.

Selvomsorg giver styrke

Opbyg evnen til selvomsorg, helbred fortidens sår og bevæg dig fra sårbarhed til styrke i hverdagens mange situationer.

I dette gruppeforløb lærer du en effektiv og kraftfuld metode til at finde indre ro, tryghed og psykisk balance – også selvom du har sår efter meget vanskelige episoder tidligere i livet. Læs mere her.

Psykolog, Lise August & Psykoterapeut, Martin August

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til vores indviduelle samtaler, parsamtaler, 1-dagskurser og gruppeforløb, er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld og få gratis gaver fra Sensitiv.dk

Berig hverdagen med inspiration og ny viden til dig selv eller dit barn.
Tilmeld og få gratis gaver!


 

BOG
Sensitive Børn

BOG & VIDEO
Kursus

BOG
Sensitive Børn og Voksne

DOBBELT DVD
Særligt Sensitive

Sensitive Voksne

SENSITIVE
VOKSNE


Sensitive Børn

SENSITIVE
BØRN


Pskykoterapi

BOOK
SAMTALE


Indre ro kurser

KURSER
& GRUPPER